Eğitimciler için Örnek Yazılar, Dilekçeler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
T.C.


GERGER KAYMAKAMLIĞI


Taraksu İlköğretim Okulu Müdürlüğü​


Sayı : 200/6 30.06.2005

Konu : Ramazan BAŞKAYA’nın Görevden Ayrılması.


İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE​
İlgi : 28.06.05 tarih ve B.08.MEM.4.02.03-243/1484 sayılı yazınız

Okulumuz öğretmeni iken İlgi yazıyla Kahta/Horik İlköğretim Okuluna atanan Ramazan BAŞKAYA 30/06/ 2005 tarihinde okulumuzdaki görevinden ayrılmıştır.
Gereğini arz ederim.

Ramazan BAŞKAYA


Taraksu İ.Ö.O.Md.​


Görevden Ayrılma Dilekçesi
 

#2
T.C.
.................... VALİLİĞİ
İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ​

Sayı :510/ . ./... /200...
Konu :
Sayın Veli .............................. ............

Velisi bulunduğunuz ......../..... sınıfından .............numaralı......... .................... ................
.../.../2005 tarihinde yapılan ....................dersi sınavına katılmamıştır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. maddesi gereği en geç beş gün içinde geçerli mazeretinizi okul idaresine yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.Aksi halde öğrenciniz bu sınavdan ( 0 ) sıfır notu alacaktır.
Gereğini rica ederim.

.............................. .................... .............................. .................... ...........
.............Öğretmeni .............................. .................... . Okul Müdürü
 

#3
ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE


BİSMİL​

Okulunuzda Matematik Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Daha önce görev yaptığım Bingöl ili Merkez 75. Yıl İlköğretim Okulundan kendi yazılı isteğimle 18.07.2005 tarihinde ayrılarak 19.07.2005 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesi Atatürk İlköğretim Okulunda göreve başladım.

Atamam isteğe bağlı olarak yapılmıştır. Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 10. maddesinin (1) numaralı bendinde 12.08.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4969 sayılı kanunla değişiklik yapılmış ve kanuna eklenen “Kendi yazılı talepleri üzerine bir başka görev yerine gönderilen kamu görevlilerine harcırah ödenmez.” hükmüne bağlı olarak tarafıma harcırah ödenmemiştir.

Ancak, isteğe bağlı atamalarda harcırah ödenmeyeceği ile ilgili Harcırah Kanunu 10. maddesinin (1) numaralı bendi Anayasa Mahkemesi tarafından 04.05.2005 tarihinde 2004/54 Esas ve 2004/24 Karar Sayısı ile iptal edilmiş ve iptal kararı 26 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu durumda yasal olarak tarafıma yolluk ödenmesi gerekmektedir.

Bu yüzden yolluğumun Bingöl Valiliğinden (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) istenmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde yolluğumun (harcırahımın) ödenmesi için gereken işlemin yapılmasını bilgilerinize sunar; gereğini arz ederim.01.12.2005


Metin YILMAZ​


ADRES:

Atatürk İlköğretim Okulu
21500 Bismil/DİYARBAKIR


Mebsis No: 7948476
İlk Göreve Başlama Tarihi: 24.09.2002
 
#4
ÜCRETSİZ İZİN İSTEK FORMU​
T.C. KİMLİK NO :………………………………………………………

ADI SOYADI :………………………………………………………

BRANŞI VE GÖREVİ :………………………………………………………

GÖREV YERİ VE ADRESİ :………………………………………………………

………………………………………………………..

Doğum Tarihi :………………………………………………………

Memuriyete Başlama Tarihi :………………………………………………………

Arşiv Numarası :………………………………………………………
………………………….…………….. dolayı …../…../20…. Tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Tarih – İmza
EKİ:


NOT: Ek Bölümüne Eklenecek Belgeler
*Askere Gidecekler Askerlik Sevk Belgesi
*Doğum Nedeniyle Ayrılacaklar Doğum Raporunu
 
#5
ASKERLİK TECİLİ İSTEK FORMU​
T.C. KİMLİK NO :………………………………………………………

ADI SOYADI :………………………………………………………

BRANŞI VE GÖREVİ :………………………………………………………

GÖREV YERİ VE ADRESİ :………………………………………………………

………………………………………………………..

Doğum Tarihi :………………………………………………………

Memuriyete Başlama Tarihi :………………………………………………………

Arşiv Numarası :………………………………………………………
…../……/20…. Tarihinde Aday olarak göreve başladığımdan dolayı, Stajyerliğim kaldırılıncaya kadar Askerliğimin tehir edilmesini istiyorum.

Gereğini arz ederim.


Tarih – İmza


EKİ:

NOT: Ek Bölümüne Eklenecek Belgeler
1. EK-A Belgesi
2. Askerlik Belgesi
3. Diploma Fotokopisi
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Hizmet Cetveli
 
#6
YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZİN İSTEK FORMU​T.C. KİMLİK NO :………………………………………………………

ADI SOYADI :………………………………………………………

BRANŞI VE GÖREVİ :………………………………………………………

GÖREV YERİ VE ADRESİ :………………………………………………………

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe :………………………………………………………

Doğum Tarihi :………………………………………………………

Memuriyete Başlama Tarihi :………………………………………………………

Arşiv Numarası :………………………………………………………

Pasaport No :……………………………………………………………………………. Nedeniyle ………………… iznimi …./…./20… - …./…./20…

tarihleri arasında aşağıda adı yazılı ülkede geçirmek istiyorum.

Pasaport, döviz ve diğer bütün masraflarım kendime ait olacaktır.

Gereğini arz ederim.

Tarih – İmza
İZNİMİ GEÇİRMEK İSTEDİĞİM ADRES:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
 
#7
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


GERGER​…………..2005 celbinde askere gideceğimden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108. maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Askere sevk edildiğime dair Sevk Belgesi, dilekçem ekindedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…./…./…….İmza
Adı Soyadı​EK :
1- Askere Sevk Belgesi.


T.C. KİMLİK NO


ADI SOYADI


GÖREV YERİ


GÖREVİ
 
#8
SAADET ONART İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE​
KONAK- İZMİR​

22.02.2006 tarihinde 6- A sınıfında saat 11:50 ‘de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere veli toplantısı yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.20.02.2006

Melahat TARHAN
Sınıf Rehber Öğrt.


GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama
2.Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili velilere bilgi verilmesi
3.Öğrencilerin davranışları ile ilgili velilere bilgi verilmesi
4.6-A sınıfının ihtiyaçları ile ilgili konuşulması
5.Göz tarama testi sonuçları ile ilgili velilere bilgi verilmesi
6.Okul rehber öğretmenin konuşması
7.Öğrencilerin kılık kıyafet ve beden temizlikleri ile ilgili konuşulması
8.Velilerin çocukları ile ilgili söylemek istediklerinin dinlenmesi
9.Dilekler ve kapanış