Ehl-i Sünnet Alimleri : Abdülkadir Geylani

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ehl-i Sünnet Alimleri : Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani
Asıl adı, Muhyiddin Ebu Muhammed bin Cengi Dost’tur 1078 yılında Geylan’da dünyaya geldi Din eğitimine burada başladı Daha sonra Geylan’dan Bağdat’a geçerek eğitimine burada devam etti Hanbeli mezhebini seçerek fıkıhta bu mezhep üzerinde yoğunlaştı Ebu Said medresesinde dersler verdiği sıralarda tasavvufla tanıştı Uzun bir tasavvuf eğitiminden sonra Kadiri tarikatını kurdu
Çoğunluğu vaaz ve nasihatlerinden oluşan El-Gunye, El-Fethü’r Rabbani, El Fütühul Gayb bize kadar ulaşan kitapları arasındadır Abdulkadir Geylani Hazretleri 1166 yılında Bağdat’ta vefat etti Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen kabri, şu anda Bağdat’ta geniş bir külliye içerisindedir Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle demiştir:
Kuran ile amel etmek seni Kuran’ın mevkiine yükseltir, oraya oturtur Sünnet ile amel etmek seni Allah’ın Resulü Peygamber Efendimize (sav) yükseltir Resulullah, kalbi ile ve manevi himmetiyle, Allah dostlarının kalbi çevresinden bir an bile ayrılmaz Allah dostlarının kalplerini güzelleştiren, kokulayıp buharlayan odur Onların özlerini tasviye eden, menfi duygulardan temizleyen ve tezyin eden odur
Sen Allah’ı zikret ki, O’da seni zikretsin Allah’ı zikret ki o zikir günahlarını döksün Günahsız olarak kalasın Günahsız itaatkar bir mümin olasın İşte o zaman O seni zikreder O zikir seni öyle sarar ve meşgul eder ki, birşey isteyecek vakit bulamazsın Bütün gayen ve maksudun O olur
Ey ahali! İslam ağlıyor Elini başına koymuş; şu facirlerden, şu fasıklardan, şu bid’at ehlinden, şu zalimlerden, şu yalancı şahidlik libası giymişlerden, sahip bulunmadıkları faziletleri kendilerinde var gösteren şu kuru iddiacılardan, yaka silkiyor Onlara karşı ihlas sahibi Müslümanlardan yardım talep ediyor
Yiyip içmen, veda yiyip içmesi olsun Aile arasında bulunuşun veda bulunuşu olsun Mümin kardeşinle buluşman veda buluşması olsun Kalbine hep emanet olduğunu, daima veda etme halinde bulunduğunu nakşet Kaderi başkasının elinde bulunan kimse nasıl emanet ve veda etme halinde olmaz ki? Zira yarın ne olacağını, işlerin nereye varacağını, kaderinin kendisine neler getireceğini bilmemektedir
Öyleyse hemen tövbe et, bir daha işlememeye azmeyle Onlardan sıyrıl, seri adımlarla Mevlana koş Tevbe ettiğin zaman hem zahirin hem batının tövbe etmiş olsun Tevbe, Allah katında makbul kul olmanın temelidir Halis bir tevbe ile ve Allah’tan hakikattan haya etmek suretiyle üzerindeki günah elbiseni çıkar, at
Ey Allah’ın yolunu arkasına atıp dünya işlerine itina gösteren kişi! Seni insanları memnun eden, fakat Allah’ı kendisine öfkelendiren kişi olarak görüyorum Hiç şüphe yok ki yakında sen o dünyadan alınacaksın Ölüm seni oradan ayıracak Seni yakalaması pek elemli, pek şiddetli ve pek çeşitli olan zat yakalar ve oradan alır Bir anda herşeyini kaybeder ve herşeyinden ayrılırsın (Fethü’r-Rabbani)


Bu makale, İlmi Araştırma Dergisi