Elbise, Duvar, Kağıt vb Üzerine Canlı Resim Yapmak

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Elbise, Duvar, Kağıt vb Üzerine Canlı Resim Yapmak

Abdullah İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘İnsanların, Kıyamet günü Allah katında azabı en şiddetli olanı tasvir yapanlardır’ buyurdu”
Buhari Fethu’l-Bari: 10/382
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Allahu Teâlâ buyuruyor ki: “Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır! Haydi, bir tane yaratsınlar! Haydi, bir parça yaratsınlar!’ buyurdu”
Buhari, Fethu’l-Bari: 10/385
Abdullah İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Her tasvir yapan (ruh taşıyan canlı resim yapan) kişi cehennemdedir Yaptığı her resim için bir ruh yaratılır ve cehennemde azap edilir’ buyurdu”
Abdullah İbni Abbas (Radiyallahu Anh) der ki:
Mutlaka yapacaksan ağaç ve ruh taşımayan varlıkların resmini yap
Müslim: 3/1671
Bu hadisler; insan olsun, diğer hayvanlardan olsun ruh taşıyan varlıkların iki boyutlu resimlerini yapmanın ister basılmış, ister çizilmiş, isterse oyulmuş, yontulmuş veya işlenmiş olsun ya da kalıp vb şeylerle dökülerek elde edilmiş olsun haram olduğuna delildir Tasvirin haramlığı hakkındaki hadisler bütün bunları kapsar
Müslüman, şeriatın kurallarına boyun eğer ve “Ben ona tapmıyorum ve secde etmiyorum ki!” diyerek tartışmaya girmez Akıllı insan, günümüzde resim yapmanın/çekmenin yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan sadece bir kötülüğe basiretle bakarak düşününce şeriatın resim yapmayı/çekmeyi yasaklamasındaki hikmetin bir kısmını anlar Bu kötülük, resimlerin yol açtığı, iç güdülerin uyarılması ve şehvetlerin tahriki şeklinde ortaya çıkan, hatta fuhşa kadar varan bir kötülüktür
Müslümanın, evinde ruh taşıyan varlıkların resimlerini bulundurmaması gerekir Ki, meleklerin onun evine girmekten kaçmalarına neden olmasın Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:
“Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmez”
Buhari Fethu’l-Bari: 10/380
Bazı evlerde bir kısmı kâfirlerin tapındığı ilahların heykeli olan ve süs ya da sanat eseri gerekçesiyle konulan biblolar bulunmaktadır Bunun haramlığı diğerlerinden daha şiddetlidir Yine asılı olan resim, asılı olmayan resimden daha kötüdür Bu resimler çoğu kez, resimdeki kişinin yüceleştirilmesine, üzüntülerin tazelenmesine ve övülmelere yol açar “Resimler hatıra için” denilemez Çünkü yakın ve değerli bir müslümanın gerçek hatırası kalpte olur Onlar için rahmet ve bağışlanma dileyerek dua edilir Evde bulunan her resmin çıkartılması ya da üzerinin kapatılması gerekir Ancak; kutu üzerlerinden bulunması kaçınılmaz hale gelen resimler, sözlükler, kaynak eserler ve kendisinden faydalanılan kitaplardaki resimler gibi çıkarılması zor ve oldukça meşakkatli olanlar imkân ölçüsünde yok edilmesine çalışmak kaydıyla istisna tutulabilir Bunların bir kısmında bulunan çirkin resimlerden de sakınmak gerekir Ayrıca, kişisel resmi belgelerde olduğu gibi, ihtiyacın gerektirdiği resimleri saklamak mümkündür İlim ehlinden bir kısmı değer verilmeyen resimlere ayaklar altında olması gibi izin vermiştir Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:
“Gücünüz yettiğince Allah’tan sakının”
Teğabun: 16