Elektrik Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Elektrik Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Elektrik enerjisinin elde edilmesinde tabiattaki enerji çeşitleri kullanılmaktadır. Bu
kaynaklar değişik dönüşümler sonucu elektrik enerjisine çevrilir. Kaynakların bazıları ise
direkt kullanılmaktadır.

Hidrolik Kaynaklar
Akarsulardaki suların barajlarda toplanılarak yüksekten aşağıya düşürülmesi ile türbin
çarkları döndürülür ve türbin şaft miline akuple bağlı olan jeneratör çıkışından elektrik
enerjisi elde edilir. Bu tür sistemlere hidroelektrik santral denir.

Termik Kaynaklar
Kömür, petrol ve ürünleri, doğalgaz gibi fosil kaynaklı yakıtların yakılması sonucunda
ortaya çıkan ısıdan elde edilen basınçlı sıcak su buharının, buhar türbinini döndürmesi ile,
türbin şaft miline akuple bağlı olan generatör çıkışından elektrik enerjisi üretilir. Bu tür
elektrik enerji üretimi yapan sistemlere termik elektrik santrali denir.

Nükleer Kaynaklar
Atomun çekirdeğinin kontrollü bir şekilde parçalanması sonucu ortaya çıkan ısı
enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretimi yapılan sistemlerdir. Bu sistemle çalışan
santrallere nükleer elektrik santrali denir.

Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr alan açık arazilerde, rüzgârın etkisiyle rüzgâr türbinlerinde elde edilen
mekanik enerji alternatör yardımıyla elektrik enerjisine dönüşmektedir. Bu sistemle çalışan
santrallere rüzgar santrali denir.

Güneş Enerjisi
Güneşin ısı ve ışık enerjisinden faydalanılarak elektrik enerjisi elde edilir.

Jeotermal Enerji
Yeraltından çıkan sıcak su buharı ya da gazlardan yararlanılarak yapılan elektrik
enerjisi üretim sistemidir.

Gelgit Enerjisi
Ayın hareketlerine göre deniz suları yerçekiminin etkisiyle alçalıp yükselmektedir.
Deniz yüksekliğinde sular bir havuzda toplanır. Aynı hidroelektrik santrallerde olduğu gibi
elektrik enerjisi üretilir.