Elektrik mühendisliği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Elektrik mühendisliği programından mezun olanlar ile elektrik ve elektronik mühendisliği programından mezun olanlardan bazıları bu sıfatla anılır.

Mühendis odasının aldığı bir karar doğrultusunda elektrik ve elektronik mühendisliğinden mezun olanlar 2004 yılından itibaren Türkiye'de Elektrik Mühendisleri Odası'na bağlı olarak ve sadece elektronik mühendisi olarak çalışabilirler.

Ancak danıştayın bu kararı bozması üzerine Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) 19/11/2005 tarih 39/39 toplantı kararına göre elektrik ve elektronik mühendislerinde transkriptlerine bakılmak suretiyle elektrik mühendisleri ile aynı yetkiye sahiptirler. Ancak Danıştay 8. Dairesi, 21 Aralık 2005 tarihinde transkript incelemesiyle ilgili maddeyi iptal etmiştir. Şuan için ülkemizde elektrik ve elektronik mühendisleri hiçbir seçmeli elektrik dersi almasalar dahi elektrik mühendisleri ile aynı yetkiye sahiptirler. Danıştay elektrik ve elektronik mühendislerinin aldığı temel elektrik derslerini baz alarak bu yetkiyi vermiş bulunmaktadır.Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makinaları, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, denetimi, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenir.

Bu alan 19. yüzyıl sonlarında elektrikli telgraf ve güç kaynaklarının ticarileşmesiyle meslek olarak tanımlanmaya başlamıştır. Günümüzde elektrik mühendisliği bir çok alt disiplini de kapsamaktadır. Bunlar; güç, optoelektronik, sayısal elektronik, analog elektronik, bilgisayar bilimleri, yapay zeka, elektronik, sinyal işleme, telekomünikasyondur.

William Gilbert'in 1600'lerde yazdığı De Magnete adlı eseri "elektrik" teriminin orijinini oluşturmaktadır. Birçokları tarafından elektrik mühendisliğinin ya da elektriğin babası olarak nitelendirilmektedir.