Elektron ve Elektron Boşlukları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Elektron ve Elektron Boşlukları (Deşikler)

ELEKTRON VE ELEKTRON BOŞLUKLARI (DEŞİKLER) Bir kristal yapısında kovalent bağın kırılması ile elektron serbest hale gelir ve yerinde bir elektron boşluğu oluşur. Elektronun ayrıldığı yerde oluşan elektron boşluğuna deşik (hole) adı verilir. Deşik pozitif elektron gibi davranır.

[FLASH]http://www.gencmekan.com/elektronik/LRN/pics/B03/EL03055.swf[/FLASH]


Şekil-3.9
Elektron-deşik çifti oluşumu, kristal yapısı ve kristalin enerji bandı üzerinde Şekil 3.9'da gösterilmiştir. Kovalent bağın kırılması ile oluşan elektronlar iletim bandında, yerlerinde bıraktığı elektron boşlukları (deşikler) Valans bandında bulunur.

[FLASH]http://www.gencmekan.com/elektronik/LRN/pics/B03/EL03060.swf[/FLASH]
Yarıiletkenlerde akım sadece elektronlarla değil, deşiklerle de sağlanır. Bir yarıiletken kristale elektrik alan uygulandığında iki taşıyıcı türü zıt yönde hareket ederek akıma katkıda bulunurlar (Şekil 3.10).
, elektronların;
, deşiklerin oluşturduğu akım olmak üzere elemandan geçen akım bağıntı (3.1)'de gösterilmiştir.
[FLASH]http://www.gencmekan.com/elektronik/LRN/pics/B03/EL03060_2.swf[/FLASH]

ELEKTRON VE ELEKTRON BOŞLUKLARI (DEŞİKLER) (Devam)

Valans bandındaki elektron boşluklarının hareketi, elektronların hareketi gibi kolay algılanamayabilir. Bunu mekanik bir örnek üzerinde açıklayabiliriz. Şekil 3.11'de yol boyunca park eden otobüslerin üstten görünüşü şematik olarak gösterilmiştir.
[FLASH]http://www.gencmekan.com/elektronik/LRN/pics/B03/EL03065.swf[/FLASH]
Şekil-3.11

(3) ve (4) no'lu taşıtlar arasında bir boşluk bulunmaktadır. (4) no'lu taşıtın öndekine yaklaşması sonucu, taşıt boşluğu geriye hareket etmiştir. Burada otobüs, elektronu; otobüsler arasındaki boşluk, deşikleri (elektron boşluklarını) temsil eder.

ELEKTRON VE ELEKTRON BOŞLUKLARI (DEŞİKLER) (Devam)

Şekil 3.12'de, iki boyutlu kristal şeması üzerinde bir elektron boşluğunun hareketi gösterilmiştir.
[FLASH]http://www.gencmekan.com/elektronik/LRN/pics/B03/EL03070.swf[/FLASH]
Şekil-3.12

Şekilde, elektrik alan etkisi ile (2) no'lu atoma ait bağ kırılarak (1) no'lu atom tarafından yakalanmış, bunun sonucunda (1) no'lu atomdaki elektron boşluğu, (2) no'lu atoma hareket etmiştir.