Elektronik 'te Kullanılan Semboller

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Elektronik 'te Kullanılan Semboller

fs = Anahtarlama frekansı
fo = Konvertör çalışma frekansı
fr = Rezonans frekansı
R = Kondaktör etkin yük direnci
n = Sarım oranı
Vs = Sekonder ortalama gerilimi
Is = Sekonder ortalama akımı
Delta ITsı = Anahtar kesimde iken bobin akımının değişim süresi
Delta ITs2 = Bobin akımının sıfır olduğu süre
VL = Ani yük gerilimi
IL = Yük akımı
D = Darbeleme görev oranı. Bir sistemde ortalama pals gücünün tepe pals gücüne oranı
PWM = Pals genişlik modülasyonu
Pd = Giriş Gücü
İLB = Ortalama bobin akımı
İL,tepe = Bobin akımının tepe değeri
İLB,max = Ortalama bobin akımının maksimum değeri
İOB = Sürekli ve süreksiz iletim durumundaki akım değeri
Lm = Trafo endüktansı
L = Akım tutucu endüktans
Delta Vo = Çıkış geriliminin en alt ve üst seviyesindeki farkı
DeltaQ = Bobin akımının kondansatörden dolayı oluşturduğu yük
Delta IL = Çıkıştaki bozulmalara sebep olan bobin akımı
fc = Filtre frekansı
Ts = Toplam periyot
Tİ = İletim süresi
Tk = Kesim süresi
k = Sabit
Vk = Kontrol sinyali
VST = Osilatör sinyalinin tepe değeri
Vo = Çıkış gerilimi
Vd = Giriş gerilimi
Io = Çıkış akımı
Id = Giriş akımı
Po = Çıkış gücü