eminem sarki sozleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
8 Mile

Sometimes I just feel like, quittin I still might
Bazen bırakıp gidesim geliyor, hala bırakabilirim

Why do I put up this fight, why do I still write
Neden bu savaşı veriyorum, neden hala yazıyorum

Sometimes it's hard enough just dealin with real life
Bazen sadece gerçek hayatla uğraşmak bile yeteri kadar
zor

Sometimes I wanna jump on stage and just kill mics
Bazen sahneye zıplayıp mikrofonların canına okumak
istiyorum

And show these people what my level of skill's like
Ve bu insanlara beceri düzeyimin nasıl olduğunu
göstermek istiyorum

But I'm still white, sometimes I just hate life
Ama hala beyazım, bazen hayattan nefret ediyorum

Somethin ain't right, hit the brake lights
Birşeyler yolunda değil, trafik lambasına çarptım

Facing this stage fright, drawin a blank like
Sahne korkusuyla yüzleşmek, böyle bir boşluk bırakıyor

Da-duh-duh-da-da, it ain't my fault
Da-duh-duh-da-da, bu benim hatam değil

Cry-ing eye balls, my inside crawl
Göz kürelerim ağlıyor , içim ürperiyor

And I clam up (wham) I just slam shut
Ve gıkımı çıkarmıyorum, sadece çenemi çat diye
kapatıyorum

I just can't do it, my whole manhood's
Yapamıyorum işte, bütün erkekliğim

Just been stripped, I have just been evict
Biraz once soyuldu, biraz once tahliye edildim

So I must in get hope to bust in, split
Bu yüzden tekrar hapse girip, dış dünyadan
ayrılmalıyım

Man fuck this shit yo, I'm goin the fuck home
Dostum s.ktir et bu b.ku, lanet evime gidiyorum

World on my shoulders as I run back to this 8 Mile
Road
Tekrar 8 mile yoluna doğru seyrederken dünya
omuzlarımda

Nakarat

I'm a man, I'ma make a new plan
Ben bir erkeğim, yeni bir plan yapacağım

Time for me to just stand up, and travel new land
Benim için ayağa kalkma ve yeni bir diyara yolculuk
etme zamanı

Time for me to just take matters into my own hands
Gerçekten dizginleri elime alma zamanı

Once I move on from these tracks man I'ma never look
back
Bu izlerden ilerledikten sonra dostum, asla geriye
bakmayacağım

(8 Mile Road) And I'm gone, I know right where I'm
goin
(8 Mile Yolu) Ve ben çıktım, nereye gittiğimi
biliyorum

Sorry momma I'm grown, I must travel alone
Üzgünüm anne ben büyüdüm, yalnız seyahat etmeliyim

Ain�t gonna follow no footsteps I'm makin my own
Hiç bir ayak izini takip etmeyeceğim, ben
kendiminkileri yapıyorum

Only way that I know how to escape from this 8 Mile
Road
8 Mile Yolu�ndan kaçmanın bildiğim tek yolu

[Eminem]
I'm walkin these train tracks, tryin to regain back
Bu tren raylarında yürüyorum, geri kazanmaya
çalışıyorum

The spirit I had 'fore I go back to the same crap
Tekrar aynı saçmalığa gitmeden önce sahip olduğum
ruhumu

To the same plant, in the same pants
Aynı fabrikaya, ve aynı pantolonla

Tryin to chase rap, gotta move ASAP
Rap�i kovalamaya çalışıyorum, en kısa zamanda harekete
geçmeliyim

And get a new plan, momma's got a new man
Ve yeni bir plan yapmalıyım , annemin yeni bir erkeği
var

Poor little baby sister, she don't understand
Zavallı küçük kız kardeşim, anlamıyor

Sits in front of the TV, buries her nose in the pad
TV karşısında oturup, burnunu yastığa gömüyor

And just colors until the crayon gets dull in her hand
Ve elindeki renkli kalem sönükleşene kadar çiziyor

While she colors her big brother and mother and dad
Büyük ağabeyini, annesini ve babasını çizerken

Ain't no tellin what really goes on in her little head
Minik kafasında gerçekten neler olduğunu hiç
söylemiyor

Wish I could be the daddy that neither one of us had
Keşke ikimizin de sahip olamadığı baba olabilseydim

But I keep runnin from somethin I never wanted so bad!
Ama herşeyden fazla istediğim şeyden kaçmaya devam ediyorum

Sometimes I get upset, cause I ain't blew up yet
Bazen üzülüyorum, çünkü henüz patlamadım

It's like I grew up, but I ain't grow these two nuts yet
Büyüdüm gibi, ama hala cesaretimi toplayamadım

Don't gotta rep my step, don't got enough pep
Adımlarımı tekrarlamamalıyım, yeteri kadar enerjim yok

The pressure's too much man, I'm just tryin to do
what's best
Baskı çok fazla adamım, sadece en iyi olanı yapmaya çalışıyorum

And I try, sit alone and I cry
Ve çabalıyorum, yalnız başıma oturup ağlıyorum

Yo I won't tell no lie, not a moment goes by
Hey, hiç yalan söylemeyeğim, bir dakika bile geçmiyor
ki

That I don't pray to the sky, please I'm beggin you
God
Gökyüzüne dua etmeyeyim, lütfen sana yalvarıyorum
tanrım

Please don't let me be pigeon holdin no regular job
Lütfen düzenli bir işi olmayan saf biri olmama izin
verme

Yo I hope you can hear me homie wherever you are
Hey, umarım beni duyabilirsin ahbap, her neredeysen

Yo I'm tellin you dawg I'm bailin this trailer
tomorrow
Hey sana söylüyorum dostum, yarın bu karavandan kurtuluyorum

Tell my mother I love her, kiss baby sister goodbye
Anneme onu sevdiğimi söyleyip, kız kardeşime veda öpücüğü vereceğim

Say whenever you need me baby, I'm never too far
Bana ne zaman ihtiyacın olursa bebeğim, asla çok uzakta değilim diyeceğim

But yo I gotta get out there, the only way I know
Ve hey, buradan gitmeliyim, bildiğim tek yol

And I'ma be back for you, the second that I blow
Ve patladığım anda senin için geri geleceğim

On everything I own, I'll make it on my own
Sahip olduğum herşeyi kendim kazanacağım

Off to work I go, back to this 8 Mile Road
İşe gitmek için çıkıyorum, yine bu 8 Mile yoluna

[Chorus]

[Eminem]
You gotta live it to feel it, you didn't you wouldn't
get it
Bunu hissetmen için yaşaman lazım, yaşamadıysan sahip
olamazsın

Or see what the big deal is, why it wasn't the
skillest
Ya da büyük olayın ne olduğunu göremezsin, ve neden en
iyisi değildi

To be walkin this borderline of Detroit city limits
Detroit�in şehir sınırlarında yürüyor olmak

It's different, it's a certain significance, a
certificate of authenticity, you'd never even see
Bu farklı, bu kesinlike önemli, orjinallik
sertifikası, asla görmeyi bile başaramazdın

But it's everything to me, it's my credibility
Ama bu benim herşeyim, benim güvenilirliğim

You never seen heard smelled or met a real MC
Hiç gerçek bir MC* yi görmedin, duymadın, koklamadın
ve tanımadın

Who's incredible upon the same pedestal as me
Aynı sütunun üzerinde benim kadar inanılmaz olan

But yet I'm still unsigned, havin a rough time
Ama hala işsizim, zor bir dönem geçiriyorum

Sit on the porch with all my friends and kick dumb
rhymes
Sundurmada tüm arkadaşlarımla oturup aptal kafiyeler
yapıyorum

Go to work and serve MC's in the lunchline
İşe gidip öğlen yemeği kuyruğundaki MC�lere hizmet
ediyorum

But when it comes crunch time, where do my punchlines
go
Ama dönüm noktası geldiğinde, yumruk gibi dizelerim
nereye gidiyor

Who must I show, to bust my flow
Kime göstermeliyim, flow larımı patlatmak için

Where must I go, who must I know
Nereye gitmeliyim, kimi tanımalıyım

Or am I just another crab in the bucket
Yoksa sadece kovadaki başka bir yengeç miyim

Cause I ain't havin no luck with this little Rabbit so
fuck it
Çünkü bu küçük Tavşan la hiç şansım yok, öyleyse
s.ktir et onu

Maybe I need a new outlet, I'm startin to doubt shit
Belki başka bir çıkış yerine ihtiyacım var, bu b.ktan
şüphe etmeye başlıyorum

I'm feelin a little skeptical who I hang out with
Kiminle takıldığım konusunda biraz şüpheci
hissediyorum

I look like a bum, yo my clothes ain't about shit
Bir k.ç gibi görünüyorum, kıyafetlerim bu. b.kla
ilgili değil

If the Salvation Army tryin to salvage an outfit
Eğer Kurtuluş Ordusu bir kıyafeti kurtarmaya
çalışıyorsa

And it's cold, tryin to travel this road
Ve hava soğuk, bu yolda seyahat etmeye çalışırken

Plus I feel like I'm on stuck in this battlin mode
Artı bu savaş modunda takılıp kalmışım gibi
hissediyorum

My defenses are so up, but one thing I don't want
Gardım tamamen düştü, ama istemediğim bir şey

Is pity from no one, the city is no fun
Birinin bana acıması, şehir hiç eğlenceli değil

There is no sun, and it's so dark
Güneş yok, ve çok karanlık

Sometimes I feel like I'm just bein pulled apart
Bazen uzaklara çekiliyormuşum gibi hissediyorum

I'm torn in my limbs, by each one of my friends
Arkadaşlarımın her biri tarafından, kol ve
bacaklarımdan ayrılıyorum

It's enough to make me just wanna jump out of my skin
Bu derimi yırtıp çıkmak istemem için yeterli

Sometimes I feel like a robot, sometimes I just know
not
Bazen bir robot gibi hissediyorum, bazen bilmiyorum

What I'm doin I just blow, my head is a stove top
Ne yaptığımı, sadece patlıyorum, kafam sobanın üstü
gibi

I just explode, the kettle gets so hot
İnfilak ediyorum, çaydanlık çok ısınıyor

Sometimes my mouth just overloads the ass that I don't
got
Bazem ağzım sahip olmadığım k.çı aşırı yüklüyor

But I've learned, it's time for me to U-turn
Ama öğrendim, benim için U-dönüşü yapma zamanı

Yo it only takes one time for me to get burned
Hey sadece tek seferde yanıyorum

Ain't no fallin no next time I meet a new girl
Bundan sonra yeni bir kızla tanıştığım zaman
yıkılmayacağım

I can no longer play stupid or be immature
Artık aptalı oynayamam ve çocukça davranamam

I got every ingredient, all I need is the courage
Tüm muhteviyata sahibim, tek ihtiyacım olan cesaret

Like I already got the beat, all I need is the words
Tempo şimdiden başlamış gibi, tek ihtiyacım olan
sözler

Got the urge, suddenly it's a surge
Dürtüye sahibim, birden bu bir dalgalanma

Suddenly a new burst of energy is occurred
Birden yeni bir enerji patlaması gerçekleşti

Time to show these free world leaders the three and a
third
Bu Özgür Dünya nın liderlerine 313 ün ne olduğunu
gösterme zamanı

I am no longer scared now, I'm free as a bird
Artık korkmuyorum, bir kuş kadar özgürüm

Then I turn and cross over the median curb
Sonra dönüp yolun ortasındaki engelin üzerinden
geçiyorum

Hit the verbs and all you see is a blur from 8 Mile
Road
Can alıcı noktalara değiniyorum ve tek gördüğün 8 Mile
Yolu�ndan bir karaltı

Nakarat

MC* : Microphone Controller( Rapçiler için kullanılan
bir terim)
 

#2
The way you shake it
Öyle bir sallıyorsun ki

I can't believe it
İnanamıyorum

I ain't never seen a ass like that
Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

The way you move it
Öyle bir oynatıyorsun ki

You make my pee pee go
Da-doing doing doing
Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun

I don't believe it
İnanmıyorum

It's almost too good to be true
Neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi

I ain't never seen a ass like that
Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

The way you move it
Öyle bir oynatıyorsun ki

You make my pee pee go
Da-doing doing doing
Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun


The way she moves she's like a belly dancer
Hareketleri aynı bir dansöz gibi

She's shakin that ass to the new nelly jams
Yeni nelly şarkılarıyla k.çını sallıyor


I think someone's at the door, but I don't think i'ma answer
Sanırım birileri kapıda, ama bakacağımı sanmıyorum

Police saying freeze...da-doing doing doing
Polis kımıldana diyor...

What do you mean freeze?
Ne demek kımıldama?

Please I'm a human being
Lütfen, ben bir insanım

I have needs, I'm not done
Ve ihtiyaçlarım var, henüz bitirmedim

Not till I'm finished pee-ing
İşemeyi bitimeden olmaz

I am not resisting arrest, I am agree-ing
Tutuklamaya karşı gelmiyorum, kabul ediyorum

Mister officer, I'm already on my knees
Memur bey, zaten dizlerimin üzerindeyim

I can't get on the ground any further it's impossible for me
Daha fazla yere yatamam bu benim için imkansız

And do not treat me like a murderer, I just like to pee
Ve bana bir katil gibi davranmayın, sadece işemeyi seviyorum

Pee, pee, yes I make R'n'B
İşemeyi, işemeyi, evet R&B yapıyorum

I sing song that go ringy chong
Çan çin çon şarkısını söylüyorum

Ching chong chong chong ching
Çin çon çon çon çin

Psyche, I joke, I joke, I kid, I kid
Yok canım, espri yapıyorum, şaka şaka

If I offend, I'm sorry please please forgive
Eğer alındıysanız özür dilerim lütfen bağışlayın

For I am Triumph the Puppet Dog, I am a mere puppet
Çünkü ben Kukla Köpek Triumph'ım, yalnızca bir kuklayım

I can get away with anything I say and you will love it
Herhangi bir şey söyleyerek paçayı kurtarabilirim ve o hoşunuza giderThe way you shake it
Öyle bir sallıyorsun ki

I can't believe it
İnanamıyorum

I ain't never seen a ass like that
Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

The way you move it
Öyle bir oynatıyorsun ki

You make my pee pee go
Da-doing doing doing
Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun

Jessica Simpson
Jessica Simpson

looks oh so temptin
oh çok cezbedici gözüküyor

Nick I ain't never seen a ass like that
Nick daha hiç öyle bir g.t görmemiştim

Everytime I see the show on MTV
Ne zaman MTV'deki o şovu görsem

My pee pee goes
Da-doing doing doing
Pipim zonk zonk zonkluyorMary-Kate and Ashley used to be so wholesome
Mary-Kate ve Ashley eskinden sıradanlardı

Now they gettin older they startin to grow bum-bums
Şimdi büyüdüler ve kalçaları da büyümeye başladı

I go to the movies and sit down with my popcorn
Sinemaya gidiyorum ve patlamış mısırımı alıp oturuyorum

Police saying freeze...da-doing doing doing
Polis kımıldama diyor...

What do you mean freeze?
Ne demek kımıldama?

Jeez, I just got my seat
Olamaz, daha yeni oturdum

I have tickit, look I put it away my zipper zipped
Biletim var, bak fermuarım da kapalı

Please do not remove me from this movie theater please
Lütfen beni bu sinemadan götürmeyin, lütfen

I did not even get to see Mary-Kate's shower scene
Mary-Kate'in duş sahnesini bile göremedim daha

I didn't mean to be obscene or make a great big scene
Müstehcen olmak istemem ya da olay çıkartmak

And don't treat me like I'm Pee Wee Herman
Ve bana Pee Wee Herman'mışım gibi davranmayın

This movie is PG mister officer
Bu filmde yaş sınırı var memur bey

I demand to see my attorney
Avukatımı görmeyi talep ediyorum

I will simply plead innocent, cop a plea and be free
Hemen affımı isteyeceğim, ve özgür olacağım

Free, yes, free, right back on the streets
Özgür, evet, özgür, yeniden sokaklarda olacağım

What you mean my lawyer is with Michael
Ne demek avukatın Michael'in yanında

He's too busy, I'm Triumph
O çok meşgul, ben Triumph'ım

Britney Spears has shoulders like a man
Britney Spears'ın erkek gibi omuzları var

And I can say that and you laugh
Ben bunu söyleyince gülersin

Cos there's a puppet on my hand [ha-ha-haaaaa]
Çünkü elimde bir kukla varThe way you shake it
Öyle bir sallıyorsun ki

I can't believe it
İnanamıyorum

I ain't never seen a ass like that
Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

The way you move it
Öyle bir oynatıyorsun ki

You make my pee pee go
Da-doing doing doing
Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun

Hilary Duff is
Hilary Duff

Not quite old enough so
Yeterince yaşlı değil bu yüzden

I ain't never seen a butt like that
Daha önce hiç böyle bir kıç görmemiştim

Maybe next year I'll say ass
Belki önümüzdeki yıl g.t derim

And she'll make my pee pee go
Da-doing doing doing
Ve o benim pipimi zonk zonk zonklatırThe way she moves she dances like a gogo
Öyle hareket ediyor ki, çılgın gibi dans ediyor

In that video she sings 'Get Out' you boso
Şu 'Çık Dışarı' dediği klipte

'I need a new boyfriend, Hi my name is JoJo'
'Yeni bir erkek arkadaşa ihtiyacım var, merhaba adım JoJo'

'Police saying freeze...da-doing doing doing
Polis kımıldama diyor...

What do you mean freeze?
Ne demek kımıldama

My computers will be seized
Bilgisayarlarıma el koyacaklar

And my keys to my ranch, I just baked cookies
Ve çiftliğimin anahtarlarına, daha yeni kurabiye pişirmiştim

Mister officer, lookie, take a whiff of these
Memur Bey, bakın, şunu bir koklayın

Here, I make Jesus juice, take a sip of this
İşte, 'Jesus Juice' yaptım, bir yudum alın

Nobody is safe from me, no not even me
Kimse benim karşımda güvende değil, kendim bile

I don't even know if I can say the word pee-pee, pee, on the radio,
Pipi kelimesini radyoda söyleyebilir miyim bilmiyorum

But I think I did
Ama sanırım söyledim

Janet, is that a breast? I think I just saw a tit!
Janet, o bir meme mi? Sanırın bir meme ucu gördüm!

Psyche, I joke, I joke, I kid, I kid
YOk canım, espri yapıyorum, şaka şaka

I don't think my joke is working, I must flee
Sanırım şakam işe yaramıyor, kaçmalıyım

Quick, get to the chopper, everybody get down
Çabuk, helikoptere binin, herkese yere yatsın

I'm not Triumph, I'm Arnold, get down
Ben Triumph değilim, ben Arnold'um, yere yatınThe way you shake it
Öyle bir sallıyorsun ki

I can't believe it
İnanamıyorum

I ain't never seen a ass like that
Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

The way you move it
Öyle bir oynatıyorsun ki

You make my pee pee go
Da-doing doing doing
Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun


So Gwen Stefani
Peki Gwen Stefani

Will you pee-pee on me please?
Lütfen üzerime çiş yaparmısın?

I ain't never seen a ass like that
Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

Cos the way you move it
Çünkü öyle bir oynatıyorsun ki

You make my pee pee go
Da-doing doing doing
Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun


[Dre]
What the fuck is wrong with you?!
Senin sorunun ne?
 

#3
Step by step, heart to heart, left right left
Adım adım, kalp kalbe, sol sağ sol

We all fall down...
Hepimiz yere yığılıyoruz

Nakarat:

[ Step by step, heart to heart, left right left
Adım adım, kalp kalbe, sol sağ sol

We all fall down like toy soldiers
Hepimiz oyuncak askerler gibi yere yığılıyoruz

Bit by bit, torn apart, we never win
Parça parça, ayrılıyoruz, asla kazanamayız

But the battle wages on for toy soldiers
Ama savaş oyuncak askerlere karşı sürdürülüyor ]


I'm supposed to be the soldier who never blows his composure
Soğukkanlılığını asla kaybetmeyen bir asker olmam gerekiyor

Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders
Tüm dünyanın yükünü omuzlarımda taşısam bile

I am never supposed to show it, my crew ain't supposed to know it
Bunu asla belli etmemeliyim, ekibim bunu bilmemeli

Even if it means goin' toe to toe with the Benzino it don't matter
Bu Benzino'yla karşı karşıya gelmek anlamına gelse bile önemli değil

I'd never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to
Kendim halledebileceğim savaşlara onları asla çekmezdim eğer kesinlikle mecbur kalmazsam

I'm supposed to set an example
Örnek teşkil etmeliyim

I need to be the leader, my crew looks for me to guide 'em
Lider olmam gerek, ekibim onlara rehberlik etmemi bekliyor

If some shit ever just pop off, I'm supposed to be beside 'em
Eğer bir şeyler başgösterirse onların yanında olmalıyım

That Ja shit I tried to squash it, it was too late to stop it
O Ja olayını bastırmaya çalışım, durdurmak için çok geçti

There's a certain line you just don't cross and he crossed it
Geçmemen gereken belli bir çizgi vardır ve o bunu geçti

I heard him say Hailie's name on a song and I just lost it
Bir şarkıda Hailie'nin adını söylediğini duydum ve kendimi kaybettim

It was crazy, this shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit
Bu çılgıncaydı, ve bu olay Jay-Z ve Nas'e de bulaştı

And even though the battle was won, I feel like we lost it
Ve savaşı kazandığımız halde, kaybetmişiz gibi hissettim

I spent too much energy on it, honestly I'm exhausted
Buna çok fazla enerji harcadım, ve doğrusu tükendim

And I'm so caught in it I almost feel I'm the one who caused it
Ve o kadar çok içine girdim ki neredeyse buna neden olan benmişim gibi hissedecektim

This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I got in it
Bu benim hip-hop'ta olma nedenim değil, ona giriş nedenim değil

That was never my object for someone to get killed
Birisinin ölmesi asla benim amacım olmadı

Why would I wanna destroy something I help build
Yapılmasına yardım ettiğim bir şeyi neden yok etmek isteyeyim?

It wasn't my intentions, my intentions was good
Bu benim niyetim değildi, ben iyi niyetliydim

I went through my whole career without ever mentionin'..
Kariyerim boyunca ... nın ismini anmadım bile

Now it's just out of respect for not runnin' my mouth
Şimdi ağzımı açmamam tamamen saygıdan ötürü

And talkin' about something that I knew nothing about
Ve hakkında bir şey bilmediğim bir konuda konuşmamam

Plus Dre told me stay out, this just wasn't my beef
Ayrıca Dre bunun dışında kalmamı söyledi, bu benim kavgam değil

So I did, I just fell back, watched and gritted my teeth
Ben de öyle yaptım, geri çekildim, izleyip dişimi sıktım

While he's all over TV down talkin' a man who literally saved my life
O TV'lerde tam anlamıyla hayatımı kurtaran adamla konuşurken

Like fuck it I understand this is business
Şöyle düşündüm lanet olsun anlıyorum bu iş meselesi

And this shit just isn't none of my business
Ama bu beni ilgilendirmeyen bir olay değil

But still knowin' this shit could pop off at any minute cuz
Ama halen bu olayın her an patlak verebileceğini biliyordum çünkü

Nakarat


There used to be a time when you could just say a rhyme
Eskiden bir zaman vardı sadece bir kafiye söyleyip geçtiğin

And wouldn't have to worry about one of your people dyin'
İnsanlarından birinin ölmesinden endişe etmediğin

But now it's elevated cuz once you put someone's kids in it
Ama bu artık kalktı çünkü birinin çocuğunu işin içine soktuğun anda

The shit gets escalated, it ain't just words no more is it?
Bu iş kışkırtılmış olur, artık sadece kelimeler olmaktan çıkar değil mi?

It's a different ball game, callin' names and you ain't just rappin'
Bu değişik bir top oyunu, isim söylüyorsun ve sadece rap yapmıyorsun

We actually tried to stop the 50 and Ja beef from happenin'
Aslında 50 ve Ja kavgasını önlemeye çalıştık

Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him
Ben ve Dre onunla oturduk ve konuştuk

And asked him not to start it he wasn't gonna go after him
Ve bunu başlatmamasını istedik ona uymayacaktı

Until Ja started yappin' in magazines how we stabbed him
Ta ki Ja dergilerde onu nasıl bıçakladığımızı zırvalayana kadar

Fuck it 50 smash 'em, mash 'em and let him have it
Lanet olsun 50 parçala onları ez onları ve bırak o sahip olsun

Meanwhile my attention is pullin' in other directions
Bu arada benim dikkatim başka yönlere kayıyordu

Some receptionist at The Source who answers phones at his desk
The Source'da telefonlara cevap veren bir resepsiyonist

Has an erection for me and thinks that I'll be his ressurection
Benim için ereksiyon oluyor ve onun kurtuluşu olacağımı düşünüyordu

Tries to blow the dust off his mic and make a new record
Mikrofonundaki tozu atıp yeni bir albüm yapmaya çalıştı

But now he's fucked the game up cuz one of the ways I came up
Ama şimdi oyunu berbat etti çünkü benim geldiğim yollardan biri

Was through that publication the same one that made me famous
Beni meşhur eden o yayının içinden geçiyordu

Now the owner of it has got a grudge against me for nothin'
Şimdi onun sahibinin nedensiz yere bana garezi var

Well fuck it, that mutherfucker can get it too, fuck him then
Ama bunu s**tir et, o o****u çocuğunun da olabilir, o zaman canı cehenneme

But I'm so busy being pissed off I don't stop to think
Ama kızdırılmakla o kadar meşgulüm ki durup düşünmedim

That we just inherited 50's beef with Murder Inc.
50'nin Murder Inc. le kavgasını üstlendiğimizi

And he's inherited mine which is fine ain't like either of us mind
Ve o da benimkini üstlendi, bu sorun degil ikimizin de umursadığı yok

We still have soldiers that's on the front line
Hala ön saflarda duran askerlerimiz var

That's willing to die for us as soon as we give the orders
Biz emirleri verdiğimiz sürece uğrumuza ölmeyi bekleyen

Never to extort us, strictly to show they support us
Asla bizi sıkıştırmak için değil, sadece bizi desteklediklerini göstermek için

We'll maybe shout 'em out in a rap or up in a chorus
Belki bir şarkımızda onlardan bahsederiz

To show them we love 'em back and let 'em know how important it is
to have Runyon Avenue soldiers up in our corners
Onları sevdiğimizi göstermek ve etrafımızda Ranyon Bulvarı askerlerinin
olduğunu bilmenin ne kadar önemli olduğunu bilmelerini sağlamak için

Their loyalty to us is worth more than any award is
Bize olan sadakâtleri herhangi bir ödülden daha değerli

But I ain't tryna have none of my people hurt and murdered
Ama hiçbir adamımın yaralanmasını veya öldürülmesini istemiyorum

It ain't worth it, I can't think of a perfecter way to word it
than to just say that I love ya'll too much to see the verdict
Buna değmez, bunu dile getirmek için hepinizi jüri kararını görmek
istemeyecek kadar çok seviyorum demekten daha mükemmel bir yol düşünemiyorum

I'll walk away from it all before I let it go any further
Daha ileri gitmesine izin vermeden bundan uzaklaşacağım

But don't get it twisted, it's not a plea that I'm copin'
Ama bunu saptırmayın, özür dilemeye çalışmıyorum

I'm just willin' to be the bigger man
Sadece büyüklük bende kalsın istiyorum

If ya'll can quit poppin' off at your jaws with the knockin'
Eğer siz kusur bulan çenelerinizi çalıştırmaktan vazgeçerseniz

Cuz frankly I'm sick of talkin'
Çünkü doğrusu konuşmaktan bıkrım

I'm not gonna let someone elses coffin rest on my conscience cuz
Birinin mezarının daha vicdanımda yatmasına izin vermeyeceğim çünkü
 
#4
Look, if you had, one shot; or one opportunity
Bak, eğer tek bir atışın olsaydı; ya da tek bir fırsatın

To seize everything you ever wanted, in one moment
İstediğin her şeyi bir dakikada kapmak için

Would you capture it, or just let it slip
Onu yakalar mıydın? Yoksa kayıp gimesine izin mi verirdin?

yo; His palms are sweaty, knees weak arms are heavy
hey; Avuçları terli, dizleri güçsüz, kolları ağır

There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti
Kazağında şimdiden kusmuk var, annesinin spagettisi

He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs
Gergin, ama görünüşte sakin ve bombaları bırakmaya hazır

But he keeps on forgetting what he wrote down
Ama yazdıklarını unutmaya devam ediyor

The whole crowd goes so loud
Kalabalık çok ses çıkarıyor

He opens his mouth but the words won't come out
Ağzını açıyor ama sözcükler dışarı çıkmıyor

He's chokin' how, everybody's jokin' now
Tıkanıyor, şimdi herkes nasıl da dalga geçiyor

The clocks run out, times up, over, bloah!
Saat işliyor, zaman doldu, bitti, bloa!

Snap back to reality, oh, there goes gravity
Şak diye gerçeğe geri dönüyor, oh, yerçekimi gidiyor

Oh, There goes rabbit he choked, he's so mad but he won't, Give up that easy
Oh, Tavşan gidiyor, tıkandı, çok kızgın ama bu kadar kolay pes etmeyecek

No, he won't have it he knows
Hayır, ona ulaşamayacağını biliyor

His whole back's of these ropes
Sırtı iplerle bağlı

It don't matter he's dope
Önemli değil, o yetenkli

He knows that but he's broke
Bunu biliyor ama o meteliksiz

He’s so stagnant that he knows
Ama o çok durgun, bunu biliyor

When he goes back to this mobile home
Tekrar seyyar evine gittiği zaman

That's when it's back to the lab again, yo,
Yine labaratuarına geri dönüyor, hey,

This whole rap shit he better go capture this moment And hope it don't pass him
Bütün bu rap zımbırtısı, iyisimi bu anı yakalamalı ve onu atlamamasını ummalı

You better lose yourself in the music
İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

The moment, you own it, you better never let it go
O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

You only get one shot do not miss your chance to blow
Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

This opportunity comes once in a life-time
Bu fırsat hayatta bir kere gelir

Yo, you better lose yourself in the music
Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

The moment, you own it, you better never let it go
O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

You only get one shot do not miss your chance to blow
Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

This opportunity comes once in a life-time
Bu fırsat hayatta bir kere gelir

Yo, his souls escaping, through this hole that is gaping
Hey, ruhu açılmakta olan bu deliğin içinden kaçıyor

This world is mine for the taking, make me king
Bu dünya almam için beni bekliyor, beni kral yapacak

As we move toward'a, new world ord'a
Yeni bir dünya düzenine doğru ilerlerken

A normal life is boring but superstardoms
Normal bir yaşam sıkıcıdır ama süperstar olmak

Close to postmortum it only grows harder, only grows hotter
Otopsiye yaklaşırken sadece daha zorlaşır, daha sıcaklaşır

He blows its all over, these hoes is all on him
Herşeyi tamamen batırıyor, bu fahişeler onun üzerinde

Coast to coast shows he's known as the globetrotter
Kıyıdan kıyıya şovlar, o dünyayı gezen biri olarak bilinir

Lonely roads god only knows
Yalnız yollar, sadece tanrı bilir

He's grown farther from home he's no father
O evden uzakta büyüdü, baba değil

He goes home and barely knows his own daughter
Eve gidiyor ve kendi kızını zar zor tanıyor

But hold your nose 'cause here goes the cold water
Ama burnunu tıka çünkü burdan soğuk su geçiyor

These hoes don't want him no mo' he's cold product
Bu kadınlar onu istemiyor hayır anne, o soğuk nevale

They moved on to the next shmo'
Onlar diğer herife gittiler

Who flows he nose dove, and sold nada
O akıp gidiyor, başaşağı daldı ve hiçbir şey satamadı

So the soap opera's told it unfolds
Pembe dizi böyle anlatılır ve açıklar

I suppose it's old partner
Sanırım o eski partner

But the beat goes on da da dum da da dum datta
Ama tempo devam eder da da dum da da dum dara

You better lose yourself in the music
İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

The moment, you own it, you better never let it go
O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

You only get one shot do not miss your chance to blow
Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

This opportunity comes once in a life-time
Bu fırsat hayatta bir kere gelir

Yo, you better lose yourself in the music
Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

The moment, you own it, you better never let it go
O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

You only get one shot do not miss your chance to blow
Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

This opportunity comes once in a life-time
Bu fırsat hayatta bir kere gelir

Yo, no more games, I'ma change what you call rage
Hey, daha fazla oyun yok, moda dediğiniz şeyi değiştireceğim

Tear this mother fuckin roof off like 2 dogs caged
Bu lanet çatıyı kafeslenmiş 2 köpek gibi parçalayacğım

I was playin in the beginning, the mood all changed
Başlangıçta rol yapıyordum, ruh halim tamamen değişti

I been chewed up, and spit out and booed off stage
Çiğnendim, tükürüldüm ve sahneden yuhalanarak indim

But I kept rhymin' and step writin' the next cypher
Ama kafiye yapmayı sürdürdüm ve sonraki şifreyi yazmaya geçtim

You best believe somebody's payin' the pied piper
Bazıları parayı verip düdüğü çalıyor, inansan iyi edersin

All the pain inside amplified by the, fact that I can't get by with my nine to five
İçimdeki tüm acı, dokuz-beş çalışmamla geçinemediğim gerçeğiyle artıyor

And I can't provide the right type'a Life for my family
Ve aileme düzgün bir yaşam tarzı sağlayamıyorum

'cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers
Çünkü dostum, bu allahın belası yemek markalarıyla bebek bezi alınmıyor

And it's no movie, there's no Mekhi Phifer
Ve bu bir film değil, burda Mekhi Phifer yok

This is my life and these times are so hard
Bu benim hayatım ve bu zamanlar çok zor

And it's getting even harder tryin' to feed and water my seed
Ve tohumumu beslemeye ve sulamaya çalışırken daha da zorlaşıyor

Plus Teetertotter caught up between bein' a father and a prima donna Baby
Artı, Tahterevalli baba olmakla nazlı bir bebeğin arasında sıkışıyor

Mama drama's screamin' on and Too much for me to wanna stay in one spot
Anne dramı çığlık atıyor ve bunlar bu noktada kalmak istemem için çok fazla

Another day of monotony Has gotten me to the point, I'm like a snail
Yeni bir tekdüze gün beni salyangoza benzediğim bi noktaya getirdi

I've got to formulate a plot 'fore I end up in jail or shot
Hapse düşmeden ya da vurulmadan önce bir plan geliştirmeliyim

Success is my only motherfuckin' option, failure's not
Başarı benim tek lanet olası seçeneğim, başarısızlık değil

Mom, I love you, but this trailer's got to go
Anne seni seviyorum ama bu karavandan gitmeliyim

I cannot grow old in Salem's lot
Salem’in arsasında yaşlanamam

So here I go it's my shot, feet fail me not
İşte gidiyorum bu benim denemem, ayaklarım yüzümü kara çıkarmayın

This maybe the only opportunity that I got
Bu sahip olduğum tek fırsat olabilir

You better lose yourself in the music
İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

The moment, you own it, you better never let it go
O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

You only get one shot do not miss your chance to blow
Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

This opportunity comes once in a life-time
Bu fırsat hayatta bir kere gelir

Yo, you better lose yourself in the music
Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

The moment, you own it, you better never let it go
O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

You only get one shot do not miss your chance to blow
Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

This opportunity comes once in a life-time
Bu fırsat hayatta bir kere gelir

Yo, you can do anything you set your mind to man
Hey, kafana koyduğun herşeyi yapabilirsin, dostum
 
#5
[Obie Trice] "Obie Trice, Real Name No Gimmicks..."

[Eminem] Two trailer Park girls go round the outside, round the outside, round the outside
İki karavan parkı kızı etrafta geziniyor, etrafta geziniyor, etrafta geziniyor

Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside
İki karavan parkı kızı etrafta geziniyor, etrafta geziniyor, etrafta geziniyor
[Kadın sesi] "Ooooohhhhh!"
[Eminem] Guess who's back, back again Shady's back, tell a friend
Tahmin et kim, kim geri geldi? Shady geri geldi, bi arkadaşa söyle

Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back... (Nah nah nah nah nah na na nah)
Tahmin et kim geri geldi, tahmin et kim geri geldi,tahmin et kim geri geldi.................(Na na na na na na na na)

I've created a monster, cuz nobody wants to see Marshall no more
Bir canavar yarattım, çünkü kimse artık Marshall’ı görmek istemiyor

They want Shady I'm chopped liver
Onlar Shady’yi istiyor, kıyılmış ciğer gibiyim

Well if you want Shady, this is what I'll give ya
Peki, Shady’yi istiyorsanız size bunu vereceğim

A little bit of weed mixed with some hard liquor
Biraz sert likörle karışık birazcık esrar

Some vodka that'll jumpstart my heart quicker then a shock
Biraz da votka kalbimi bir şoktan daha çok hoplatır

When I get shocked at the hospital By the Dr. when I'm not co-operating
Hastanede Dr. tarafından şok verilirken yardımcı olmuyorum

When I'm rocking the table while he's operating (Hey!)
O ameliyat yaparken masasını sallıyorum

You waited this long now stop debating
Bu kadar bekledin şimdi tartışmayı kes

Cuz I'm back, I'm on the rag and ovulating
Çünkü geri döndüm, gazetedeyim ve yumurtluyorum

I know that you got a job Ms. Cheney
Bir işin olduğunu biliyorum Bayan Cheney

But your husbands heart problem is complicating
Ama kocanın kalp porblemleri kafa karıştırıcı

So the FCC won't let me be Or let me be me so let me see
FCC beni rahat bırakmayacak veya ben olmama izin vermeyecek, bir düşüneyim

They've tried to shut me down on MTV But it feels so empty without me
Beni MTV de susturmaya çalıştılar ama o bensiz çok boş görünüyor

So, come on dip, bum on your lips
Hadi dudaklarına k.ç daldır

Fuck that cum on your lips and some on your tits
S.ktir et onu, dudaklarına boşal, biraz da memelerine
And get ready cuz this shit's about to get heavy
Ve hazırlan çünkü bu b.k ağırlaşmka üzere

I just settled all my lawsuits, "Fuck you Debbie!"
Tüm davalarımı yeni hallettim, “S.keyim seni Debbie!”

Now this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor

So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin

Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor

I said this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor dedim

So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin

Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor

Little hellions, kids feeling rebellious, embarrased
Küçük afacanlar, çocuklar isyankar hissediyor, utanmışlar

Their parents still listen to Elvis
Ebeveynleri hala Elvis dinliyor

They start feeling like prisoners helpless
Çaresiz mahkumlar gibi hissetmeye başlıyorlar

Til someone comes along on a mission and yells "bitch"
Ta ki biri bir misyonla gelip “o.ospu” diye haykırana kadar

A visioanry, vision of scary
Bir ileri görüşlü, korkunçluğun görüntüsü

Could start a revolution, pollutin’ the air waves a rebel
Bir devrim başlatabilir, hava dalgalarını kirleten bir asi

So just let me revel and bask, In the fact that I got everyone kissing my ass
Bırakın da herkesin kıçımı öptüğü gerçeğiyle eğlenip tadını çıkarayım

And it's a disaster such a catastrophe For you to see so damn much of my ass you ask for me?
Ve sanki beni çağırmışsın gibi k.çımı bu kadar çok görmek senin için bir felaket, öyle bir yıkım ki

Well I am back (da-da-na-na-da-nanana) fix your bent antenna
Geri döndüm (da-da-na-na-da-nanana) çatlak antenini düzelt

Tune it in and then I'm gonna enter in up under your skin like a splinter
Onu ayarla ve sonra derinin altına bir kıymık gibi gireceğim

The center of attention back for the winter
İlginin merkezi, kış için geri döndü

I'm interesting, the best thing since wrestling
Ben ilgi çekiciyim, boğuşmaktan sonraki en iyi şeyim

Infesting in your kids ears and nesting
İstila ediyorum çocuklarınızın kulaklarını ve yuva yapıyorum

(announcer voice) Testing "Attention Please"
(spiker sesi) Deneme “Dikkat Lütfen”

Feel the tension
Gerilimi hisset

Soon as someone mentions me here's my 10 cents my 2 cents is free
Biri benden bahseder etmez işte 10 sentim, 2 sentim bedava

A nuisance, who sent, you sent for me?
Bir baş belası, kim gönderdi? beni mi çağırdın?

Now this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor

So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin

Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor

I said this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor dedim

So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin

Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor

A tisk-it a task-it


I go tit for tat with anybody who's talking this shit that shit
O b.ktan bu b.ktan bahseden herkesle kısasa kısas yaparım

Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked
Chris Kirkpatrick, kıçını tekmeletebilirsin

Worse than them little Limp Bizkit bastards
Onlardan da beteri küçük Limp Bizkit p.çleri

And Moby, you can get stomped by Obie
Ve Moby, dans ettirir seni Obie

You 36 year old bald headed fag blow me
Sen, 36 yaşındaki kel kafalı i.ne uçur beni

You don't know me, you're too old let go
Beni tanımazsın, çok yaşlısın bırak artık

It's over, nobody listens to techno now let’s go
Artık bitti, kimse tekno dinlemiyor hadi gidelim

Just give me the signal I will be there with a whole list full of new insults I've been dope
Sadece işareti ver ve aptal olduğum yeni hakaretlerle dolu bir listeyle orda olurum

Suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol
Prince kendini bir sembole dönüştürdüğünden beri bir kalemle beklenti içindeyim

But sometimes the shit just seems, everybody only wants to discuss me
Ama bazen bu b.k öyle görünüyor ki,sanki herkes sadece beni tartışmak istiyor

This must mean I'm disgusting, But its just me I'm just obscene
Bu, ben iğrencim demek olmalı, ama ben böyleyim, sadece müstehcenim

Though I'm not the first king of controversy
Tartışmanın ilk kralı değilim ama

I am the worst thing since Elvis Presley
Elvis Presley’den beri en kötü şeyim

To do Black Music so selfishly And use it to get myself wealthy
Zenci müziğine bencilce yapıyorum, ve onu zengin olmak için kullanıyorum

(Hey) Here's a concept that works 20 million other white rappers emerge
(Hey) İşte işe yarayan bir düşünce, 20 milyon beyaz repçi ortaya çıkar

But no matter how many fish in the sea It'll be so empty without me
Ama denizde ne kadar balık olursa olsun, bensiz çok boş görünecektir

Now this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor

So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin

Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor

I said this looks like a job for me
Bu bana göre bir işe benziyor dedim

So everybody just follow me
Hadi herkes beni takip etsin

Cuz we need a little controversy
Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

Cuz it feels so empty without me
Çünkü bensiz çok boş görünüyor

Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la

"Kids!"
“Çocuklar!”