Endonezyanın Yönetim Şekli Nasıldır - Endonezya'nın Yönetim Biçimi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Endonezya'nın Yönetim Biçimi
Endonezya'nın yönetim Şekli hakkında Bilgi
Endonezya Yönetim Şekli

Endonezya görünüşte çok partili demokratik bir sistemle yönetilmektedir. Gerçekte ise ülkede bir diktatörlük rejimi hâkimdir. 17 Ağustos 1945'ten buyana yürürlükte olan anayasaya göre cumhurbaşkanının beş yılda bir seçimle belirlenmesi gerekirken 1967'den beri her beş yılda bir Suharto'nun cumhurbaşkanlığı yenilenmektedir. İki meclisli bir parlamenter sistem uygulanmaktadır. Birinci meclis 1000, ikinci meclis 500 üyeden oluşur. Parlamento üyelerinin belirlenmesi için beş yılda bir seçim yapılır. Siyasi partiler üzerinde ağır bir baskı vardır. 1985'te zorla kabul ettirilen Topluluk Yasası'yla Suharto'nun kişisel düşüncelerini içeren "pancasila (beş temel ilke)" devletin tek geçerli ideolojisi haline getirildi. Topluluk Yasası'na karşı düzenlenen gösteriler kanla ve zulümle bastırıldı. Suharto rejimi ordunun ve özellikle Cava adasındaki İslâmi anlayıştan uzaklaştırılmış olan ve kendilerine Abangan denilen bir kitlenin desteğiyle ayakta durmaktadır. Abanganlara devlet kadrolarında ve orduda ayrıcalık tanınmaktadır. Endonezya, BM, İKÖ (İslâm Konferansı Örgütü), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), APEC (Asya - Pasifik Ekonomik İşbirliği Konseyi), ASEAN (Güneydoğu Asya Milletler Birliği), Uluslararası Para Fonu (IMF), İslâm Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir.

Siyasi partiler:
Endonezya'da siyasi faaliyette bulunmalarına izin verilen partiler şunlardır: Meslek Grupları Birleşik Kalkınma Partisi (GOLKAR): Suharto ideolojisini savunan, batıcı ve laik anlayışa sahip bir partidir. Ülkede iktidarı elinde tutmaktadır. Seçim sistemi bu partinin başarılı olmasını sağlayacak bir şekilde düzenlenmiştir. Birleşik Kalkınma Partisi: İslâmi bir kimliğe sahip olduğunu göstermeye çalışan ama gerçekte İslâmi yönü zayıf olan muhafazakâr bir partidir. Endonezya Demokrat Partisi: Batı yanlısı liberal bir partidir. Ülkede aslında gerçek anlamda varlık gösterebilen tek parti iktidardaki GOLKAR'dır. Diğer iki partinin faaliyetine ülkede çok partili düzenin hâkim olduğu iddiasının şahidi olmaları için izin verilmektedir. Ancak bütün seçimlerde GOLKAR parlamentoda diğer partilerin aldığı toplam sandalyenin iki katından daha fazla sandalye almaktadır.

İdari bölünüş: 27 il, 3 özel bölge, 396 ilçeden meydana gelir.