Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
enerji sarfiyatı - enerji kaynaklarının tükenmesi - enerji kaynaklarında azalmanın sebepleri


Son günlere kadar alışılmış enerji kaynaklarına (Petrol, kömür, tabii gaz ve su gibi) Hiç bitmeyecek nazarı ile bakılıyordu. Bu yüzden istimallerinde bir iktisat yapma düşünülmemiştir. Ancak 1972 yılında Roma’da toplanan bir uzmanlar topluluğunda, dünyada bir enerji kıtlığının baş göstereceği rapor edilmiştir. Bu nazariyeye göre insanlar yeni enerji kaynakları temini ile enerjinin yeter’; hale getirilmesi için metotlar geliştirme ye başlamıştır.

Enerji sarfiyatının, hesaplamalara göre % 95-96’sı fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil yakıtların da bir gün biteceği gerçeği, hatta fosil yakıtlardan büyük nispette istifade edilen petrolün bir gün biteceği insanlar için bir üzüntü kaynağı olmuştur. Bir yanda enerji üreten temel maddelerin bitmesi, öte yandan enerji ihtiyacının artması, insanları tam bir çıkmazla karşı karşıya getirmiştir.

Umumi kaide olarak bütün yakıtların bir sonu olacaktır. Bu petrol için düşünüldüğü gibi kömür için de, uranyum için de düşünülebilir. Bu itibarla sanayileşmiş bir dünyanın enerji ihtiyacı nereden sağlanacaktır? Acaba kömürden daha fazla enerji temin edilebilir mi? Kömürden yeterli miktarda petrol elde edilebilir mi? Rüzgâr enerjisinden, med-cezir enerjisinden, denizlerdeki sıcaklık farkından, fotosentez’den, yer ısısından, jeotermal enerjiden, güneş enerjisinden ve nükleer enerjiden yeteri kadar istifade edilerek enerji ihtiyacı karşılanabilir mi?

Enerji kaynağı, tükenmeyecek bir kaynak olursa bu ideal bir çözüm olacaktır. Mesela: Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi veya kendi plütonyumunu kendisi üreten hızlı nükleer reaktörler gibi.

Bu hususlarda yapılan çalışmalara (tam istifade edilmese de) kullanılan metotlara ve hazırlanan projelere kısaca temas ederek insanların endişesine lüzum olmadığını ispatlamaya çalışacağız.

Denizlerdeki Sıcaklık Farkı

“En azından Avrupa, Amerika ve Asya’da dokuz araştırma firması denizdeki sıcaklık farkından elektrik üretiminde faydalanılacak bir teknik üzerinde çalışmaktadır.

OTEC (OCEAN THERMAL ENERGV CONVERSION) adındaki sistemler ileride deniz suyu arıtma tesislerinde doğrudan doğruya işletilecek lüzumlu elektriğin üretilmesinde, bilhassa tatlı suyu olmayan adaların önünde kullanılabilecektir.

Sistemin yapısı kapalı bir devr-i d£im esasına dayanmaktadır, bunun için de uygun bir sıvı (Amonyak, Propan ya da Klor Flor-Karbon bileşimleri) sıcak yüzey suyu tarafından buharlaştırılmakta ve bir türbini çalıştırmaktadır; bu derin deniz tabakalarından yukarıya pompalanan soğuk suyun yardımı ile soğutulmakta ve tekrar sıvı durumuna dönüşmektedir.”

Yer Isısından Faydalanma

Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu 1970’den beri çok cazip bir plan incelemektedir. Bu fevkalade planın hazırlayıcısı, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Dr. George C. KENNEDY’dir. Bu plana göre: 2500–3600 metre derinlerdeki kuru yer “ısı bölgelerinde” atom bombası patlaması sayesinde boşluklar meydana getirilir. Bu boşluğa yüzeyden su pompalanır. Pompalanan suyu yer altı ısısı, buhar haline getirir ve bu buhar ikinci bir boru ile yer yüzüne çıkarılarak türbin çalıştırılabilir, dolayısıyla de elektrik enerjisi temin etme imkanı olur.”

Med-Cezir Enerjisi

Denizlerdeki, Med-Cezir olayından (Denizlerin yükselmesi ve düşmesi hadisesinden) enerji kaynağı olarak kullanma çok cazip ve eskiden beri özlenen bir hadisedir. İlk Med-Cezir enerjisi istasyonu Fransa’nın Manş kıyılarında St. Malo’da Rance ağzında yapılmıştır. Daha sonra Ruslar tarafından 1968 yılında yapılan Med-Cezir enerji santrali ile ilk defa elektrik enerjisi Kola enerji şebekesine verilmiştir. Bu sistemler daha istikrarlı hale getirilerek suyun hem yükselmesi ile hem de düşmesi ile çalışan turbogeneratörler yapılarak enerji istihsali arttırılabilir ve enerji üretimine destek olacak duruma getirilebilir.


Övgü ATALAY
sızıntı dergisi
alıntı