Erasmus Programi

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
ERASMUS programı, SOCRATES'in, Yüksek Eğitime yönelik programıdır Her üniversite, her bilim dalı, ERASMUS programından yararlanmaktadır Programdan, üniversitenin birinci sınıfından, doktoraya kadar her seviyedeki öğrenciler faydalanmaktadır

ERASMUS programı iki temel hedefe yönelmiştir Bir yandan, Avrupa seviyesinde faaliyetler düzenleyen üniversitelere mali destek, diğer yandan ise, eğitimlerinin bir kısmını programa katılan diğer bir ülkenin üniversitesinde yapmayı arzulayan ögrencilere burs olanakları sağlanmaktadır

FAALİYET I: AVRUPA SEVİYESİNDE FAALİYETLER DÜZENLEYEN ÜNİVERSİTELERE MALİ DESTEK
FAALIYET I, Kurumsal kontratlar dahilindeki faaliyetler ve konu ağları projesi olarak iki bölüme ayrılmaktadır

A KURUMSAL SÖZLEŞMELER DAHİLİNDEKİ PROGRAMLAR
Kurumsal sözleşmeler dahilinde, üniversitelere finansman desteği sağlanmaktadır Avrupa Komisyonu ve üniversite arasında imzalanan anlaşmada, üniversiteye Avrupa üniversiteleri ile işbirliğini geliştirmesi için aktarılacak miktar da belirlenmektedir

Genellikle üç senelik bir dönemi kapsayan, kurumsal sözleşmelerin öngördüğü yardımlar senelik olarak aktarılmaktadır Komisyon verilen miktarlar üzerinden yapılan harcamaları düzenli bir şekilde kontrol etmekdir

KURUMSAL SÖZLEŞMELERE DAHİL PROGRAMLAR

Program A1


Ögrencilerin daha kolay ülke değiştirebilmelerini sağlamak amacıyla, üniversitelerin, ERASMUS programı dahilinde, eğitimlerini, bir sömestre veya bir sene süresince, programa katılan diğer bir ülkede sürdürecek ögrencilerinin, ülke dışındaki yaşamlarını düzenleyebilmesi için desteklenmesi öngörülmektedir

Bu desteğin amacı, ERASMUS programına katılacak öğrencilerin seçilmesinde, lisan eğitiminde, bilgilendirmelerinde, diğer ülkede ev bulmalarında, öğrencilerin karşılanmalarında ve yurt dışında kaldıkları sürenin yasal olarak tanınmasında yardımcı olmaktır

Program A2

ERASMUS programına katılan diğer ülkelerin üniversitelerindeki, eğitim elemanlarının ders vermelerinin desteklenmesi öngörülmektedir Bu projenin amacı, eğitim elemanlarının ülke değiştirebilmelerini sağlamaktır

Eğitim elemanları, ERASMUS programına katılan diğer ülkelerin üniversitelerinde, bir ila sekiz haftalık, veya, iki ila üç aylık bir süre için, ders verme imkanına sahip olmaktadırlar

Program A3

Kısa süreli (10 gün ila 3 ay) hızlandırılmış eğitim programlarına ve yaz okullarına katılan ve çeşitli "ERASMUS" ülkelerinden gelen ögrencilerin desteklenmesi öngörülmektedir

Program A4

Öğrenim üyelerinin ve üniversite personelinin (bazen öğrencilerin eşliğinde), gelecekte proje ortağı olacakları üniversiteyi ziyaret edebilmeleri için mali destek verilmektedir

Program A5
Avrupa ders kredileri transfer sistemi, bazı üniversite derslerinin kabulü ve transferini öngören sistemdir

Avrupa "ders kredileri" transfer sistemine geçiş, ERASMUS programı tarafından desteklenmektedir

Bu sistemin amacı, ortak üniversiteler arası düzenlenen eğitim programlarının akademik alanda tanınmasıdır

Program A6

Lisans ve yüksek lisans seviyelerinde, ortak eğitim ve lisan öğrenimi programlarının düzenlenmesi desteklenmektedir

Deneyim alış verişi ve ortak çalışmalarla, AB'de eğitim sisteminin yenilenmesini ve gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır

Uluslararası ve üniversiteler arası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ERASMUS programına katılmak isteyen üniversiteler, kontrat talebinde bulunduklarında, üniversitenin eğitim alanında sürdürdüğü Avrupa stratejisini bildirmek durumundadırlar

Her üniversitenin kendi adaylık başvurusunu, teknik yardım bürosuna ulaştırması öngörülmüştür Başvuru Formları, istek üzerine, söz konusu büro tarafından verilmekte ve nihai Karar Komisyon tarafından alınmaktadır Başvuruların her senenin 15 Kasım'ına kadar yapılması gerekmektedir

B KONU AĞLARI PROJESİ


Konu ağları projesi, üniversiteler arasında işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır Proje, üniversiteler arasında, ortak ilgi alanlarını veya bazı bilim dallarını Avrupa boyuntunda geliştirmeyi hedeflemektedir Üniversiteler arasında kurulan işbirliği iki şekilde düzenlenmektedir:

Tüm üniversite işbirliğine iştirak etmektedir veya,

Üniversitenin bazı bölümleri işbirliğine iştirak etmektedir

Işbirliklerinin düzenlenmesinde gösterilen bu esnekliğin nedeni, projelerin en etkili şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır

Konu ağları projesinin dikkate aldığı hususlar aşağıda sayılmaktadır:

Işbirliğinin kalitesini ölçmek

Özel alanlarda programların yenilikçi özeliklerini ölçmek;

Verimli eğitim yöntemleri hakkında görüş alış verişini çoğaltarak, verimli yöntemlerin yaygın uygulamasını desteklemek;

Ortak programların ve özel derslerin geliştirilmesini sağlamak

Senede bir kere düzenenlenen proje elemeleri ve seçimleri iki aşamalı bir prosedürden geçmektedir:

Koordinasyondan sorumlu eğitim kurumunun , projeye ilginin belirtildiği bir belge göndermesi gerekmektedir

Belirtilen ilgi, Komisyon tarafından yeterli bulunursa, bu kurum adaylık formülerini doldurup konu ağı projesine katılmak için aday olabilmektedir

Projeye aday adayı olabilmek için dosyalar Teknik yardım bürosununa gönderilmelidir Bu projeye ilgi her senenin 1 Ocak tarihine kadar belirtilmeli ve adaylık için tam başvuru o senenin 1 Nisan'ına kadar yapılmalılardır

FAALIYET II: EĞİTİMLERİNİN BİR KISMINI PROGRAMA KATILAN DİĞER BİR ÜLKENİN ÜNİVERSİTESİNDE YAPMAYI ARZULAYAN ÖĞRENCİLERE BURS OLANAKLARI

ERASMUS bursundan yararlanabilmek için gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir:

Programa katılan diğer bir ülkede görülecek eğitimin belirli bir süreyi kapsaması gerekmektedir, örneğin : en az üç ay veya bir sömestre ve en fazla bir sene

Ortak üniversiteler arasında bir eğitim programının belirlenmesi gerekmektedir

Diğer üniversitede görülen eğitimin, öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tanınması gerekmektedir

Öğrenci, kayıt parasını kendi üniversitesine yatırdığından, öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite, ögrenciden kayıt parası talep edememektedir Ayrıca, ev sahipliği yapan üniversite, öğrenciye her alanda yardımcı olma sorumluluğunu da üstlenmektedir

Üniversite birinci sınıf ögrencileri bu burstan faydalanamamaktadırlar

Bu burs, öğrencinin ERASMUS programına katılabilmek için yaptığı masrafların (yolculuk, yabancı dil kursları ve ülkeler arası hayat pahalılığının farklılığından doğan masraflar) bir kısmını telafi etmek amacıyla verilmektedir

Bir sene yurtdışında kalacak öğrencilere, öğrenci başına en fazla toplam 5000 EURO, daha kısa bir süre kalacak öğrencilere ise, ayda, öğrenci başına en fazla 500 EURO burs olarak saptanmıştır Yalnız bunlar tavan miktarlar olduğundan, genelde aktarılan burs miktarları daha düşük olmaktadır Aktarılan burs tabanları, üç ila altı ay yurt dışında kalıcak öğrencilere, öğrenci başına toplam 300 EURO, üç ila oniki ay yurt dışında kalıcak öğrencilere ise, ayda, öğrenci başına 50 EURO olarak saptanmıştır

Burslar, programa katılan ülke tarafından belirlenen ulusal acentalar tarafından öğrencilere aktarılmaktadır Ya doğrudan bu miktar öğrencinin eline geçmektedir ya da ülkesindeki üniversite aracılığıyla öğrenci, bu mali desteği elde etmektedir

Bursu elde edebilmek için, öğrencilerin kendi üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir Başvuru tarihleri için bilgiler üniversitelerden elde edilmektedir

COMENIUS (SOCRATES'in anaokul-ilköğretim-lise programları)

SOCRATES'in COMENIUS programı, eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen bir programdır

COMENIUS programının üç temel faaliyeti vardır:

Avrupa eğitim projesi dahilinde, eğitim kurumları arasında ortaklıkların geliştirilmesi;

Kültürel boyutlu eğitim faaliyetleri;

Eğitim üyelerine ve personeline yönelik çarpraz eğitim

FAALİYET I : OKULLAR ARASI ORTAKLIK


Avrupa eğitim programı dahilinde, eğitim kurumları arasında çok yanlı ortaklıkların gerçekleşmesi desteklenmekte olan Avrupa eğitim projesinin amacı, Avrupa'ya yönelik, bir veya birkaç konuyu değişik faaliyetler düzenleyerek geliştirmektir Söz konusu faaliyetler, ilgili kurumların eğitim programlarına dahil edilmektedir

Çok yanlı ortaklık, SOCRATES programına katılan en az üç ülkeden, üç eğitim kurumunun, bir proje doğrultusunda ortak çalışması anlamına gelmektedir Bu eğitim kurumlarından birisi koordinasyonun sağlanmasından sorumludur

Faaliyet I'in kapsadığı alanlar:

Kültürel miras;

Çevre Koruması;

Sanat eğitimi;

Teknoloji ve bilim;

Edebiyat;

Avrupa vatandaşlığı;

Bölgesel kimlikler;

Okul ve iş dünyaları arasındaki bağlar;

Kadınlar ve erkekler arasında eşitlik;

Medya

Bütün eğitim kurumları (anaokulundan liseye kadar), COMENIUS programından faydalanmaktadırlar Özel eğitim kurumlarının, FAALİYET I'e başvurabilmeleri için devlet tarafından tanınmış olmaları gerekmektedir Bu programa başvurabilecek eğitim kurumlarının listesi, programa ortak ülkelerin ulusal makamları tarafından düzenlenmektedir

Programa ortak okullar, AB'den mali destek görmektedirler Koordinasyonu sağlayan eğitim kurumuna 3000 EURO, projeye ortak her eğitim kurumuna 2000 EURO verilmektedir

FAALİYET I kapsamında düzenlenen projelerin veya programların verimlilik ve etkinlik derecesini artırmak amacı ile aşağıda adı geçen hazırlık çalışmalarına ayrıca burs verilmektedir:

Ortaklık hazırlıkları sürecinde yapılan ziyaretler;

Eğitim personeli değiş tokuşu;

Eğitim personelinin şirketlerde staj yapması;

Eğitim kurumlarının müdürlerinin gerçekleştirdikleri araştırma ziyaretleri

Koordinasyondan sorumlu eğitim kurumu, ortağı olan diğer kurumların ve kendi adına, COMENIUS programının FAALİYET I'inden sorumlu kendi ülkesinin ulusal acentasına başvuru formunu vermesi gerekmektedir Projeye ortak her kurumun, başvurunun bir kopyasını, kendi lisanında bir özet ile birlikte, ulusal acentasına da ayrıca vermesi gerekmektedir Her senenin 1 Mart'ı ve 1 Kasım'ına kadar başvuru yapılabilmektedir

Örnek:


Belçika'dan, Danimarka'dan ve Almanya'dan üç okul, sanatı ve anıtları savaşın şahitleri olarak incelemişlerdir Ortaklaşa gerçekleştirilen bu çalışmanın sonunda, bu üç okulun ögrencileri savaşın evrensel bir boyut sahip olduğuna ve barışın AB'de yeni bir olgu olduğuna karar vermişlerdir

FAALİYET II YOLCU, ÇİNGENE, GÖÇEBE VE GEZGİN İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ - KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM


Aşağıda adı geçen konular doğrultusunda, yenilikçi ve uluslararası projelere finansman desteği verilmektedir:

Yolcu, çingene, göçebe ve gezgin işçi çocuklarının eğitimlerine yönelik projeler;

Okulun kültürler arası boyutunu geliştiren ve kültürler arası eğitime yenilikçi pedagojik uygulamalar getiren projeler

Bu projeler en az üç ülkenin katılımını gerektirmektedir Bu üç ülkeden, en az iki eğitim kurumunun ve/veya vakfın işbirliği ile projelerin yürlüğe girmesi öngörülmektedir Işbirliği bağlarının geliştirilmesi, bu faaliyetin önde gelen amaçlarındandır Her proje için finansman süreci en uzun üç sene olmaktadır Projeden projeye verilen finansman değişmektedir

Koordinasyondan sorumlu ülke adaylığını ulusal acentaya sunduktan sonra, Komisyon karar vermektedir Her senenin 1 Şubat'ına kadar adaylık başvuruları yapılmalıdırlar Eğer araştırma ziyaretleri yapılması gerekmekteyse, ziyaret başvuruları her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılmalıdırlar

Örnek:


Avrupa federasyonu (Efecot) gezgin çocuklarına eğitim alanında yardım etmek amacıyla Avrupa bilgi bağını gerçekleştirmiştir Bu bilgi bağı sayesinde uzaktan eğitimi mümkün kılan malzeme geliştirilmiştir Avrupa federasyonu, gezgin aileleri, çocukara ve gençlere yönelik açık öğretim ve uzaktan eğitim gibi çeşitli metodlar hakkında bilgilendirmek amacıyla videolar hazırlamaktadır Ayrıca, yatılı okullarda uzun süreli kalan gezgin ve göçebe ailelerin çocuklarına pedagojik destek sağlamaktadır

Bir Avrupa kurumu olan Paris V üniversitesine bağımlı olarak gelişen Çingene Kültürü Araştırma Merkezi, pedagojik yöntemlere, pedagojik malzemelerin üretimine ve çingene külürünün tarihine yönelik bilgi bağı projeleri geliştirmektedir Bu bağlar, çingene çocuklarının okula devamlılığını ve okulda başarı derecesinin yükselmesini hedeflemektedir Ayrıca, çingene ailelerinin, eğitimin önemi konusundaki duyarlılıkların artırılması için çalışmalara devam edilmektedir

FAALİYET III ÖĞRENİM ÜYELERİNİN EĞİTİMİ

Belirli aralıklarla düzenlenen ve öğretim üyelerine yönelik eğitim programı olan FAALİYET III, Avrupa eğitim projeleri ve öğretim üyelerine yönelik Avrupa eğitim faaliyetleri veya dersleri olmak üzere, iki alanda düzenlenen eğitim programlarına mali destek sağlamaktadır

Avrupa eğitim projesi (FAALİYET III/I) Avrupa eğitim projeleri kapsamında aşağıda belirtilen konulara ağırlık vermektedir:

Avrupa boyutunun, öğretim üyelerinin eğitimleri dahilinde geliştirilmesini öngören projeler;

Öğrencilerin ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların okulda elde ettikleri başarı derecesinin yükseltilmesini amaçlayan eğitim üyelerine yönelik çalışmalar
Avrupa eğitim projesinin hedefi, öğretim üyelerinin gördükleri eğitimin hem seviyesini yüseltmek, hem de öğretim üyelerinin bu alanlarda elde ettikleri bilgileri güncelleştirmektir

Öğrenim üyelerine yönelik Avrupa eğitim faaliyetleri veya dersleri (FAALİYET III/II)

FAALİYET III/I

Her ülkenin sorumlu makamları yardım görecek kurum tiplerini belirlemektedirler

Diğer COMENIUS faalyetlerinde olduğu gibi, FAALİYET III/I de eğitim kurumlarının ülkeler arası işbirliğini desteklemek amacıyla, finansman yardımını elde edebilmek için programa katılan ülkelerin kurumları arasında işbirliğini şart koymuştur

Koordinasyondan sorumlu kurum adaylık başvurusunu kendi ülkesinin COMENIUS'un FAALİYET III/I'inden sorumlu ulusal acentasına yapmaktadır Projeye ortak her kurumun başvurunun bir kopyasını, kendi lisanında bir özet ile birlikte, kendi ulusal acentasına vermesi gerekmektedir Nihai kararı Komisyon vermektedir

Araştırma ziyaretleri yapılması öngörülmesi halinde, ziyaret başvurularının her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılması gerekmektedirHer senenin 1 Şubat'ına kadar adaylık başvuruları yapılabilmektedir

Her proje en fazla üç sene mali destek görebilmektedir Sağlanan finansmanın, projenin senelik masraflarının 50%'sini geçmemesi gerekmektedir Üç sene boyunca alınabilecek toplam destek ise en fazla 25 000 EURO'dur

FAALİYET III/II

Burs için başvuru, ulusal acentalara yapılmaktadır Başvuruyu, eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğretim üyeleri kendileri yapmaktalardır Bursun verilip verilmeyeceğine de yine acentalar karar vermektedir Başvuruların son tarihi, ulusal acentalardan öğrenilebilmektedir

FAALIYET III/IIGenelde, burs miktarı kişi başına 1500 EURO'yu geçmemektedir kapsamında düzenlenen derslere kayıt, kişi başına en fazla 300 EURO olabilmektedir

YATAY FAALİYETLER

LINGUA (LİSAN ÖĞRENİMİNİ DESTEKLEYEN PROGRAM) Programa katılan ülkelerde lisan eğitiminin kalitesini yükseltmeyi, ve bu tip eğitimlerden geçenlerin sayılarını artırmayı amaçlayan LINGUA programı, LEONARDO DA VINCI programı dahilindeki lisan eğitimi programları ile işbirliği içinde çalışmaktadırIII/I

III/I LINGUA (LİSAN ÖĞRENİMİNİ DESTEKLEYEN PROGRAM)

Programa katılan ülkelerde lisan eğitiminin kalitesini yükseltmeyi, ve bu tip eğitimlerden geçenlerin sayılarını artırmayı amaçlayan LINGUA programı, LEONARDO DA VINCI programı dahilindeki lisan eğitimi programları ile işbirliği içinde çalışmaktadır

LINGUA eğitim programı, eğitim sektörünün her seviyesine ve her bölümüne hitap eden bir programdır SOCRATES programının diğer faaliyetlerinde öngörülen lisan eğitimi programları da LINGUA programının kapsamında bulunmaktadır AB ülkelerinde en az eğitimi verilen AB lisanlarına öncelik tanınmaktadır LINGUA programı, AB ülkelerinde konuşulan ve tanınan lisanlarının tümünü kapsamaktadır Ayrıca, Irlandaca, Lüksemburgca, Islandaca lisanları da LINGUA programının kapsamına alınmıştır; ancak proje başvuruları, bu lisanlarda yapılamamaktadır

FAALİYET A : LİSAN ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMLERİ İÇİN AVRUPA BOYUTUNDA İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

FAALİYET A, lisan öğretmenlerini eğiten kurumlar arasında, uluslarası işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır Ortaklaşa eğitim programlarının, malzemelerinin ve modüllerinin geliştirilmesini öngören FAALİYET A'nın amacı lisan öğretmenlerinin profesyonel açıdan daha yüksek bir seviyeye ulaşmalarıdır En az iki ülkenin, eğitim kurumu arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve bu işbirliğinin 3 yıllık bir sürece yayılması öngörülmektedir

FAALİYET A, aşağıda adı geçen alanlarda projeler ve faaliyetler düzenlenmesini desteklemektedir:

Ortak eğitim programlarının geliştirilmesi;

Eğitim malzemelerinin üretimi;

Eğitim modüllerinin ve programlarının geliştirlmesi

Komisyon bazen bu programlara finansman yardımında bulunmaktadır veya hazırlık sürecinde yapılan ziyaretlerin masraflarının bir kısmına, burs aktararak destek olmaktadır

Adaylık basvurularının, Teknik Yardım Bürosuna sunulması gerekmekte ve nihai kararı Komisyon almaktadır Her senenin 1 Şubat'ına kadar başvurular yapılabilmektedir Araştırma ziyaretleri öngörülmesi halinde, ziyaret başvurularının her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılması gerekmektedir

Örnek:


Belçika, Italya ve İngiltere, İtalyanca, Flamanca ve İngilizce hocaları için ortaklaşa bir eğitim sistemi ortaya koymuşlardır; amaç günlük kulanımda değişik lisanlar arasındaki benzerlikleri ortaya çıkartmak ve bu benzerliklerden yararlanarak, diğer bir lisanı ögrenmenin kolaylaştığını lisan öğretmenlerine ispat etmektir

İtalya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da bulunan ortak kurumlar, küçük çocuklara yabancı bir lisan öğretebilmek için eğlenceli bir metod geliştirmişlerdir

FAALİYET B YABANCI LİSANLAR EĞİTİMİ

Öğretmenlerin yabancı lisan eğitimi veya yabancı lisanda eğitim verme kapasitelerini artırmayı amaçlayan ve belirli aralıklarla düzenlenen FAALİYET B, lisan öğrenimi alanında belirli ve özel eğitim dallarına yönelik olarak uygulanmaktadır

Staj programlarının süresi iki ila dört haftadır ve programa katılan diğer bir ülkede düzenlenmektedir Programa katılan stajyerlere finansman desteği sağlanmaktadır

Faaliyet B'ye katılmak isteyen adayların çalıştıkları ülkenin ulusal acentasına başvuruda bulunmaları germektedir Son kararı bu ulusal acenta almaktadır Her senenin 1 Mart'ına ve 1 Kasım'ına kadar başvurular yapılmalıdırlar

FAALİYET C LİSAN DALINDA ASİSTANLIK

Lisan öğretmeni olmaya hazırlanan öğrencilere yönelik olan FAALİYET C, iki temel hedef üzerine kurulmuştur:

Lisan öğretmeni olmaya hazırlananların yabancı (AB ülkelerinin lisanları dahilinde) lisan bilgilerini zenginleştirmeleri ve farklı eğitim sistemlerini öğrenmeleri;

Öğrencilerin farklı bir ülkeden gelen birisi ile birlikte olmaları ve böylece hem lisan kapasitelerini geliştirmeleri hem yabancı ülkelere ve dolayısıyla o ülkenin lisanlarına ilgilerinin artıtılması

Programa katılan diğer bir ülkenin kurumunda, asistan olarak, üç ila sekiz ay olmak suretiyle, çalışma imkanı finansman desteği ile sağlanmaktadır Bu ülkenin ulusal lisanlarından bir tanesi, lisan öğretmeni olmaya hazırlanan asistanın gelecekte öğreteceği lisanlardan bir tanesi olması şarttır

AB'de en az konuşulan ve öğretimi yapılan lisanlar bu şarttan muaftırlar Böylece, lisan profesörü olmaya hazırlanan bir asistan, gelecekte söz konusu lisanı öğretmeyecekse dahi FAALİYET C'ye katılabilmektedir

Acentalar son kararı alma yetkisine sahiptirlerFaaliyet C'ye katılmak için adaylık başvuruları, ülkenin ulusal acentalarına yapılmaktadır Her senenin 1 Şubat'ına kadar başvurular yapılmalıdırlar

FAALİYET D LİSAN KAPASİTELERİNİ ÖLÇMEYİ VE LİSAN EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN METODLARIN GELİŞTİRİLMESİ

Aşağıda adı geçen konuları kapsayan; lisan öğretimini geliştirmeyi ve lisan kapasitesini ölçmeyi amaçlayan uluslararası projelere finansman yardımı sağlanmaktadır:

Eğitim programlarının geliştirilmesi ve mübadele edilmesi;

Yenilikçi pedagojik kaynakların geliştirilmesi;

Lisan kabiliyetini ölçmeyi amaçlayan metodların ve sistemlerin geliştirilmesi

FAALİYET D'nin geliştirdiği yabancı lisan öğrenme metodları ve sistemleri öğrencilere yöneliktir Dolayısıyla, lisan eğitim metodları ve pedagojik konular üzerinde araştırma projeleri düzenleyen kurumlar FAALİYET D'den yaralanmaktalardır

Faaliyet D'ye katılma başvuruları Teknik Yardım Bürosuna verilmektedir, karar yetkisi ise Komisyona aittir Başvurular her senenin 1 Temmuz'una kadar yapılmalıdır Araştırma ziyaretleri öngörülmesi halinde, başvuruların her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılması gerekmektedir

Örnek :
Beş Avrupa ülkesi CD-ROM ile tek başına lisan ögrenme sistemini geliştirmişlerdir

FAALİYET E LİSAN ÖĞRENİMİ İÇİN ORTAK EĞİTİM PROJELERİ

FAALİYET E'nin amacı sadece lisan öğrenimi değildir, asıl hedef pedagojik bir konu üzerinde çalışarak bir ülkenin lisanını öğrenmektir Bir yandan yabancı lisanı ögrenme isteğini geliştirmesi, diğer yandan da kurulan işbirliğini güçlendirmesi nedeniyle, FAALİYET E kapsamında düzenlenen projelerin konuları önem kazanmaktadırlar

Yolculuk dahil, yabancı ülkenin kurumunda kalma süresi en fazla ondört gündürKomisyon, ortak projeler çerçevesinde lise ögrencilerinin kurumlar arasında değişimini desteklemektedir Bu programa katılan kişiler, eğitimleri çerçevesinde ortaklaşa geliştirilen bir proje dahilinde işbirliği kurup, bu proje üstünde çalışmaktadır Faaliyetin temeli karşılıklı değiş tokuş sistemine dayanmaktadır

Adaylık basvuruları, ülkenin ulusal acentalarına yapılmalıdır Acentalar son kararı alma yetkisine sahipdirler Her senenin 1 Mart'ına ve 1 Kasım'ına kadar başvurular yapılmalıdır Araştırma ziyaretleri öngörüldüğü taktirde, ziyaret başvurularının son tarihini öğrenmek için ulusal acentaya başvurulması gerekmektedir

Örnek :
Danimarka'da ve Fransa'da, iki lise ortaklaşa, çevre ve enerji hakkında, söz konusu liselerin öğrencileri için bir seminer düzenlemişlerdir Seminer, çevre ve enerji ile ilgili değişik bilim dallarını da kapsamı içine almıştır Hem Danimarkalı hem de Fransız öğretmenler karışık olarak ders vermişler ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla, seminere başlamadan, her iki ülkenin lisanında temel bilgiler öğretilmiştir
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#2
III/II UZAKTAN EĞİTİM VE AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

SOCRATES programı dahilinde öngörülen uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının çerçevesi aşağıda belirtildiği gibidir :

Son yıllarda iletişim alanında gerçekleşen teknolojik gelişmeleri kullanarak, yeni eğitim sistemlerini yaratılması ve uzaktan eğitim ile açık öğretim dallarının yeni bir boyut kazanmasının sağlanması;

Uzaktan eğitimi ve açık öğrenimi geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Geleneksel eğitim tarzlarının kalitesini artırmayı, uzaktan eğitim ve açık öğretime ulaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan, SOCRATES'in uzaktan eğitim ve açık öğretim programının hedefi, daha esnek bir eğitim sistemine geçmektir

Uzaktan eğitimi ve açık öğrenimi destekleyen SOCRATES programının asıl amacı her eğitim seviyesinde kalitenin yükseltilmesidir Program, böylece bu tip eğitimlerin gerektirdiği düzeni, malzemeleri, öğretmen kapasitesini ve pedagojik kaynakları geliştirmeye çalışmaktadır

Asağıda belirtilen projeler için finansman desteği verilmektedir:

Avrupa İşbirliği Projeleri / İşbirliği Projeleri
Komisyon, en az üç ülkenin katılacağı, çeşitli uzaktan eğitim ve açık öğretim yöntemlerinin ve bu alanda deneyimlerin karşılaştırılacağı, yeni teknolojilerden bu tip eğitim sistemlerinin faydalanmasını öngören ilginç, yaratıcı ve yenilikçi projeleri desteklemektedir Bu projeler çerçevesinde, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kullanıcılarının, yeni teknolojileri kullanabilmeleri için pedagojik metodlarla çalışmalar sürdüren eğitim kurumlarının biraraya getirilmesi öngörülmektedir

Gözlem Projeleri
Gözlem projelerinin amacı uzaktan eğitim ve açık ögretim programlarındaki ilerlemeleri açığa çıkartmak veya AB ülkelerinde yeni teknolojilerin kullanımını izlemektir Her senenin 1 Şubat'ına kadar başvurular yapılmalıdırlar

III/IIIYETİŞKİNLER EĞİTİMİ


Bu program, yetişkinlerin, AB hakkında bilgilerini geliştirmeyi veya yetişkinlere yönelik eğitimin kalitesini, Avrupa çapında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, yükseltmeyi amaçlamaktadır SOCRATES programı kapsamında düzenlenen Yetişkinler için Eğitim programı, LEONARDO DA VINCI programını tamamlamaktadır

Finansman desteği aşağıda belirtilen konular çerçevesinde düzenlenen projelere aktarılmaktadır:

Eğitim kurumları tarafından, yetişkinlerin Avrupa ile ilgili konularda bilinçlendirilmelerine yönelik projeler;

Yetişkinlere yönelik eğitim kurumlarının Avrupa boyutunda işbirliğine girmelerini sağlayan projeler

Her projenin en az üç ülkeden seçilen kurumları bir araya getirmesi öngörülmektedir Başvurular Teknik Yardım Bürosuna verilmekte olup, karar yetkisi Komisyon'a aittir Başvurular her senenin 1 Şubat'ına kadar yapılmalıdır

III/IV BİLGİ VE DENEYİM DEĞİŞİMİ

Eğitim alanında bilgi ve deneyim değişimi, AB seviyesinde eğitim metodlarının gelişmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için önemlidir

SOCRATES programı bilgi ve deneyim değişim sistemi, bir yandan politik analiz gerçekleştirmekle, diğer yandan eğitim alanında var olan yeni teknolojik eğilimleri ve seçimleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür Ayrıca, belirli konularda konferans ve karşılıklı ziyaretler aracılığı ile görüş, deneyim ve bilgi alış verişinde bulunulması öngörülmektedir

FAALİYET A EĞİTİM POLİTİKASI İLE İLGİLİ ORTAK GÖRÜŞLER

Bilimsel araştırmalar, analizler ve konferanslar aracılığıyla FAALİYET A, eğitim alanında büyük önem taşıyan politik yaklaşımlar ile ilgili bilgi alış verişini desteklemektedir

Bu faaliyet, eğitim alanında özellikle eğitim sistemleri ve eğitim politikaları ile ilgili araştırma yapan bütün kurumlara yöneliktir Her sene, FAALİYET A kapsamında, resmi gazetede yayımlanan bir önerge tekliflinde bulunulunmaktadır

Daha fazla bilgi için, Komisyonun DG XXII/A 1 bölümüne başvurmak gerekmektedir

FAALİYET B AVRUPA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ AĞI PROGRAMI - EURYDICE

AB'ye üye ülkeler bilgi ağı EURYDİCE'si kurmak amacıyla ulusal üniteler geliştirmişlerdir Bu ünitelerin koordinasyonunu, Komisyon'un oluşturduğu Avrupa ünitesi gerçeleştirmektedir

EURYDICE bilgi ağının üç temel amacı vardır :

Politika ile uğraşan kişiler arasındaki iletişimi, bilgi ve deneyim alış verişi sayesinde geliştirmek;

Avrupa boyutunda önemli konularda karşılaştırmalı analizler ve göstergeler hazırlamak;

Eğitim sektöründe çalışan kişilere bilgi aktarmak

Daha fazla bilgi için EURYDİCE programının Avrupa ünitesine başvurmak gerekmektedir

EURYDİCE Avrupa Ünitesi
Rue d'Arlon, 15
1050 Brüksel
BELÇİKA
Tel : 0032-2-2383011
Faks : 0032-2-2306562
E-Mail : eurydiceuee@infoboardbe

FAALİYET C EĞİTİM ALANINDA KARAR ALICILAR İÇİN ZİYARETLER PROGRAMI-ARION
Düzenlenen ziyaretler sayesinde, AB'ye üye ülkelerin eğitim alanındaki karar alıcıları, bu alanda edindikleri deneyimleri karşılaştırıp, ulusal seviyede yürütülen eğitim polikalarını daha etkili kılma imkanına sahip olmaktadırlar Ayrıca yetkililer AB'de eğitim alanında gerçekleştirilen son gelişmeler hakkında bilgi edinebilmektedir

Çok uluslu katılımın gerçekleştiği, bir haftalık ziyaretler düzenlenmektedir Bu ziyaretler süresince eğitim sistemleri ve değerleri, eğitim elemanları ile öğrenciler, okul ve çevresi gibi eğitim alanının kapsamına giren temel konular görüşülmektedir Bu ziyaretler sırasında görüşülen konuların basılıp, çoğaltılması faaliyetinin amacı bu ziyaretlerin daha geniş çapta etkili olmasını sağlamaktır

Programa katılım:

Araştırma ziyaretleri için ülkenin ulusal acentasına başvurulması gerekmektedir Adaylık başvuruları için son tarih her senenin 1 Haziran'ı olarak belirlenmiştir

Çoğaltma faaliyetlerinin düzenlenmesi için Komisyon'un DG XXII/A1 departmanına başvurulması gerekmektedir Başvurular, faaliyetlerin başlamasından dört ay öncesine kadar yapılabilmektedir

FAALİYET D DİPLOMALARIN KARŞILIKLI TANINMASI KONUSUNDA ULUSAL MERKEZLER BİLGİ AĞI PROGRAMI-NARIC


NARIC programının amacı, ulusal merkezler yoluyla, eğitim kurumlarını ve vatandaşları yüksek öğrenim sistemleri hakkında bilinçlendirip, diplomalarının tanınmasını kolaylaştırmaktır

LINGUA eğitim programı, eğitim sektörünün her seviyesine ve her bölümüne hitap eden bir programdır SOCRATES programının diğer faaliyetlerinde öngörülen lisan eğitimi programları da LINGUA programının kapsamında bulunmaktadır AB ülkelerinde en az eğitimi verilen AB lisanlarına öncelik tanınmaktadır LINGUA programı, AB ülkelerinde konuşulan ve tanınan lisanlarının tümünü kapsamaktadır Ayrıca, Irlandaca, Lüksemburgca, Islandaca lisanları da LINGUA programının kapsamına alınmıştır; ancak proje başvuruları, bu lisanlarda yapılamamaktadır

B YOUTH FOR EUROPE - AVRUPA İÇİN GENÇLİK PROGRAMI


Gençlik alanlarında işbirliği politikasını geliştirmeyi amaçlayan "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı, eğitim alanının dışında kalan bir programdır Elde bulunan bütün imkanları kullanarak, gençlerin Avrupa'nın kuruluşuna iştirak etmelerini öngören program, Avrupa gençliğini aktif ve sorumlu birer Avrupa vatandaşı olmalarını hedeflemektedir

Gençlerin, Avrupa'daki kültürel farklılıkları keşfetmeleri ve bu kültürel farklılıkların ardında yatan zenginliği daha iyi takdir etmeleri "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının temel felsefesidir

AB ülkeleri arasında veya AB dışı ülkelerle, gençlere yönelik, değiş tokuş projelerinin düzenlenmesini destekleyen program, Avrupa gençlerinin eğitimlerini tamamlamaktadır

Bölgesel seviyede de gençlere yönelik çalışmaların geliştirilmesine öncü olan "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı ayrıca, maddi durumları bozuk olan ailelerin çocuklarına programın kapsamında düzenlenen projelere katılabilmeleri için de yardımda bulunmaktadır

"AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı kapsamında düzenlenen projelerin daha etkili olmasını sağlamak amacıyla, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı gençlik animatörlerinin ve gençlere yönelik kurumuların yöneticilerinin, Avrupa seviyesinde işbirliği yapmasını sağlamaya çalışmaktadır

"AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı, programa katılan tüm ülkelerin 15 ila 25 yasları arasında olan tüm gençlerine hitap etmektedir Programın düzenlediği FAALİYET D, AB dışında kalan bazı ülkeleri de kapsamaktadır

"AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programına üye olan ülkeler, aşağıda belirtilen alanlar doğrultusunda proje başvurusunda bulunabilmektedirler :

Gençlik kurumları;

Bölgesel kurumlar;

Gençlik ile ilgili hükümet kuruluşları veya vakıflar;

Gençlerle çalışan kurumlar veya gençlik grupları

Avrupa Parlamentosu'nun ve Konsey'in 14 Mart 1995 tarihinde aldığı karara (20 Nisan 1995 tarihli AB'nin resmi gazetesi OJ L 87'de yayınlanmıştır) dayanarak AB'nin "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı yürülüğe girmişti Bu karar ise AB'nin Kurucu Antlaşması'nın 126'ıncı maddesine dayanmaktadır

1995-1999 dönemi için "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programına 126 milyon EURO'luk bir bütçe ayrılmıştır Proje başına verilen finansman desteği, projenin bütçesinin %50'sini geçmemektedir Düşük gelirli kesimlerden gelen gençlere yönelik projeler için daha önemli bir finansman yardımı ek olarak verilebilmektedir

"AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı sayesinde :

15-25 yaşları arasında 70000 genç değiş tokuş faaliyelerinden yararlanmıştır Bu gençlerin yarısını dar gelirliler oluşturmaktadır

AB'ye üye olmayan Akdeniz ülkelerinden ve Güney Amerika ülkerinden gelen 3000'ne yakın genç AB ülkeleriyle değişim faaliyetlerinden yararlanmıştır

11000'ne yakın genç diğer gençlere ve ait oldukları bölgesel topluluğa yönelik projeler gerçekleştirmişlerdir

Merkezi bir yönetimi olmayan "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı, bu özelliği ile ulusal sistemlere ve durumlara kolayca uyum sağlayabilmektedir Programa üye her ülkede, tıpkı SOCRATES programında olduğu gibi "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programına özel ulusal ancentalar kurulmuştur

Acentaların görevleri

Gençlerin ve ilgili şahısların programa ulaşmlarını kolaylaştırmak ve geliştirmek;

Projelerin kalitesini yükseltmek;

Danışmanlık hizmetleri vermek

"AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının dört temel faaliyeti bulunmaktadır:

AB ülkeleri arasında gençliğe yönelik olarak düzenlenen faaliyetler;

Gençler için animasyon programı;

AB'ye üye ülkelerin kurumları arasında işbirliği

AB dışı ülkelerle değişim programı;

Gençlere danışmanlık ve eğitim programı

"AVRUPA İÇİN GENÇLIK" programı dahilinde düzenlenen faaliyetlerin süresi faaliyete göre değişmektedir:

Seminerler3 ila 5 gün

Araştırma ziyareti3 ila 10 gün

Değişim programı6 ila 21 gün

Eğitim stajları10 ila 20 gün

Uygulamalı stajlar5 ila 25 gün

Gençlerin Insiyatifleri3 ila 12 ay

Gönüllü hizmet stajı1 ila 12 ay

Her faaliyetin kendine özgün şartları olduğu gibi, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının kapsamında düzenlenen projelerin daha genel şartlara da uymaları gerekmektedir:

Kültürel farklılıklara açık bir yaklaşım;

Yenilikçi bir tutum;

Avrupa seviyesinde düzenlenen çalışmalar;

Işbirliği politikalarını gelişimini tamamlayıcı projeler
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#3
"AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programlarına adaylık başvurusu için üç prosedür geliştirilmiştir :

Merkezi sistemin dışında olan faaliyetler için:
AI, BI1 ve BI2 FAALİYETLERİ için doğrudan ulusal acentalara başvurulması gerekmektedir Acentalar proje başvuruları arasından en iyilerini seçmekten ve seçilen projelerin takibinden sorumludur

FAALİYET Diçin başvurular yine ulusal acentalara yapılmaktadır Acentalar ön elemeyi yaptıktan sonra, nihai kararı Komisyon vermektedir

Merkezi sisteme bağlı faaliyetler için:
Proje dosyalarına, ulusal makamların bu konudaki fikirlerini de eklemeleri mümkündürBaşvurular yine ulusal acentalara yapılmakta ancak ulusal acentalar proje dosyalarını doğrudan Komisyona vermektedir Komisyon elemleri kendisi yapıp, kararını vermektedir

FAALİYET C dahilinde sunulan proje başvuruları doğrudan doğruya Komisyona yapılmaktadır Başvurunun bir kopyası ulusal acentalara aktarılmaktadır

Avrupa gençlik kurumları
Bu kurumlar başvurularını doğrudan Komisyona yapmaktadırlar Komisyon elemelerden ve seçilen projelerin takibinden sorumludur

Ulusal veya uluslarararası gençlik kurumları ise başvurularını ilk iki noktada belirtilen başvuru prosedürüne göre yapmaktadırlar

Bu programlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Komisyonun ilgili makamı, DG XXII'nün "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programından sorumlu bölüme başvurulmalıdır

Internet Adresi :http://europaeuint/en/comm/dg22/youth/youthhtml

FAALİYET A GENÇLİĞE YÖNELİK AB ÜLKELERİ ARASINDA DÜZENLENEN FAALİYETLER

FAALİYET AI GENÇLERE YÖNELİK DEĞİŞİM PROGRAMI


Gençlere yönelik değişim programı, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının faaliyetlerinden en önemlisini oluşturmaktadır Eğitim ve öğretim sistemlerinin dışında kalan bu değişim programının amacı gençleri, Avrupa gerçeğiyle karşı karşıya getirmektir

Örnek :

8 ayrı ülkeden gelen 50'ye yakın özürlü genç birlikte müzik gösterisi için hazırlanmıştır

Kuzey ve Güney Avrupa'dan gelen gençler, Italya'da buluşup çevre sorunlarına yönelik bir proje geliştirmişlerdir

AII YENİ FİKİRLER, YARATICILIK, DAYANIŞMA VE GENÇLİK

AII1 GENÇLER VE ÖNCÜ FİKİRLERİ


Bölgesel seviyede, gençler tarafından geliştirilen ve düzenlenen yeni, yaratıcı ve dayanışmayı artırıcı projeleri desteklenmektedir

Örnek :

Danimarka'da bir kurum Baltık denizi bölgesinin gençleri arasında işbirliği projesi geliştirmiştir

Yunanistan'da, Arnavutluk'tan ve eski SSCB ülkelerinden gelen genç göçmenlerin ülkeye daha kolay uyum sağlamaları için bölgesel bir proje geliştirilmiştir

İspanya'da bir grup genç bir radyo istasyonu yaratmayı tasarlamışlardır

AII2 GÖNÜLLÜ HİZMET STAJI

Gençler için başka bir ülkede gönüllü hizmet stajlarını geliştirmeyi amaçlayan projeler destek görmektelerdir Bu tip stajların amaçları, gençlerin yaratıcılığını geliştirmek, öncü fikirlerin tatbikini sağlamak ve dayanışma duygusunu güçlendirmektir

Avrupa Komisyonu, bu tip stajların daha geniş çapta etki yaratmasını sağlamak amacıyla 1996-1997 yılları arasında yeni bir faaliyet olan Avrupa Gönüllü Hizmet programını yürürlüğe koymuştur

Bu programın yürülüğe geçmesine rağmen, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının gönüllü hizmet stajları da devam etmektedir Avrupa Gönüllü Hizmet programı yürürlüğe girdiğinden beri, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının gönüllü hizmet stajlarının süresi kısaltılmış ve belirli bazı faaliyetlere yönlendirilmiştir

FAALİYET B GENÇLER İÇİN ANİMASYON PROGRAMI

BI GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERE DESTEK


Animatörler, eğitim projeleri ve araştırma ziyaretleri sayesinde, projelere katılan gençlere daha etkili bir şekilde yardım etmekte ve destek olmaktadırlar

BII ANİMATÖRLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK AVRUPA İŞBİRLİĞİNE DESTEK

Deneyim değişimini ve ortaklaşa eğitim sistemlerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan bu faaliyetin hedefi, Avrupa seviyesinde animatörlerin eğitimlerinin geliştirilmesidir

Örnek :

İspanya'dan, Fransa'dan ve Portekiz'den gelen yirmi animatör ortaklaşa bir eğitim programını katılmışlardır

İsveç'te, altı ayrı ülkeden gelen bir grup animatör, Avrupa ülkeleri arasında mevcut kültürel farklılıklara daha iyi uyum sağlayabilmek için eğitim görmüşlerdir

FAALİYET C AB'YE ÜYE ÜLKELERİN KURUMLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

FAALİYET C'nin öngördüğü işbirliği programları, gençlik kurumlarına yöneliktir Amaç AB'ye üye ülkelerin gençlik konularıyla ilgilenen kurumları arasında işbirliğini geliştirmektir FAALİYET C, bölgesel seviyede düzenlenen faaliyetlere daha fazla önem vermektedir

Örnek :

Almanya'da Avrupa seviyesinde, gelir düzeyi düşük alanlarda bölgesel kurumlar kurulmasını amaçlayan bir seminer düzenlenmiştir

Avusturya'da düzenlenen bir konferansta, AB'den gelen katılımcılar, sosyal amaçlı bir çalışma kapsamında spor faaliyetlerini geliştirmek amacıyla bir program düzenlemişlerdir

FAALİYET D AB DIŞI ÜLKERLE DEGİŞİM PROGRAMI

FAALİYET D'nin amacı, gençlerin, AB dışı ülkelerle değişim programlarına katılmalarıdır Böylece, Avrupalı gençler, bir yandan, bulundukları durumu daha iyi ölçüp, kıyaslayabilmekte, diğer yandan başka kültürleri daha iyi anlayıp, dayanışma duygularını geliştirebilmektedirler

AB'ye üye olmayan ülkelerle düzenlenen değişim programı sayesinde, gençler, ülkelere göre çeşitli şekillerde düzenlenen demokrasi anlayışını, gündelik hayatta yaşama imkanına sahip olmaktaldırar

Değişim programının olumlu bir şekilde gelişmesi için, animatörlere ve gençlerden sorumlu kişilere yönelik araştırma ziyaretleri ve eğitim faaliyetleri gibi değişime hazırlık niteliğinde faaliyetler de gerçekleştirilmektedir

AB'dışı ülkelerle değişim programı dahilinde bulunan ülkeler :

MDAÜ: Arnavutluk, Bulgaristan*, Estonya, Macaristan*, Letonya, Litvanya, Polonya*, Çek Cumhuriyeti*, Romanya*, Slovakya*, Slovenya;

BDT: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldava, Rusya, Ukrayna;

Akdeniz: Cezayir, Kıbrıs*, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, Suriye, Tunus, Türkiye;

Güney Amerika: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, El Salvador, Ekvator, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezüella

"*" ile işaretlenmiş ülkelerin konumu 1997 yılından beri değişmiştir 1997 yılından beri, bu ülkelerden, katılım koşularını içeren anlaşmaları imzalayan ülkeler, FAALİYET AI'e ve FAALİYET BI'e dahil edilmiştir Ayrıca, Anlaşmaları imzalayan ülkeler FAALİYET D'den çıkartılmıştır FAALİYET D dahilinde, Komisyon'un özel izni ile yukarıda adı geçmeyen AB dışı başka ülkelerle de, projeler geliştirilebilmektedir

Örnek :
Finlandiyalı bir insan hakları kurumu, Macar Kızılhaçı'ının genç üyeleriyle bir değişim programı düzenlemiştir

FAALİYET E GENÇLERE DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PROGRAMI

İşbirliğini geliştirmek amacıyla, deneyim alış verişi, gençleri bilgilendirmek amaçlı yayınların dağıtılması ve gençlere yönelik bilgi ağlarının çoğaltılmasına yönellik projeler desteklenmektedir

Böylece, Avrupalı gençler kendilerini ilgilendirebilecek mevcut AB gençlik programları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktadırlar

DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

Son başvuru tarihleri senelik olarak yayımlandığından, SOCRATES ve "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programları, Türkiye'de yürülüğe girdikleri zaman, bu kitapçığın, ilgili makamlarca veya kurumlarca, Teknik Yardım Bürosundan istenmesi önemle vurgulanmaktadırTeknik Yardım Bürosu SOCRATES ve "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir Her sene Teknik Yardım Bürosu tarafından yayımlanan "Adaylık Kitapçığı"'ında, proje adaylıkları için son başvuru tarihleri belirtilmektedir

Komisyonun 27 Mayıs 1998 tarihinde Brüksel'de yaptığı bir açıklamada, "Gündem 2000" kapsamında yeniden düzenlenecek olan SOCRATES ve "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programları için aşağıda belirtilen değişiklikleri önermiştir:

Hayat boyu sürecek eğitimin ve öğrenimin promosyonunu yapmayı amaçlayan Komisyonun önergesi, altı yatay faaliyet çerçevesinde şekillenmektedirGençlik, Eğitim ve Öğrenim alanlarında, Avrupa Komisyonu, 2000-2004 yılları arasında düzenlenecek olan topluluk programlarını temelinden etkileyecek reform önerisinde bulunmuştur Programların yürürlüğe girmeleri için, Komisyon'un önerdiği toplam finansman yaklaşık 3000 milyon EURO'dur: Bu tutar, programlar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaştırılacaktır:

1400 milyonu SOCRATES programının ikinci safhasının yürürlüğe geçmesi için;

1000 milyonu LEONARDO DA VINCI programının ikinci safhasının yürürlüğe geçmesi için;

600 milyonu Topluluğun faaliyet programı olan "GENÇLİK" programı için

Komisyonun öngördüğü reformlar ile Avrupa Eğitim Alanının düzenlenmesi ve her Avrupa vatandaşına, ömür boyu, sağlam eğitim ve öğretim temellerinin sunulması hedeflenmektedir

Bu doğrultuda öngörülen amaçlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Avrupa boyutunun güçlendirilmesi;

Her alanda ve her seviyede işbirliğinin desteklenmesi;

Yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi

Mesleki eğitim alanında öngörülen politik amaçlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Avrupa gönüllü hizmet faaliyetleri kapsamında, ülke değiştirme imkanlarının şahıslara sağlanması;

Gençler arasında düzenlenen değişim programları kapsamında çeşitli gruplara ülke değiştirme imkanı sağlanması;

Başka alanlarda düzenlenen AB topluluklarının faaliyetleri arasında ortak faaliyetler düzenlenmesi;

Komisyon tarafından önerilen altı yatay faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrıca ortak koordinasyon sistemlerinin aşağıda belirtilen alanlarda geliştirilmesi öngörülmüştür:

Yeni iletişim araçlarının ve bilgi ağlarının geliştirilmesi;

Uluslararası işbirliğine dayanan projeler sayesinde yeniliklerin geliştirilmesi;

Üye ülkelerin uyguladıkları eğitim, öğretim ve gençlik politikalarının, Topluluk ölçüleri çerçevesinde sürekli gelişmesi

Komisyonunun, "Gündem 2000" kapsamında öngördüğü reformlarla aktarılan finansman desteğinin %60 arttığı gözlenmektedir

Programlarla ilgili bilgi alınabilecek diğer siteler

http://wwwsocratesgovtr

http://wwwleonardogovtr
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#4
Erasmus Yoğun Dil Kursları - EYDK (Erasmus Intensive Language Course - EILC):
Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir Ama yine de gidilen AB ülkesine göre, Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi yaygın olan diller dışındaki Avrupa dilleri için akademik dönem öncesinde veya beraberinde düzenlenebilecek yoğun dil kurslarına üç haftadan sekiz haftalık süreye kadar maddi destek sağlanabilecektir Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir Ama yine de yaygın olan Avrupa dilleri (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dışında eğitim alması gereken öğrencilere eğitim öncesinde misafir olarak gidilen ülkedeki yüksek öğretim kurumunun düzenlediği kurslara öğrenci dil seviyesine uygun olarak katılabilir Bu düzenlenen kurslara o ülkenin Ulusal Ajansları tarafından mali destek sağlanmaktadır

Bu çerçevede, ülkemize 2004-2005 döneminde değişim öğrencisi olarak gelecek öğrencilerden isteyenlere Yoğun Türkçe Dil Kursu düzenlemek üzere aşağıdaki 5 üniversitemizin başvurusu uygun görülmüştür:

Ankara Üniversitesi : wwwankaraedutr
Çukurova Üniversitesi: wwwcuedutr
Ege Üniversitesi: wwwegeedutr
Fatih Üniversitesi : wwwfatihedutr
Süleyman Demirel Üniversitesi : wwwsduedutr

Öğretim Elemanı Değişimi - ÖED (Teaching Staff Mobility - TS):
Erasmus programı; diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversitenin resmi müfredatının içinde yer alan genellikle kısa süreli dersleri misafir öğretim görevlisi olarak verecek öğretim elemanına destek sağlamaktadır Verilen destek, misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çıkan ek masraflara katkı olarak düşünülmektedir Bu değişim 1 hafta (asgari sekiz ders saati) ile 6 ay arasında olabilir Bu değişim için destek 800 ila 2000 arasındadır

Değişim Organizasyonu - DO (Organisation of Mobility - OM):
Erasmus programı kapsamında değişim programında en uygun şartların oluşturulması için yüksek öğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır Sözkonusu şartların ve imkanların oluşturulması ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır:

a) Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, işbirliği yapılan kurumlarda misafir olarak kaldıkları süreleri ve yaptıkları çalışmaların karşılıklı tanınması;

b) Öğretim elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleştirilmiş kısa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuz verebilmesi;

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi - ECTS (European Credit Transfer System):
Erasmus programı, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliştirilmiş bir sistem olan ECTS'nin tanıtılması, uygulanması ve/veya yaygınlaştırılması ile ilgili etkinlikleri de desteklemektedirAvrupa Kredi Transfer Sistemi adı verilen ve Avrupa sathında yaygınlaştırılan ders ve kredi saydırmayı standardlaştırarak öğrenci değişimini kolaylaştıran sistem sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınması sağlanmaktadır

Diploma Eki - DE (Diploma Supplement - DS):
Diploma eki, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde diplomanın kullanılması sırasında ilgili tarafa mezun olunan programın hangi kapsamda bir eğitim sağladığını göstermesi bakımından önemlidir ve standard bazı bilgilerle birlikte öğrencinin diplomasının yanında ders dökümünü (transcript) ve AKTS kredilerini de içermektedir Nitekim uygulamada önde olan birçok Avrupa ülkesinde DE zorunlu hale gelmiş durumdadır Çünkü bu belgeyle kişi, iş talebinde bulunurken diplomasının yanında eğitim düzeyinin içeriğini ve değerini resmi olarak daha iyi yansıtan ek bir evrak sunmuş olmaktadırÜniversiteler, mezunlarına uluslar arası diploma işlevi görebilecek olan ve alınan eğitimin içeriğini de ifade eden ek bir belgeyi düzenlemeye teşvik edilirler Bu belge, özellikle Avrupa sathında akademik şeffaflığı sağlamak suretiyle istihdamı kolaylaştırabilecektir Öncelikle, öğrencinin istemesi durumunda hazırlanması öngörülen diploma ekinin zamanla zorunlu hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir

Yoğun Programlar -YP (Intensive Programmes - IP):
Avrupa boyutu içermek ve yaygın olarak işlenmeyen bir konuda olmak kaydı ile kısa süreli (10 günden 3 aya kadar) ortak yoğun program düzenleyen (en az biri AB üyesi) üniversitelere maddi destek verilebilmektedir Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her yıl katılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlı olmaktadır
Bu programa katılmak isteyen üniversiteler adına başvuruyu, ilgili projenin koordinatör üniversitesi 1 Mart tarihine kadar AB Komisyonu'na yapar Bu projede akademisyenler ve öğrenciler birlikte yer alırlar Daha çok bir yaz okulu tarzına uygun, katılımcı her okuldan ilgili 1-2 akademisyen ve 3-5 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yoğun bir grup çalışması olarak düşünülebilir

Müfredat Geliştirme Projeleri (Curriculum Development Projects - CD):

Bu projeler tüm akademik alanlarda yapılabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yıldırBu projelerde, en az biri AB üyesi olan farklı ülkelerden en az üç yüksek öğretim kurumu bir araya gelerek bir akademik program, bir modül, veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzere kaynaklarını bir havuzda biriktirirler Bu tür projeler için koordinator kurum tarafından AB Komisyonu'na 1 Mart tarihine kadar başvuru yapılır Bu tür projeler, sadece akademisyenlerin katılabileceği bir alandır

Tematik Ağlar (Akademik Uzmanlık Ağları) (Thematic Networks – TN)
Amaç: çeşitli akademik disiplinlerde veya disiplinlerarası konuları kapsayan alanlarda kaliteyi arttırmak ve Avrupa boyutunu tanımlamak ve geliştirmektir Bu amacın gerçekleştirilmesinde yüksek öğretimin kurumları arasındaki işbirlikleri büyük önem taşımaktadır Söz konusu işbirliklerinin mümkün olduğu ölçüde diğer akademik birlikleri, profesyonel kurumları, sosyo-ekonomik önemi olan devlet veya özel sektör kuruluşlarını, ve ilgili oldukları durumlarda öğrenci organizasyonlarını da kapsaması gerekmektedir Katılımcı ülkelerdeki yararlanıcıların listesine aşağıdaki adresten ulaşmak mümkündür

www3socleoyouthbe/static/en/Others/pgIcEligibleInstitutionshtml

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) web sitesi

http://wwwuagovtr


Avrupa Komisyonu Socrates Programı resmi web sitesi
http://wwweuropaeuint/comm/education/socrateshtml


Avrupa Birliği Socrates, Leonardo ve Youth Programları Teknik Yardım Ofisi web sitesi

http://wwwsocleoyouthbe
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#5
SOCRATES Avrupa Birliği Antlaşmasının 149 ve 150 maddelerine dayanılarak hayata geçirilmiştir Söz konusu maddelere göre, Birlik üye devletlerle yakın işbirliği içinde, bir dizi eylemi uygulamaya koyarak eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır Antlaşma, aynı zamanda, Birliğin bütün vatandaşlarının hayat boyu öğrenme imkanlarını geliştirme taahhüdünü de içermektedir

Socrates Programı sekiz eylem alanından (alt program) oluşmaktadır ve özet olarak aşağıdaki türde faaliyet/projelerle uygulamaya geçirilmektedir

1 Erasmus: Yüksek Öğretim

Üniversite lisans ve lisans üstü (doktora dahil) eğitimi, bu alanda işbirliğini ve karşılıklı öğrenci değişimini konu alan alt program,

- Yükseköğretim kurumları arasında Avrupa boyutunun teşviki amaçlı ortak projeler ve programlar,
- Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için mübadele bursları,
- Akademik Uzmanlık Ağları (Thematic Networks),

2 Comenius: Örgün Eğitim - Üniversite Öncesi Okul Eğitimi

3 Grundtvig: Yaygın Eğitim - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim

4 Minerva: Açık - Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri - ICT

Lingua: Avrupa Dilleri Eğitimi - Dil öğreniminin öneminin kavranmasına ve desteklenmesine yönelik faaliyetler (bilgilendirme kampanyaları, yarışmalar, ödüller, özel çalışma ve incelemeler, dil becerilerinin tanınmasına yönelik programlar, dil eğitim kurumları arasında iletişim ve işbirliği ile bilgi alışverişini artırma amaçlı çalışmalar ve projeler, bu alanda düzenlenen toplantı, seminer, konferans vs5 ile uzmanlık yayınlarının desteklenmesi, akademik uzmanlık ağlarının oluşturulması), Dil öğretimi ve yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi araçlarının geliştirilmesi (dil eğitim müfredatında yenilikler getiren, bu alanda yeni eğitim materyalleri geliştiren, dil becerilerini ölçme amaçlı yeni yöntemler ortaya çıkaran, dil eğitimi için yeni görsel ve işitsel malzemeler geliştiren ve özellikle kendi kendine dil öğrenme amaçlı yeni yöntemler ve sistemler sunan projelerin desteklenmesi),

6 Observation and Innovation - Eğitim Sistemleri / Politikalarının İzlenmesi ve bu alanlarda Yenilik

7 Joint Actions: Diğer Avrupa Programları ile ortak eylemler

8 Accompanying Measures: Diğer Eylem Alanlarında Yer Almayan Destek Tedbirleri

Detaylı Bilgi için:
Devlet Planlama Teşkilatı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Başkanlığı (ABEGPD)
Necatibey Cad, 108, 06100 Bakanlıklar - ANKARA
Tel: 0-312-294 6417
Faks: 0-312-231 3687
ulusalajans@dptgovtr