erezyonu nasıl önleriz

 • Konuyu başlatan ekilem
 • Başlangıç tarihi
E

ekilem

#1
Sponsorlu Bağlantılar
erezyonu nasıl önleriz lütfen ödevimi yapacam gerekli.
erezyonu nasıl önleyebiliriz, erozyonu önlemek için neler yapmalıyız, erozyondan korunma yolları hakkında bilgi verir misiniz?

Erozyonu Önlemek İçin Alınacak Tedbirler


Erozyon yer kabuğunu oluşturan kayaların çeşitli dış etkenlerle aşınması olayıdır. Aşınan kayalar, başta akarsular olmak üzere başka yerlere taşınır. Suyun kuvvetli aşındırma özelliğinden dolayı, kayalar ufalanır. Bu açıdan bakıldığında erozyonun bir doğa olayıdır ve en büyük nedeni, doğal unsurlardır. Bu olayı durdurmak ve dünyamızın çöl olmasını engellemek için ise, alınacak bir çok tedbir bulunmaktadır.
Bunlar;

 • Bitki örtüsünün korunması ve boş arazilere en uygun türde ağaçlar ekmek. Bu şekilde ölü olan toprağa hayat gelecektir.
 • Eğimli olan tarım alanları ve tarlalar; eğim yönüne dik olarak sürülmelidir. Ülkemizde tarla sürülmesi işlemi %70 boyutunda yanış yapılmakta ve bilinçsizlik yüzünden her yıl binlerce M3 toprağımız yok olmaktadır.
 • Hayvan otlatmalarına dikkat edilmeli ve daha olgunlaşmamış yerlerde hayvan otlatması yasaklanmalıdır.
 • Orman yangınlarına son verilmeli ve orman yangınlarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ülkemizde bilinçli ve bilinçsiz olarak büyük ölçülerde orman tahribatı yapılmakta ve ormanlarımız yok olmaktadır.
 • Bilindiği gibi bir yıl ekilen toprak diğer sene ekilmez. Bu işleme araziyi nadasa bırakmak denilir. Eğer toprak nadasa bırakılmasa verimi azalır ve ekim yapılamaz hale gelir. Ekim yapılamaması bitki örtüsünün yok olması demektir.
 • Verimli toprakların inşaat alanına açılması yasaklanmalıdır. Ülkemizde ki tüm verimli topraklar inşaat alanına açık hale getirilmeye çalışılmaktadır. Birilerinin daha fazla para kazanma isteği yüzünden, Türkiye erozyon sorunu ile yüz yüze gelmektedir.
 • Verimli topraklardan alınan hasat toplandıktan sonra kökleri toprakta bırakılmalıdır. Anız örtüsü denilen bu kökler toprağın bitki örtüsü olup, tutuculuk özelliği taşımaktadır. Bu köklerin yakılması arazinin çıplak kalması ve erozyona uğraması anlamına gelmektedir.
 

Son düzenleyen: Moderatör:

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#2
EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Doğal dengeyi yeniden tesis etmeliyiz. Öncelikle orman varlığımızı kalite ve miktar olarak iyileştirmeli, genel alanımızın % 26'sı civarında olan ormanlarımızı % 30'ların üzerine çıkarmalıyız. Hayvan otlatmayı kontrollü yaptırmalıyız. Ahır hayvancılığını özendirmeliyiz. Meraları ıslah etmeliyiz. Yanlış arazi kullanmayı önlemeliyiz. Milletçe el ele vererek fidan dikmeliyiz. Unutmamalıyız ki ormanlarımız toprağı koruyan, su kaynaklarını geliştiren, havayı temizleyen yapısıyla milli servetimizdir. Korursak kendini yeniler, gelişir. * Erozyon kontrol çalışmaları tek bir kuruluşun, şahsın çalışmaları ile önlenemez. Birlikten güç doğar ilkesi bu çalışmalar için de geçerlidir. Bir havzada faaliyet gösteren tüm kuruluşların ve halkın birlikte hareketi ile erozyon önlenir.

AĞAÇLANDIRMA ve EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün

katkıları ormanlık sahalarda, orman rejimine alınan sahalarda aldığı tedbirler ve diğer kuruluşlarla birlikte ortak projeler üreterek olmaktadır.

* Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Baş Mühendilikleri ve Ağaçlandırm Mühendilikleri ile çalışmalar öncelikle yamaç arazilerde yapılmaktadır.

YAMAÇ ARAZİ ISLAH ÇALIŞMALARI

Teras: Yamaç arazi çalışmalarında öncelikle teraslama çalışmaları gelmektedir. Belirli aralıklarda ve uygun boyutlarda tesviye eğrilerine paralel toprağın işlenmesidir. Teraslar yapıldığı yere ve şekline göre isimlendirilmektedir.

Mera Tipi Teras: Mera sahalarında yüzeysel akışı önleyecek, hayvanların geçişine mani olmayacak şekil ve aralıkta tesis edilirler.

Gradoni Teras
: Fidan dikmek, yüzeysel akışı önlemek için yamaç arazilerde açılan en ekonomik teraslama şeklidir.

Hendek Tipi Teras
: Yine fidan dikmek, yüzeysel akışı önlemek için, fazla yamaç suyu olan yerlerde tesis edilen teras tipidir.

Akılcı Tip Teras
: Fazla gelen yamaç sularını dere yataklarına göndermek için açılan teraslardır.

Örme Çit
: Yerleşim yerlerini tehdit eden gevşek yapılı yamaçlarda toprağı stabil hale getirmek ve ağaçlandırmak için yapılan çalışmalardır.

Çalı Takviyeli Teras
: Gevşek yapılı yamaçlarda terasların dayanıklılığın arttırmak için yapılan çalışmalardır.

Otlandırma
: Sarp ve gevşek yapılı yamaçlarda, sığ topraklı yerlerde yüzeysel akışı önlemek veya zarar vermeyecek düzeye indirmek üzere yapılan erozyon kontrolu çalışmalarıdır. Ot örtüsünün hem yağmurun darbe tesirini hem de yüzeysel akışı azaltıcı bir rolü vardır. Erozyon kontrolu çalışmalarında mutlaka önem verilmelidir.

Canlandırma Kesimi
: Sürgün veren ağaç türlerinin kök ve kütüklerini sürgün vermeye zorlamak üzere yapılan çalışmalardır.

Mera Islah Çalışmaları
: Kapalılığı bozulmuş, dejenere olmuş otlak sahaların otlatma planlaması, gübreleme, teraslama çalışmaları ile yapılan erozyon önleyici ve ot üretimini artırıcı çalışmalardır.

MERA ISLAH ÇALIŞMALARI

Yamaç arazi çalışmaları ile birlikte yürütülen çalışamalarımızdır.

 • Amaç: Suların yataklarında sebep olduğu taban ve kıyı oyulmalarını önlemektir. Dere içlerinde belirli sıklıkta ve şekilde yapılan bu enine objeler ile derelerde denge meyili sağlanarak, suların hızı azaltılıp oyma ve aşındırma niteliği ortadan kaldırılarak rusubat akışı önlenmekte derenin ekseni istikametine akması sağlanmaktadır. Enine objelerin arkalarının dolmasını takiben yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

 • Kuru Duvar Eşik: Harç kullanmadan duvar örmeye elverişli taşların olduğu yerlerde, hesaplanan aralıklarda tesis edililer.

 • Harçlı Islah Sekileri: Kurutaş duvarlarının yeterli olmayacağı yerlerde, hesaplanan aralıklarla ve 1,50 - 2,00 m'den yüksek olmamak şartı ile inşa edilirler.

 • Canlı Eşikler: Yeterli taşın bulunmadığı yerlerde azami 1,00 m. yükseklikte kazık çalı demetleri, örme materiyali olarak kullanılan dallarla yapılan, oyulmayı önleyici çalışmalardır.
RUZGAR EROZYONUNA KARŞI ÇALIŞMALARIMIZ

 • Amaç: Kumulların, tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini istilasının önlenmesidir.

 • Ön Kumul Tespiti ve Fiziki Stabilizasyonu: Rüzgar istikametine dik ve birbirine paralel yapılan cansız perdelerle kumun 3 - 5 metre yüksekliğinde bir yığın teşkil etmesinin sağlanmasıdır. Bu kumul üzerinde yapılan perdeler yüksekliğin 8 - 10 katı mesafedeki alanı rüzgarlardan koruyabilmektedir.

 • Ön Kumulun Biyolojik Stabilizasonu ( Devamlı Tedbirler ): Yöreye uygun çok yıllık otsu bitkiler, çalılar ve yalancı akasya, kıbrıs akasyası, fıstık çamı, okaliptüs, dağ selvisi, akasya gibi ağaç türleri ile kumulların devamlı olarak hareketsiz hale getirilmesidir.

 • Koruyucu Orman Kuşakları: Tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini rüzgarın zararlı etkisinden ve kumul istilasından korumak için 30 - 60 m. genişlikte 20 - 50 ağaç sırasından oluşan, sırtlarda, su kesimlerinde teis edilen ormanlardır.

 • Rüzgar Perdeleri: Tarım alanlarını korumak amacı ile 1- 10 ağaç sırasından, hakim ruzgar istikametlerine dik, birbirine paralel belirli aralıklarda tesis edilen ağaç ve çalılardan oluşan perdelerdir.
 

Son düzenleme:

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#3
Erozyonu Önlemek İçin Alınacak Tedbirler


Erozyon yer kabuğunu oluşturan kayaların çeşitli dış etkenlerle aşınması olayıdır. Aşınan kayalar, başta akarsular olmak üzere başka yerlere taşınır. Suyun kuvvetli aşındırma özelliğinden dolayı, kayalar ufalanır. Bu açıdan bakıldığında erozyonun bir doğa olayıdır ve en büyük nedeni, doğal unsurlardır. Bu olayı durdurmak ve dünyamızın çöl olmasını engellemek için ise, alınacak bir çok tedbir bulunmaktadır.
Bunlar;

 • Bitki örtüsünün korunması ve boş arazilere en uygun türde ağaçlar ekmek. Bu şekilde ölü olan toprağa hayat gelecektir.
 • Eğimli olan tarım alanları ve tarlalar; eğim yönüne dik olarak sürülmelidir. Ülkemizde tarla sürülmesi işlemi %70 boyutunda yanış yapılmakta ve bilinçsizlik yüzünden her yıl binlerce M3 toprağımız yok olmaktadır.
 • Hayvan otlatmalarına dikkat edilmeli ve daha olgunlaşmamış yerlerde hayvan otlatması yasaklanmalıdır.
 • Orman yangınlarına son verilmeli ve orman yangınlarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ülkemizde bilinçli ve bilinçsiz olarak büyük ölçülerde orman tahribatı yapılmakta ve ormanlarımız yok olmaktadır.
 • Bilindiği gibi bir yıl ekilen toprak diğer sene ekilmez. Bu işleme araziyi nadasa bırakmak denilir. Eğer toprak nadasa bırakılmasa verimi azalır ve ekim yapılamaz hale gelir. Ekim yapılamaması bitki örtüsünün yok olması demektir.
 • Verimli toprakların inşaat alanına açılması yasaklanmalıdır. Ülkemizde ki tüm verimli topraklar inşaat alanına açık hale getirilmeye çalışılmaktadır. Birilerinin daha fazla para kazanma isteği yüzünden, Türkiye erozyon sorunu ile yüz yüze gelmektedir.
 • Verimli topraklardan alınan hasat toplandıktan sonra kökleri toprakta bırakılmalıdır. Anız örtüsü denilen bu kökler toprağın bitki örtüsü olup, tutuculuk özelliği taşımaktadır. Bu köklerin yakılması arazinin çıplak kalması ve erozyona uğraması anlamına gelmektedir.