Erozyon Nedir - Erezyon Çeşitleri - Erozyon Etkileri

SeLeN

Yönetici
Editör
#1

Erozyon Nedir - Erezyon Çeşitleri - Erozyon Etkileri konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Erozyon Nedir - Erezyon Çeşitleri

Erozyon, toprakların su, rüzgâr, çığ, dalga gibi faktörlerin yâda insanların bilinçsiz davranışlarının sonucu bulundukları yerden kopartılarak başka yerlere taşınması olayıdır. Doğal erozyon ve hızlandırılmış erozyon olmak üzere iki çeşit erozyon vardır.

Doğal Erozyon

Yeryüzünde toprak, bitki örtüsü, eğim ve yağış arasında doğal bir denge vardır. Bu doğal denge içerisinde zamanla yeryüzün bazı yüksek kısımları rüzgâr ve benzeri yollarla aşınmakta ve bu bölgelerden kopan materyaller başka yerlerde birikmektedir. Bu sayede yeryüzü ideal bir şekil oluşturmaya doğru gitmektedir. Bu şekilde doğal yollarla dış faktörlerin etkisiyle meydana gelen bu aşınma şekline doğal erozyon denir. Doğal erozyon faydalı bir erozyon şekli olup yüzeydeki verimsizleşen toprak parçalarını uzaklaştırırken ana kayadan yeni toprak oluşumunu hızlandırır. Doğal erozyon yeryüzünün oluşumundan bu yana devam eden doğal bir süreçtir.

Hızlandırılmış Erozyon

Doğal bitki örtüsünün tahrip edilerek doğal yapının bozulması ya da toprakların yanlış kullanımı sonucu oluşan erozyona hızlandırılmış erozyon denir.

Hızlandırılmış erozyona; orman tahrip edilmesi, aşırı otlatma, yanlış tarım tekniklerini kullanma gibi davranışlar sebep olmaktadır. Genel olarak toprak erozyonu birçok doğal ve beşeri faktörlerin kontrolü altındadır. Bu faktörlerin bazıları erozyonu önlemekte, bazıları ise hızlandırmaktadır.alıntı