Erozyonun Barajlara Etkileri Nelerdir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Erozyonun Barajlara Etkileri Nelerdir?
Erozyonun Barajlara Etkileri


Büyük yatırımlar yapılarak çeşitli amaçlar için tesis edilen bir amacı da sulama olan barajlarımız akarsu ve yüzey akışların taşıdığı toprak materyali ile planlanan ekonomik ömürlerinden daha kısa sürede dolmakta ve işlevlerini yitirmektedir. Genelde ekonomik ömürleri 50 yıl olarak belirlenen bazı barajların aşırı erozyon etkisi ile 15-20 yılda doldukları görülmüştür (Karamanlı 13 yıl Altınapa 10 yıl Kartalkaya 19 yıl Kemer 22 yıl).
Yapılan ölçümlere göre;
- Dicle Nehri’nin 267 milyon ton/yıl
- Fırat Nehri’nin 168 milyon ton/yıl
- Kızılırmak Nehri’nin 157 milyon ton/yıl
- Çoruh Nehri’nin 78 milyon ton/yıl sediment taşıdığı tespit edilmiştir.
Fırat üzerinde tesis edilmiş olan Keban Barajı’na her yıl en az 32 milyon ton toprak taşınmış ve tesis tarihi olan 1974 yılından 2001 yılına dek yaklaşık olarak 850 milyon ton toprak baraj tabanına yığılmıştır.
Dünya genelinde erozyonla kaybedilen toprak miktarı 24 milyar tondur. Ülkemizde her yıl kaybolan 500 milyon tona yakın verimli topraklarla birlikte 9 milyon ton bitki besin maddesi de yitirilmektedir. Bu özelli ğ i ile de erozyon ekosistemin ve suların kirletilmesinde en büyük etken olmaktadır. Çünkü yüzey akışları ile taşınan bitki besin maddeleri (gübre dahil) ve tarım ilaçları su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Ülkemizdeki ortalama yıllık toprak kaybı Avrupa’da olu ş an kaybın 95 katı Avustralya’da olu ş an kaybın 29 katı Amerika’da oluşanın 16 katıdır.
Barajlar akarsuların taşıdıkları toprak materyalini tutmak suretiyle denize kavuştukları yerlerde oluşturdukları deltaların beslenmesini engellemekte denizlerin deltaları aşındırmasına-kıyı erozyonuna neden olmakta denizlerin karalar üzerinde ilerlemeleri sorununu da yaratmaktadır.