Erzincan Yöresel Halk Oyunları - Erzincanın Halk Oyunları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Erzincanın Yöresel Halk Oyunları,Erzincanın Yöresel Oyunları,
Erzincanın Halk Oyunları,Erzincanın Yöre Halk Oyunları,
Erzincanın Halk Oyunları Hakkında bilgi,
Erzincan Halk oyunları denilince akla, kahramanlık, yiğitlik, ağırbaşlılık ve sabrın sembolü olan Bar gelir.
Oyunların tümü önce ağır olarak başlar, sonra gitgide hızlanır. En az altı kişi olarak kiz ve erkeklerin ayrı ayrı oynadığı oyunlarda çökme, el vurma ve dönmeler ana figürler olup, elde mendil, bıçak, kaşık gibi araçlar bulunur.
Barların yarım daire şeklinde oluşması, Erzincan Ovasını tanımlamaktadır.

Erzincan Halk Oyunlarının Türleri
Bar:
Kahramanlık duygu ve düşüncelerini sergileyen oyunlardır. Barlarda kesinlikle mendil sallanır.
Çiftetelli :
Müziğe göre ritmin, omuz-göbek-kalça ve kollara alınmasından doğan oyundur.
Kaşık Oyunları :
Tamamen şenlik oyunlarıdır. Kaşıklar ritim için elde tutulur.
Horan:
Halay mahiyetinde olup, ayakların kuvvetli olarak yere vurulmasından oluşmaktadır.
Halay :
Çengi ve çiftetelli oyunlarının özelliklerini taşıyan bir bar çeşididir.
Tek Oyunlar:
Herkesin serbest hareket ettiği bu oyuna, bölgemizde ŞIKIDIM havası da denilmektedir.
Biçimlere Göre Oyunlarımız
Üç ayak :
Eğri dizi biçiminde olup, kertelli çökme ile sürdürülen açık oyundur.
Dörtayak :
Eğri dizi biçiminde olup, kertelli çökme ile sürdürülen açık oyundur.
İkiayak:
Eğri dizi biçimin de, dörtayak oyunun bir bölümü gibi devam eden oyundur.
Ağırbar:
Eller belden bağlanıp, oyunun sonuna kadar çözulmez. Eğri dizi biçiminde oynanır. Çökme olmayıp, bütün maharet ayakların ritme göre hareketidir.
Koçeri:
Eğri dizi biçimindedir. Başlangıçta eller belden bağlanır, oyun hızlandıktan sonra kol pazusundan bağlanır, Kapalı-açık oyundur. Açıldıktan sonra çok çabuklaşır.
Sıklama:
Eğri dizi biçimindedir. Çift yönlü hareket bu oyunun özelliğidir. Geriye gidişlerde, yarım kerteli çökme vardır, daha sonra yarım sağ şeklinde bu geri hareketi devam eder. İleri gidişte ani çökme yapılır.
Sarhoş Barı:
Eğri dizi biçimindedir. Kerteli çökme ile başlar. Bu çökme barbaşından poçikciye doğru yapılır. Poçikci yarım sağ yaparak, diğer oyunculara destek olur.
Timurağa:
Ellerin bir bölümden sonra bırakılması ve topluca el çırpmalar oyunun ana özelliğidir.
Hoş bilezik:
Kollar omuzdan bağlanır. Özelliği, oyunun dinlenme bölümüdür. Dinlenme anında oyun sürdürülürken, heykelleşme, oyunun kaidelerindendir. Bu oyunda da ani bir çökme vardır.
Dello:
Çift yönlü oyunlarımızdandır. Ters yönde giderken Poçcikcideki baş, baştakide poçcik olur. Bu anda eller belden tutulur. Diğer yöne dönünce, her oyuncu ellerini kendi koyarak, bağımsız duruma geçilir.
Sarıkız:
Sağa, sola yürümeler oyunun belli başlı özeliğidir.
Tamzara :
Eğri dizi biçiminde sürdürülürken, ani çökmeler yapılır.
Çayırın Ten Yüzünde:
Oyunun ana özelliği, ani çökmelerin bir müddet sürdürülmesidir.
Tavuk Barı:
Eğri, kopuk ve halkalar biçiminde oynanır. Oyunun özelliği, kerteli çökmenin uzun süre sürdürülmesi ve halka biçimindeki çömelmelerde, oyuncularından birinin uzun hava söylemesidir.

ORTA OYUNLARI
Elek Oyunu :
Komedi mahiyetinde oynanan bir oyundur. Herhangi bir mecliste, şenlik mahiyetinde bir eğlence düşünüldüğünde bu oyun oynanır. Becerikli bir erkek oldukça bol olan kadın elbisesi giyer, bel bağı bağlar ve başına bir elek kor. Eline iki kaşık alır. Entarinin eteklerini toplayarak eleğin üzerinden bağlar. Oyuncunun çeketinin kollarına bir sopa Sokularak çeketin yakaları kalça üzerinden beline yetişecek şekilde tutturulur. Oyuncunun çıplak karnı üzerine insan yüzü çizilir, ceketin sağ koluna bir de mendil tutturulur. Mahalli şıkıdım nağmeleriyle oyuncu elindeki kaşıkları eleğe vurarak bir ritim içinde oynamaya başlar. oyunun bütün mahareti, nefes aldıkça ve Oyuncunun yeteneğine göre karnın hareketidir. Bu hareketle yuzünde birtakım mimiklerin görülmesi topluluğu kahkalar içinde eğlendirir.
Elek oyunu, halk arasında pek tutulmamasına rağmen, oyunun gücü kendini sürdürmüştür.
Arap oyunu : Yılbaşinda oynanan, komedi mahiyetinde bir oyundur. 6-7 kişiden oluşur. İki kişi omuzlarına birer sırık ve üzerlerine bir kilim alarak deve yapılır. Bir kişi kadın elbisesi giyerek gelin olur. Oyunculardan biri şişman diğeri arap rolüne girer. Diğerleride devece olur. Yılbaşını kutlamak için geceleyin evleri dolaşarak oyunlarını Sürdürürler. Gelin sevincinden oynarken, arap elinde bir kamçı ile gelini korumağa çalışır. Karanlıkta gizlenen şişman yine elindeki bir kamçı ile arabın elinden gelini biraz macadeleden sonra alır. Böylece oyun sürdürülürken, deveci hane sahibinden bahşiş alır. Toplanan bahsişler yemek yapılarak yiyilip, eğlenilir.