Erzincan'da Ulaşım - Erzincan'da Ulasim Olanaklari ve Sartlari

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
KarayollarıErzincan ili toplam karayolu uzunluğu 853 km’dir. Bunun 274 km’si devlet, 579 km’si ise il yoludur. Devlet yollarının tamamı kaplamadır. 579 km. il yolunun 131 km’si stabilizedir

İlimiz doğu batı istikametinde uluslararası karayoluyla Erzurum ve Sivas illerine, kuzeyde standart karayolu ile karadenize bağlantılıdır. Güneyde ise Pülümür-Tunceli üzerinden güney illerimize bağlantılıdır.

E-80 devlet karayolu acil eylem planı kapsamında yapılacak bölünmüş yollar listesinde yer aldığından 2003 yılında bölünmüş yol çalışmalarına fiilen başlanılmıştır. Erzincan-Üzümlü-Tanyeli arasındaki 30 km’lik güzergah bölünmüş yola dönüştürülmüştür. Kelkit ayrımından Refahiye istikametine doğru bölümmüş yol yapım çalışmaları devam etmektedir. 2008 yılına kadar Kızıldağ-Altköy-Refahiye-Erzincan güzergahının tamamının bölünmüş yola dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Yatırım programında yer alan Erzincan Çevre Yolu ve (Erzincan-Pülümür)ayr. 12 bölge hududu yollarının yapımı ihaleli olarak verilen ödenekler doğrultusunda sürdürülmektedir.

Erzincan ili kaza kara noktalarının iyileştirilmesi kapsamında Kızıldağ-Altköy-Refahiye-Erzincan güzergahının muhtelif kesimlerinde iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Kemah-İliç-Divriği projesi tamamlandığında ilimiz için doğu batı istikametinde özellikle kış aylarında Sakal tutan ve Kızıldağ geçitleriyle kazalara sebep olan E-80 karayoluna alternatif bir hat oluşturacaktır. Mevcut yolun trafik yükünü azaltacaktır. Ayrıca ilimizin güneyinde kalan İliç ve Kemaliye ilçelerinde ulaşımında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Stabilize olan il yolları; Kemah–Doğanbeyli-Refahiye yolu, Kuruçay - Gümüşakar yolu, Erzincan-Başköy-Çayırlı yolu ve Bozoğlak yoludur. Erzincan ili karayolları çalışmaları Sivas ili 16.Bölge Müdürlüğü, Elazığ 8.Bölge Müdürlüğü ve Erzurum 12.Bölge Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu ilin özellikle il yollarındaki sathi kaplama oranı bölgenin diğer illerine oranla daha düşüktür trafik değerleri yüksek olan yollar Erzurum-Erzincan, Erzincan-Sivas ve bölgeyi Refahiye üzerinden Karadeniz’e bağlayan yollardır.

İlde karayolu ulaşımını sağlayan yol ağlarının mevcut durumu ve özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

- Sivas-Erzincan İSN-Kemah-İliç İYA il yolunun şebeke uzunluğu 24 km. olup tamamı sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 25 adet/gün’dür. Yolun tamamı 1. sınıf il yoludur.

- Sivas-Erzincan İl Sn. -Kelkit DYA Devlet yolunun şebeke uzunluğu 70 km’dir. Bunun 21 km’si beton asfalt 49 km’si ise sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 2000 yılı verilerine göre 2330 adet/gün’dür. 2. sınıf devlet yolu olan yolun platform genişliği 10-11 m’dir.

- Kelkit DYA-Kiğı İYA Devlet yolunun şebeke uzunluğu 74 km’dir. Bunun 48 km’si beton asfalt 26 km’si sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 2000 yılı verilerine göre 2773 adet /gün’dür. Yolun 48 km’si 2. sınıf 26 km’si 3. sınıf devlet yoludur. Platform genişliği 48 km’lik bölümde 11 m, 26 km’lik bölümde ise 9-10 m’dir.

- Kiğı İYA-Erzincan-Erzurum İSN Devlet yolunun şebeke uzunluğu 56 km’dir. Yolun tamamı sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 2000 yılı verilerine göre 2773 adet/gün’dür. Yolun tamamı 2. sınıf devlet yolu olup, platform genişliği 10 m’dir.

- Erzincan-Kelkit Devlet yolunun şebeke uzunluğu 60 km olup tamamı sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 2000 yılı verilerine göre 335 adet/gün’dür. Yolun tamamı 2. sınıf devlet yolu olup, platform genişliği 11 m’dir.

- Erzincan DYA-Gümüşhane İSN İl yolunun şebeke uzunluğu 39 km’dir. Bunun 2 km’si beton asfalt, 2 km’si sathi kaplama ve 35 km’si stabilize’dir. Trafik yoğunluğu yaz aylarında 20 adet/gündür. Yolun 16 km’lik bölümü 1. sınıf, 23 km’lik bölümü ise 3. sınıf İl yoludur. Yolun platform genişliği 5-8 m’dir.

- Erzincan DYA –Gümüşhane İSN İl yolunun şebeke uzunluğu 70 km’dir. Bunun 49 km’si sathi kaplama, 21 km’si stabilize’dir. Yolun trafik yoğunluğu 200 adet/gün’dür. Yolun 42 km’lik bölümü 3. sınıf 28 km’lik bölümü ise 2. sınıf il yoludur.

- Çayırlı-Tercan İYA-Otlukbeli İl yolunun şebeke uzunluğu 32 km. olup tamamı sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 75 adet/gün’dür. Yolun tamamı 3. sınıf il yoludur.

- Erzincan-Kemah İYA-Çağlayan İl yolunun şebeke uzunluğu 26 km. olup tamamı sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 300 adet/gündür. Yolun tamamı 3. sınıf il yoludur.

- Erzincan DYA-Kemah il yolunun şebeke uzunluğu 51 km’dir. Bunun 1 km’si beton asfalt 50 km’si ise sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 200 adet/gün olup yolun tamamı 2. sınıf il yoludur.

- Kuruçay-İliç İYA-Kemah-Refahiye İYA İl yolunun şebeke uzunluğu 56 km. olup tamamı sathi kaplamadır. Yolun trafik yoğunluğu 100 adet/gün’dür. Yolun tamamı 1. sınıf il yoludur.

- İliç-Kemaliye il yolunun şebeke uzunluğu 41 km. olup tamamı stabilizedir. Yolun trafik yoğunluğu 100 adet/gün’dür. Yolun tamamı 3. sınıf il yoludur.

- Erzincan-Suşehri DYA-Kemah İYA İl yolunun şebeke uzunluğu 59 km’dir. Bunun 12 km’si sathi kaplama, 47 km’si ise stabilizedir. Yolun trafik yoğunluğu 100 adet/gün olup yolun tamamı 3. sınıf il yoludur.

- Refahiye-Kemah İYA-İliç İYA İl yolunun şebeke uzunluğu 76 km’dir. Bunun 60km’si sathi kaplama, 16 km’si ise stabilizedir. Yolun trafik yoğunluğu 150 adet/gün’dür. Yolun 24 km’lik kesimi 1. sınıf , 52 km’lik kesimi ise 3. sınıf il yoludur.Köy Yolları

Erzincan ili genelinde 2.991 km. 1. derece öncelikli, 620 km. 2. derece öncelikli olmak üzere toplam 3.611 km. köy yolu ağı bulunmaktadır. 1. Derece öncelikli köy yolu ağının 476 km’si asfalt, 1.373 km’si stabilize, 998 km’ si tesviyeli yol, 144 km’si de ham yoldur. 2. derece öncelikli köy yolunun 25 km’si asfalt, 181 km’si stabilize, 414 km’si ise tesviyeli yoldur.

İlin 2000 yılı nüfus sayımına göre, 1. derece öncelikli köy yolu olarak tespit edilmiş olan 2991 km. köy yolundan 494 adet köyde yaşayan 105.128 kişi, 230 bağlı yerleşim yerinde yaşayan 6.760 kişi olmak üzere toplam 724 yerleşim biriminde 111.888 kişi köy yolundan faydalanmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2000 yılında “Birinci Derece Öncelikli Köy Yolları Master Planı"”hazırlanmıştır. Bu plan uyarınca her köy ve bağlısının tek bir yolu 1. derece öncelikli köy yolu, var ise diğer yolları 2. derece öncelikli köy yolu olarak tespit edilmiştir. 1. derece öncelikli köy yolu tespitinde idari yapı , yolun geometrik standardı, topografik yapı, maliyet ve benzeri uygunluk koşulları dikkate alınmıştır.

Erzincan İlinde Merkez ve 9 İlçe dahilindeki 494 köy ve 230 bağlısında yaşayan 111.888 kişi toplam 3.611 km. lik köy yolundan faydalanmaktadır. 1. derece öncelikli köy yolu toplamı 2.991 km’dir. Kalan 620 km’lik köy yolu 2.derece öncelikli köy yolu olup, bağlantı yolu niteliğindedir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2000 yılında “Köy Yolları Master Planı” hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde öncelikle 1. derece öncelikli köy yollarının programlar dahilinde ve plan uyarınca tamamının asfalt yapılması hedeflenmektedir. Bu planda 192 km’lik köy yolunda tesviyeli yapımı, 1.281 km.lik köy yolunda yol onarımı, 1.281 km’lik köy yolunda stabilize kaplama ve bütün işler tamamlandıktan sonra toplam 2.598 km’lik köy yolunun asfalt kaplamasının yapılması planlanmaktadır

1.derece öncelikli köy yollarının yüzde 13,5’i asfalt, yüzde 44,5’i stabilize, yüzde 35’i tesviyeli yol, yüzde 7‘side ham yoldur. Görüldüğü üzere kırsal alana hizmet veren köy yollarının çok az bir bölümü asfalt kaplamalıdır . 1997 yılı nüfus sayımı verilerine göre 92.925 kişi kırsal alandaki köy ve mezralarda yaşamaktadır. Bu nüfusun yüzde 63.9’u (59.435 kişi) asfalt kaplamalı yoldan yani yol ağındaki yüzde 13.5’lik kesimden ulaşımlarını sağlamaktadır. Geri kalan nüfusun yüzde 23,7’si (22,018 kişi) stabilize kaplamalı yoldan yani yol ağındaki yüzde 44,5’lik kesimden ulaşımlarını sağlamaktadır. Nüfusun yüzde 11,7’si tesviyeli yoldan ulaşımlarını sağlamaktadırlar.

Köyde yaşayan nüfusun büyük bölümüne (yüzde 63,9) ulaşım hizmeti asfalt kaplamalı yol olarak götürülmüştür. Asfalt kaplamalı yol oranının yüzde 13,5 olması ve bu köylerin genellikle ovada veya az engebeli bölgelerde yer alması, nüfusun bu yerleşim yerlerinde yoğunlaşması daha düşük yol şebekesinden faydalanılmaktadır.

İlin kırsalındaki ulaşımın uzun mesafeli ve yüksek maliyetli oluşu, kırsaldaki köylünün gelir düzeyinin düşük olması, ulaşım hizmetlerinde ekonomik erişebilirliği ve hareketlilik talepleri düşük seviyede kalmaktadır. Asfalt Kaplamalı 1.derece öncelikli köy yollarının yüzde 41’i Merkez ilçede yer almaktadır. Diğer 8 ilçedeki köylerin asfalt kaplamalı yol oranları çok düşük seviyede kalmaktadır. Asfalt kaplamalı 1. derece köy yollarının ilçeler bazında dağılımı grafikte gösterilmiştir. Kırsal alandaki nüfusun yüzde 62,7’si Merkez İlçeye bağlı köylerde yaşamaktadırlar. Nüfusun geri kalan yüzde 37,3’üde diğer 8 ilçeye bağlı köylerde yaşamaktadırlar.