Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi

1.Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi

Niçin suni tohumlama projesi?
Erzurum, büyükbaş hayvan sayısı açısından tüm iller içerisinde birinci sıradadır. Fakat diğer taraftan, Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında Erzurum’da süt ineği ve et sığırı başına verimin çok düşük olduğu bilinmektedir. Bunun en büyük nedeni, ildeki hayvan varlığının önemli bir kısmının düşük verimli yerli ırklardan oluşmasıdır. 2003 yılı rakamlarına göre, Türkiye’de yüz hayvandan 19’u kültür ırkı ve 44’ü ise melezlerinden oluşmaktadır. Halbuki Erzurum’da yüz hayvandan sadece 4’ünü saf kültür ırkı, 36’sını melezler oluşturmaktadır. Bu rakamların ortaya koyduğu dengesizliğin giderilmesi, hatta Erzurum’un bir adım öne geçmesi için il düzeyinde suni tohumlamaya dayalı bir ıslah çalışmasının hızlı bir şekilde yürürlüğe konulması zarureti ortaya çıkmıştır.
Projenin amacı ve hedefi nedir?
Proje kapsamında 2005-2010 yılları arasında suni tohumlama uygulamaları yapılarak Erzurum ilinde hayvancılığın geliştirilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2005 yılında pilot uygulama yapılacaktır. Bunun için ilçelerin tümünde de en az 100 ile 300 arasında, il merkezinde ise 1250 suni tohumlama olmak üzere toplam en az 5000 suni tohumlama yapılması planlanmaktadır. Bu sayı her yıl 5000 artırılarak 2010 yılında toplam 30.000 rak..... ulaşılması hedeflenmiştir. Bu amacın gerçekleşmesi için, Erzurum ilinde mevcut olan kamu kurumlarından 48 ve serbest çalışan 19 veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeninden yararlanılmaktadır.
Başarı için çiftçi eğitimi neden gerekli?
Hayvan yetiştiriciliğinde barınma, bakım ve besleme şartları yeterli düzeye çıkarılmadan ve hayvan sağlığı korunmadan, sadece suni tohumlama ile başarıyı yakalamanın mümkün olmadığı bundan önce yapılan çalışmalarda görülmüştür. Örneğin; Erzurum’da Doğu Anadolu Kırmızısına saf kültür ırkı hayvan tohumları verilerek melezler elde edilmiştir. Köy şartlarında yetiştirilen bu melez hayvanlarla araştırma enstitüsü şartlarında yetiştirilen aynı melez hayvanlar arasında 150 kg canlı ağırlık farkı olmuştur. Bu sonuç, hayvanın barınma, bakım, besleme ve sağlık şartlarının iyileştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Suni tohumlamadan başarılı sonuçlar alabilmek için, çiftçilerin de bu uygulamalara ilgi duymaları gerektiğinden, eğitim faaliyetleri bu faaliyetin birinci dereceden muhatabı olan çiftçileri de kapsamalıdır. Çiftçilere verilen eğitim faaliyeti, suni tohumlama ile ilgili bilgiler yanında barınma, bakım, beslenme ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.
Erzurum’da nasıl bir hayvancılık hedefliyoruz?
Erzurum ilindeki hayvancılığı, üyesi olmaya çabaladığımız Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslamak hiç mümkün olmadığı gibi, Türkiye’nin Batı bölgelerinden bile çok geri kalmıştır. Fakat Erzurum’un ekolojik şartları ve tarım kaynakları dikkate alındığında kırsal kesiminde hayvancılıktan başka tarımsal üretim alternatifi yoktur. Bundan dolayı ilde hayvancılık merkezli bir tarım faaliyeti yapmak zorunludur. Bu proje, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini AB standartlarına yaklaştırmayı amaçlamaktadır. Bölge şartları ve Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde olan Türkiye gerçeği dikkate alındığında, Erzurum’da nasıl bir hayvancılık yapılmalıdır? sorusu önem kazanmaktadır. Bu sorunun cevaplarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Bu projenin başarısı, sıralanan bu hedeflerin 6 yılda ne kadar yapılabileceği ile doğru orantılıdır.

1.Hayvancılık işletmeleri, daha büyük işletmeler haline gelmek zorundadır.
2.İşletmeler daha verimli kültür, melez ve yerli ırk hayvanları bulundurmak zorundadır.
3.İşletmeler, barınma, bakım, besleme ve sağlık şartlarını çok daha iyi hale getirmelidir.
4.İşletmeler, ihtiyaç duyulan her türlü yemi kesinlikle kendi üretmek zorundadır.
5.Hayvancılık, “iyi tarım uygulamaları”[1] standartları doğrultusunda yapılmalıdır.
6.AB standartlarında kaliteli, hatta organik et ve süt üretilmelidir.
7.Çiftçiler hayvancılığı, sadece üretim değil aynı zamanda ürettiğini pazarlama olarak algılamalıdır.
8.Hayvancılık faaliyetlerinde, özellikle damızlık işletmelerin oluşturulması ve hayvansal ürünlerin pazarlamasında örgütlü hayvancılığa yönelmek kaçınılmazdır.