Eş Anlamlı Sözcükler Nelerdir - Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir ?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Eş Anlamlı Sözcükler Nelerdir - EŞ Anlamlı Kelimeler Nelerdir ?

Alfabe-abece


Abide-anıt


Acayip-garip


Acıma-merhamet


Açıkgöz-kurnaz


Ad-isim


Adale-kas


Adet-tane


Adıl-zamir


Adi-bayağı


Aferin-bravo


Affetmek-bağışlamak


Ahenk-uyum


Akıl-us


Aksi-ters


Al –kırmızı


Alaka –ilgi


Alaz-alev


Alelade-sıradan


Allah-Tanrı


Ama-fakat


Ama-kör


Amaç-erek


Amade-hazır


Amale-işçi


Amel-iş


Ana-anne


Anı-hatıra


Anıt-abide


Aniden-birden


Aniden-ansızın


Anlam-mana


Anlatım-ifade


Ant-yemin


Apse-iltihap


Araç-vasıta


Arıza-bozukluk


Arka-geri


Armağan-hediye


Art-arka


Arzu-istek


Asır-yüzyıl


Asil-soylu


Aş-yemek


Aşırmak-çalmak


Ata-cet


Atak-girişken


Atamak-tayin etmek


Atölye-işlik


Avare-serseri(aylak)


Ayakyolu-hela(WC)


Aylak-serseri


Ayraç-parantez


Ayrıcalık-imtiyaz


Aza-üye


Acemi-toy


Adalet-hak


Aka-büyük


Aleni-açık


Ara-fasıla


Ayakkabı-pabuç


Bağışlamak –affetmek


Bağnaz-yobaz


Bakış-nazar


Barış-sulh


Basımevi-matbaa


Basit-yalın


Başkaldırı-isyan


Başkan-reis


Başkent-başşehir


Başvuru-müracaat


Batı-garp


Bayağı-adi


Bayındır-mamur


Bayındırlık-imar


Baytar-veteriner


Bazen-kimi


Bedava-parasız


Beden-gövde


Beğeni-zevk


Belde-şehir


Belge-vesika


Bellek-hafıza


Bencil-egoist


Benlik-kişilik


Beraber-birlikte


Bereket-bolluk


Berrak-duru


Besin-gıda


Beyanat-demeç


Beyaz-ak


Beygir-at


Beyhude-boşuna


Biçare-zavallı


Biçim-şekil


Bilakis-tersine


Bilgin-alim


Bilgisiz-cahil


Bilhassa-özellikle


Bilim-ilim


Bilgisiz-cahil


Bilinç-şuur


Bina-yapı


Birden-ani


Birdenbire-aniden


Birey-fert


Biricik-tek


Bitki-nebat


Boylam-meridyen


Bozkır-step


Bucak-nahiye


Buğu-buhar


Buhran-bunalım


Buyruk-emir


Büro-ofis (yazıhane)


Bacı-kız kardeş


Baş-kafa


Cahil-bilgisiz


Caka-gösteriş


Camekan-vitrin


Canlı-diri


Cazibe-çekim


Cehalet-bilgisizlik


Celse-oturum


Cenk-savaş


Cenup-güney


Cerahat-irin


Cerrah-operatör


Cesur-yürekli


Cet-ata


Cevap-yanıt


Ceviz-koz


Cılız-sıska


Ciddi-ağırbaşlı


Cihaz-aygıt


Cihet-yön


Cilt-ten


Cimri-pinti


Cimri-hasis


Cin-tür


Civar-yöre


Cömert-eli açık


Cümle-tümce


Cılız-sıska


Ciddi-ağırbaşlı


Cihaz-aygıt


Cihet-yön


Cilt-ten


Cimri-pinti


Cimri-hasis


Cins-tür


Civar-yöre


Cömert-eli açık


Cümle-tümce


Çabuk-acele


Çağ-devir


Çağdaş-modern-uygar


Çağrı-davet


Çayır-davet


Çehre-yüz


Çeşit-tür


Çeviri-tercüme


Çığlık-feryat


Çılgın-deli


Çizelge-cetvel


Çoğunluk-ekseriyet


Çok-fazla


Çamur-balçık


Çare-deva


D


Dahil-iç


Daimi-sürekli


Darbe-vuruş


Dargın-küs


Darılmak-küsmek


Davet-çağrı


Defa-kez


Değer-kıymet


Değerli-kıymetli


Değnek-sopa


Deli-çılgın


Delil-kanıt


Deneme-tecrübe


Denetim-kontrol


Deney-tecrübe


Deprem-zerzele


Dergi-mecmua


Derhal-hemen


Deri-ten


Derslik-sınıf


Devamlı-sürekli


Devinim-hareket


Devir-çağ


Devir-tur


Devre-dönem


Dışalım-ithalat


Dışsatım-ihracat


Diğer-başka


Dil-lisan


Dilbilgisi-gramer


Diri-canlı


Dize-mısra


Doğa-tabiat


Doğal-tabii


Doğu-şark


Doktor-hekim


Donuk-mat


Doruk-zirve


Dönemeç:viraj


Döşek:yatak


Duru:berrak


Durum:vaziyet


Duygu:his


Düş:rüya


Düşünce:fikir


Düzen:seviye


Düzmece:sahte


Düzyazı:nesir


Dilek:istek


Dizi:sıra


Dost:arkadaş


E


Ebat: boyut


Ebedi: sonsuz


Ebeveyn
. Ana-baba

Edat: ilgeç


Efe: zeybek


Egoist:bencil


Ehemmiyet:önem


Ek
. İlave

Eklem: mafsal


Ekonomi : iktisat


Elbise: giysi


Emir: buyruk


Emniyet: güvenlik


Ender: nadir


Endişe :kaygı


Endüstri:sanayi


Enkaz: yıkıntı


Enlem: paralel


Entari: giysi


Enteresan: ilginç


Erek: amaç


Esas: temel


Eser: yapıt


Esir: tutsak


Etki: tesir


Etraf: çevre


Evvel: önce


Eylem: fiil


Eylemsi: fiilimsi


Ev: konut


Edebiyat: yazın


Eda: verme


F


Faaliyet: etkinlik


Fakat: ama-lakin


Fakir: yoksul-fukara


Faktör-unsur


Fare-sıçan


Fark-ayrım


Fasıla-ara


Fayda-yarar


Fazla-çok


Fena-kötü


Fert-birey


Feza-uzay


Fiil- eylem


Fikir-düşünce


File-ağ


Füze-roket


Felç-nüzul


Fer-ışık


Faiz-nema


G


Garip-acayip


Garp-batı


Gaye-amaç


Gayret-çaba


Gebe-hamile


Gelecek-istikbal-ati


Gelenek-anane


Gene-yine


Genel-umumi


Geri-art


Gıda-besin


Giysi-elbise


Giz-sır


Gizli-saklı


Görev-vazife


Gövde-beden


Gramer-dilbilgisi


Güç-kuvvet-zor


Güçlü-kuvvetli


Güldürü-komedi


Gülünç-komik


Güney-cenup


Güven-itimat


Güz-sonbahar


Gözlem-rasat


Gökyüzü-sema


Gezmek-dolaşmak


H


Hal-durum


Halbuki-oysa


Ham-olmamış


Hane-ev


Hareket-devinim


Hariç-dış


Harp-savaş


Hasis-cimri-pinti


Hasret-özlem


Hassas-duygulu


Hatıra-anı


Hayal-düş


Hayat-yaşam


Haysiyet-onur


Hediye-armağan


Hekim-doktor


Hela-tuvalet-wc


Hemen-derhal


Hiddet-öfke


Hikaye-öykü


Hisse-pay


Hudut-sınır


Hususi-özel


Hür-özgür


Hısım-akraba


Hasım-düşman


Hareket-devinim


Hadise-olay


I


Ilıca-kaplıca


Irak-uzak


Irgat-rençber


Irk-soy


Ira- karakter


Irmak-nehir


İ


İcat-buluş


İç-dahil


İçten-samimi


İdare-yönetim


İhracat-dışsatım


İhtiyar-yaşlı


İhtiyaç-gereksinim


İkaz-uyarı


İktisat-ekonomi


İlave-ek


İlgeç-edat


İlgi-alaka


İlginç-enteresan


İlim-bilim


İmar-bayındır


İmkan-olanak


İsim-ad


İskemle-sandalye


İthalat-dışalım


İtibar-saygınlık


İtimat-güven


İtina-özen


İzah-açıklama


İdadi-lise


İlan-duyuru


İlişki-münasebet-temas


İmtihan-sınav


J


Jeoloji-yer bilimi


K


Kabiliyet-yetenek


Kabus-karabasan


Kafa-baş


Kafi-yeter


Kafiye-uyak


Kalite-nitelik


Kalp-yürek


Kamu-halk


Kanıt-delil


Kapital-anamal-sermaye


Kanun-yasa


Kara-siyah


Karşın-rağmen


Karşıt-zıt


Kas-adale


Katı-sert


Kati-kesin


Kayıp-yitik


Keder-acı


Kelime –sözcük


Kenar-kıyı


Kent-şehir


Kere-defa-kez


Kesin- kati


Kırmızı-al


Kıyı-sahil


Kir-pislik


Kirli-pis


Kişi-şahıs


Kocaman-iri


Komedi-güldürü


Komik-gülünç


Kontrol-denetim


Konuk-misafir


Konut-ev


Koşul-şart


Kural-kaide


Kuruluş-müessese-kurum


Kuşku-şüphe


Kutsal-mukaddes


Kuvvet-güç


Kuzey-şimal


Küme-grup


Küs-dargın


Kılavuz-rehber


Kolay-basit


L


Laf-söz


Lahza-an


Lider-önder


Lisan-dil


Lüzumlu-gerekli


Lüzumsuz-gereksiz


Lal-dilsiz


Lama-deve


Lafazan-geveze


M


Mabet-tapınak


Macera-serüven


Mafsal-eklem


Mağlup-yenik


Mahalli-yerel


Mahcup-utangaç


Mahluk- yaratık


Mahpushane-hapishane


Mahsul-ürün


Mana-anlam


Manzara-görünüm


Matbaa-basımevi


Matem-yas


Mebus-milletvekili


Mecbur-zorunlu


Mecmua-dergi


Medeni-uygar


Medeniyet-uygarlık


Mektep-okul


Melodi-ezgi


Menfaat-çıkar


Menfi-olumsuz


Menkul-taşınır


Meridyen-boylam


Mesafe-ara


Mesela-örneğin


Mesele-sorun


Mesken-konuk


Meslek-iş


Mesul-sorumlu


Mesut-mutlu


Meşhur-ünlü


Meşrubat-içecek


Mevcut-var


Meydan-alan


Millet-ulus


Milletvekili-mebus


Milli-ulusal


Misafir-konuk


Misal-örnek


Misli-katı


Muavin-yardımcı


Muharebe-savaş


Muhtelif-çeşitli


Muştu-müjde


Müessese-kurum-kuruluş


Mühim-önemli


Mükafat-ödül


Müsabaka-yarışma


Müsait-uygun


Müspet-olumlu


Müstahsil-üretici


Müstakil-bağımsız


Müşteri-alıcı


Merkep-eşek


Mani-engel


Mübarek-kutsal


Muallim-öğretmen


Mektup-name


Merasim-tören


N


Nadir-ender


Nakil-atama-taşıma


Nasihat-öğüt


Nebat-bitki


Neden-sebep


Nefes-soluk


Nehir-ırmak


Nem-rutubet


Nesil-kuşak


Nesir-düzyazı


Neşe-sevinç


Netice-sonuç


Nispet-oran


Nitelik-kalite


Noksan-eksik


Numune-örnek


Nutuk-söylev


Nakit-para-akça


Nakliyeci-taşımacı


Namzet-aday


O


Okul-mektep


Olanak-imkan


Olası-mümkün


Olay-vaka


Olumlu-müspet


Olumsuz-menfi


Onarım-tamir


Onay-tasdik


Onur-şeref


Oran-nispet


Otlak-mera


Oy-rey


Ozan-şair


Ö


Öbek-grup


Öbür-diğer


Ödenti-aidat


Ödlek-korkak


Ödül-mükafat


Ödün-taviz


Öfke-hiddet


Öğe-unsur


Öğrenci-talebe


Öğrenim-tahsil


Öğüt-nasihat


Ömür-hayat-yaşam


Önce-evvel


Önder-lider


Önemli-mühim


Öneri-teklif


Önlem-tedbir


Örgüt-teşkilat


Örneğin-mesele


Örnek-misal


Öteki-diğeri


Ötürü-dolayı


Öykü-hikaye


Özel-hususi


Özen-itina


Özgün-orijinal


Özgür-hür


Özlem-hasret


P


Pabuç-ayakkabı


Pasif-edilgen


Pinti-cimri


Pis-kirli


Politika-siyaset


Rağmen-karşın


Rastlantı-tesadüf


Rey-oy


Rutubet-nem


Rüya-düş


Rüzgar-yel


Problem-sorun


Rüştiye-ortaokul


S


Sade-yalın


Sağlık-sıhhat


Saha-alan


Sahil-kıyı-yalı


Saldırı-hücum


Samimi-içten


Sanayi-endüstri


Sandalye-iskemle


Savaş-harp


Saz-çalgı


Sebep-neden


Sene-yıl


Sermaye-kapital


Serüven-macera


Sıçan-fare


Sıhhat-sağlık


Sır-giz


Sima-yüz


Siyah-kara


Siyaset-politika


Son-nihayet


Sonuç-netice


Sorun mesele


Soylu-asil


Sömestri-yarıyıl


Söylev-nutuk


Sözcük-kelime


Sulh-barış


Suni-yapay


Surat-yüz


Sürat-hız


Sürekli-devamlı


Sevinç-mutluluk


Sınıf-derslik


Sonbahar-güz


Sorumluluk-mesuliyet


Sözlük-lügat


Sınav-imtihan


Ş


Şafak-tan


Şahıs-kişi


Şahit-tanık


Şair-ozan


Şans-talih


Şark-doğu


Şart-koşul


Şayet-eğer


Şef-lider-önder


Şehir-kent


Şekil-biçim


Şen-neşeli


Şeref-onur


Şöhret-ün


Şuur-bilinç


Şüphe-kuşku


Şaka-latife


T


Tabiat-doğa


Tabii-doğal


Tabip-hekim-doktor


Talebe-öğrenci


Talih-şans


Tamir-onarım


Tane-adet


Tanık-şahit


Tanım-tarif


Tapınak-mabet


Taraf-yan


Tarım-ziraat


Tarif-tanım


Tasdik-onay


Tebrik-kutlama


Tecrübe-deney


Tedbir-önlem


Teklif-öneri


Tekrar-yine


Temel-esas


Tercüme-çeviri


Tertip-düzen


Tesadüf-rastlantı


Tesir-etki


Toplum- cemiyet


Tören –merasim


Tuhaf-garip


Tutsak-esir


Tuvalet-hela-wc


Tüm-bütün


Tümör-ur


Tümce-cümle


Tren-şimendifer-katar


Tartışma-münakaşa


U


Uçurum-yar


Ufak-küçük


Uğraş-iş


Ulu-yüce


Ulus-millet


Umumi-genel


Umut-ümit


Unsur-öğe


Us-akıl


Uyarı-ikaz


Uygar-medeni


Uyum-ahenk


Uzak-ırak


Uzay-feza


Uçak-tayyare


Usta-ehil


Ü


Ümit-umut


Ünlü-meşhur


Ürün-mahsul


Üye-aza


Ülke-diyar-memleket


Ülkü-ideal


Üleş-pay


Ürem-faiz


V


Vaka-olay


Vakit-zaman


Varlıklı-zengin


Vasıta-araç


Vatan-yurt


Vazife-görev


Vaziyet-durum


Vesika-belge


Viraj-dönemeç


Vücut-gövde


Vilayet-il


Veteriner-baytar


Y


Yalın-sade


Yan-taraf


Yanıt-cevap


Yapay-suni


Yapıt-eser


Yar-uçurum


Yaratık-mahluk


Yardımcı-muavin


Yargıç-hakim


Yarıyıl-sömestri


Yas-matem


Yasa-kanun


Yaş-ıslak


Yaşam-hayat-ömür


Yaşlı-ihtiyar


Yazı-ova


Yazım-imla


Yekün-toplam


Yel-rüzgar


Yerel-mahalli


Yetenek-kabiliyet


Yıl-sene


Yine-tekrar


Yitik-kayıp


Yoksul-fakir-fukara


Yöntem-metot


Yurt-vatan


Yüce-ulu


Yürek-kalp


Yüz-surat-sima-çehre


Yüzyıl-asır


Yemek-aş


Z


Zaman-vakit


Zarar-ziyan


Zengin-varlıklı


Zeybek-efe


Zıt-karşıt


Ziraat-tarım


Ziyan-zarar


Zor-güç


Zorunlu-mecburi


Zırnık-metelik


Zehir-agu


Zabit-subay
 

Son düzenleyen: Moderatör: