Eski matematik terimleri nelerdir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Eski matematik terimleri nelerdir?


Eski ve Yeni Matematik Terimleri

——-Yeni İsmi—————–Eski İsmi

Bölen———————Maksumunaleyh
Bölme——————–Taksim
Bölüm——————–Haric-i Kısmet
Bölünebilme————Kabiliyet-i Taksim
Çarpı———————Zarb
Çarpan——————-Mazrup
Çarpanlara Ayırma—-Mazrubata Tefrik
Çember——————Muhit-i Daire
Çıkarma—————–Tarh
Dikey——————–Amudi
Limit——————–Gaye
Ondalık—————–Aşar’i
Parabol—————–Kat’ı Mükafti
Piramit—————–Ehram
Prizma—————–Menşur
Sadeleştirme———-İhtisar
Pay———————Suret
Payda——————Mahrec
Teğet——————-Hatt-ı Mümas
 

#2
Matematik-Geometri Terimlerinin Eski Adları

Bu’ud / boyut
kaaide / taban
seviye / düzey
mekan / uzay
ufkî / yatay
mukavves / eğri
satıh / yüzey
şâkulî / düşey
hat / çizgi
Kutur / çap
amûd / dikey
faraziye / varsayım
nısf-ı kutur / yarıçap
va’zîyet / konum
mahrut / koni
kavis / yay
mustatîl / dikdörtgen
müsavi / eşit
muhit-i daire / çember
muhammes / beşgen
müştak / türev
mecmû / toplam
mesâha-i sathiyye / alan
zâviye / açı
nisbet / oran
tenasüb / orantı
re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar
zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar
kaim zaviyeli müselles / dik üçgen
şibh-i münharif / yamuk
müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ / eşkenar üçgen
müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn / ikizkenar üçgen
dılı / kenar
muvazi / koşut
menşur / prizma
hattı mail / eğik
veter / kiriş
re’s / köşe
zaviyei hadde / dar açı
hattı munassıf / açıortay
muhit / çevre
murabba / kare