Eski Mezopotamya Kronolojisi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Eski Mezopotamya Kronolojisi* Hassuna-Samarra Dönemleri 7. binyıl sonu-6. bin yılın ilk yarısı
* Halaf Dönemi 5600-5000
* Obeyd Dönemi 5500-4000
* Uruk Dönemi 4000-3100
* Cemdet Nasr Dönemi 3100-2900
* Erken Hanedanlar Dönemi 2900-2350


* Akkad Sülalesi 2350-2150
* Sargon 2334-2279
* Rimuş 2278-2270
* Maniştuşu 2269-2255
* Naram-Sin 2254-2218
* Şar-kali-şarri 2217-2193
* Dudu 2189-2169
* Şu-Turul 2168-2154
* III. Ur Sülalesi 2112-2000
* Ur-Nammu 2112-2095
* Şulgi 2094-2047
* Amar-Sin 2046-2038
* Şu-Sin 2037-2029
* İbbi-Sin 2028-2004

Birinci İsin Sülalesi

İ

* şbi-Erra 2017-1985
* Şu-İlişu 1984-1975
* İddin-Dagan 1974-1954
* İşme-Dagan 1953-1935
* Lipit-İştar 1934-1924


Larsa Sülalesi

* Naplanum 2025-2005
* Emişum 2004-1977
* Samium 1961-1942
* Zabaya 1941-1933
* Gungunum 1932-1906
* Abisare 1905-1805
* Rim-Sin 1882-1763

Eski Assur Kralları

* I. Erişum
* İkunum
* I.Sargon (Şarru-kin)
* II.Puzur-Assur
* Naram-Sin
* II.Erişum
* I.Şamşi-Adad 1813-1781
* I.İşme-Dagan 1780-1741
Mari Kralları

* Yakdun-Lim
* Yaşmah-Adad 1796-1780
* Zimri-Lim 1779-1757


Eski Babil Kralları

* Sumuabum 1894-1881
* Sumulael 1880-1845
* Sabium 1844-1831
* Apil-Sin 1830-1813
* Sin-muballit 1812-1793
* Hammurabi 1792-1750
* Samsuiluna 1749-1712
* Abi-eşuh 1711-1684
* Ammiditana 1683-1647
* Ammisaduka 1646-1626
* Samsuditana 1625-1595


Kassit Kralları

* Gandaş
* Agum
* I.Kaştiliaş
* II.Agum 1570-?
* I.Burnaburiaş
* Karaindaş 1415-?
* I.Kurigalzu
* I.Kadaşman-Enlil
* II.Burnaburiaş 1375-1347


Mitanni Kralları (yaklaşık 1500-1274)

* Kirta
* I.Şuttarna
* Parratarna
* Parsatatar
* Sauştatar
* I. Artatama
* II.Şuttarna
* Tuşratta, Artaşummara, II. Artatama, III.Şattuara
* Şattiwaza
* I.Şattuara
* Wasaşatta
* II.Şattuara


Orta Assur Kralları

* Assur-uballit 1365-1330
* Enlil-nirari 1329-1320
* Arik-den-ili 1319-1308
* I.Adad-nirari 1307-1275
* I.Şalmaneser (Şulmanu-aşared) 1274-1245
* I.Tukulti-Ninurta 1244-1208
* I.Assur-reş-işi 1132-1115
* I.Tiglat-pileser (Tukulti-apil-Eşarra) 1114-1076
* Aşared-apil-Ekur 1075-1074
* Assur-bel-kala 1073-1056
* II.Eriba-Adad 1055-1054
* IV.Şamşi-Adad 1053-1050

Yeni Assur Kralları

* II. Assur-rabi 1012-972
* II. Assur-res-işi 971-967
* II. Tiglat-pileser 966-935
* II. Assur-dan 934-912
* II. Adad-nirari 911-891
* II. Tukulti-Ninurta 890-884
* II. Aşurnasirpal (Assur-nasir-apli) 883-859
* III. Şalmaneser 858-824
* V. Şamşi-Adad 823-811
* III. Adad-nirari 810-783
* IV. Şalmaneser 782-773
* III. Assur-dan 772-755
* V.Assur-nirari 754-745
* III. Tiglat-pileser 744-727
* V. Şalmaneser 726-722
* II.Sargon 721-705
* Sennaherib (Sîn-ahhe-eriba, Sanhêrib) 704-681
* Esarhaddon (Assur-aha-iddina) 680-669
* Aşurbanipal (Assur-bani-apli, Osnappar) 668-627
* Assur-etel-ilani 626-?
* Sin-şumu-lişir
* Sin-şarra-işkun ?-612
* II. Assur-uballit 611-609
* Yeni Babil Kralları 625-539
* Nabopolassar (Nabu-apla-usur) 625-605
* II. Nebukadnezzar (Nabu-kudurri-usur) 604-562
* Amel-Marduk (Evil-Merodah) 561-560
* Neriglissar (Nergal-şar-usur) 559-556
* Labaşi-Marduk ------556
* Nabonidus (Nabu-na’id) 555-539

Mezopotamya’da Pers Yönetimi 538-331

Bu listeye Mezopotamya krallıklarını yöneten tüm krallar alınmamıştır. Kronoloji tablosu, Brinkman, J. A., "Mesopotamian Chronology of the Historical Period", Ancient Mesopotamia, Portrait of Dead Civilization, A. L. Oppenheim, Chicago 1964: 335-352; Paroda, E.- Hansen, D. P.- Dunham, S.- Babcock, S. H., "The Chronology of Mezopotamia, ca 7000-1600 B.C. ", Chronologies in the Old World Archaeology I-II, (Ed. R. W. Ehrich) (Chicago 1992): 77-121, 90-124; Grayson, A. K., Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I (1114-859), II (858-745), Toronto 1991, 1996 ve Roaf, M., Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (Çev. Z. Kılıç), İstanbul 1996’dan derlenmiştir.