Eskiden günümüze kadar kullanılan haberleşme araçları nelerdir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Eski ve yeni haberleşme araçları nelerdir?

Eski tarihlerde kullanılan haberleşme ve iletişim araçları sırasıyla şunlardır:


1) Dumanla haberleşme

2) Ağaçlara vurarak haberleşme

3) Güvercin eğiterek haberleşme

4) Ulakla haberleşme

5) Telgrafla haberleşme

6) Çevirmeli telefonla haberleşme

İnsanlar sosyal bir varlık olduğu için eski tarihlerden beri haberleşmek istemişlerdir. Bu amaçla bazı iletişim yöntem ve araçları icat etmişlerdir. Örneğin; Kızılderililer ateş yakıp üzerinde örtü sallayarak dumanda şekiller oluşturarak haberleşmişlerdir. Bu şekilde çok basit yöntemlerle başlayan haberleşme ve iletişim daha da gelişmiştir. Ortaya çıkan yeni gelişmelerin başında “Güvercinleri Eğiterek” haberleşme gelmiştir. Sonraları atlarla mektup gönderme yani “Ulaklık” yöntemi çıkmıştır. Uzun yıllar sonra döneminin en gelişmiş haberleşme aracı olan “Telgraf” icat edilmiştir. Özellikle bu yıllardan sonra teknolojinin hızla gelişmesi sonucu birçok yeni icat ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi olan “Telefon” icat edilmiştir. Sonrasında bu telefon geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Teknolojinin ürünlerinden olan “Radyo” ve “Televizyon”un icadıyla iletişimde yeni bir döneme girilmiştir. Bunların, bütün dünyaya yayılması sonucu haberleşme çok hızlı hale gelmiştir. “Bilgisayar”ın icadıyla haberleşmede zirveye yaklaşılmıştır. Çünkü yeni yazılımlar ve en sonunda bilgisayar üzerinden kullanılan “İnternet”in icadıyla artık canlı ve görüntülü olarak haberleşmek mümkün olmuştur. “Kıtalararası İnternet Ağları”nın kurulması ile birlikte, küçük bir hareket sonucu aynı anda tüm dünya ile görüşülebilir hale gelinmiştir. Hatta “Sanal Ortamda Sohbet Odaları” kurulmuş ve insanlar çok rahat iletişim kurabilir ve görüşebilir olmuştur.
 

Son düzenleyen: Moderatör:

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HABERLEŞME VE İLETİŞİM ARAÇLARI

İnsanoğlu geçmişten günümüze başka insanlarla değişik yollar kullanarak iletişim kurmaya çalışmıştır. Zaman içerisinde iletişim insanoğlunun zorunlu ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. İnsanlar bu zorunlu ihtiyaçlarını gidermek ve kolaylık sağlamak için zaman içerisinde sürekli gelişme göstermişlerdir.
Gelin şimdi insanoğlunun iletişim konusunda göstermiş olduğu bu sürekli gelişimi ana hatlarıyla öğrenmeye çalışalım;
* İnsanlığın ilk dönemlerinde iletişimde önce ses vardı. Bu nedenle konuşmak haberleşmenin başlangıcını oluşturmuştur. İnsanların ilk başlarda çıkardıkları sesler rastgele, doğayı ve daha çok hayvanları taklit ederek çıkardıkları seslerdi. Zaman içerisinde belli konuları anlatabilmek için aynı sesleri kullana-kullana dilin ortaya çıkmasını sağladılar.Sesin yanı sıra kullandıkları bazı bedensel hareketlerle işaretleri de unutmamak gerekir.
* Yontma Taş Devri’nde ateşin icat edilmesi ve bu dönemden itibaren ateş ve dumanın haberleşme araçları olarak kullanılması iletişimi biraz daha geliştirdi. Taş Devri’nin genelinde mağaralara çizilen resimler de birer iletişim aracı olarak sayılabilir.
* Cilalı Taş Devri’nden itibaren yerleşik hayata geçilmesi ve ticaret etkinliklerinin başlaması da iletişimi geliştirmiştir.
* Yaklaşık olarak M.Ö.3600’de Sümerlerin yazıyı icat etmesi İletişim konusundaki çalışmaları kolaylaştırmış ve geliştirmiştir.
* M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı. Mısırlılar yine aynı dönemde Papirüs denilen bitkiden kağıt elde etmeyi başardılar.
* Fikirleri resim yoluyla ifade etmek alfabenin icadına yol açtı. M.Ö 1300 Civarında Mezopotamya’da
( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) Fenikeliler tarafından ilk alfabenin kullanıldığı bilinmektedir.
*Yazının ve alfabenin icadından sonra geniş ülkelere sahip milletler(Asur, Hitit, Babil, Persler vb.) uzaktaki insanlarla haberleşme ihtiyaçları duymuşlar ve bunun üzerine Posta Teşkilatları kurmuşlardır. Bu posta Teşkilatlarında insanların yanı sıra Atlar at arabaları ve Posta güvercinlaeri de kullanılmıştır.
* M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren Çin’de ilk kez Pi Sheng (960-1297) adlı mucit matbaa harflerini icat etmiş ve kitap basmıştır. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmişlerdir. Uygurların IX. y.y’dan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir. (Tun-Huang mağarasındaki buluntular.) Daha sonraları 1448’de Avrupa’da Gutenberg (1398-1468) adlı mucit matbaa makinasını icat etmiştir.
* 1819 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik akımı keşfetmesiyle günümüzde kullanılan modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri doğmuştur
* 1826 da günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan Fotoğrafı Fransız NIEPCE tarafından bulmuştur.
* Fransız Claude Chappe 1793 yılında uzak mesafelerle haberleşmeyi sağlayan bir araç geliştirdi ve adını Telgraf koydu. 1837’de ise İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler.
* 1843 de Amerikalı bilim adamı Samuel MORS, (.) ve (-)’lerden oluşan MORS alfabesini icat etmiştir. Böylece Fransızcada Uzaktan yazma denilen Tele-Graph : Telgraf aleti herkes tarafından kolay kullanılır hale gelmiştir.
* 1867 yılında Amerikalı politikacı ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasını icat etmiştir. Bu makina yazıyla iletişimde devrim yaratmıştır.
* 1876 Yılında Amerika’da sağırlar okulunda öğretmenlik yapmakta olan ve bu arada ses üzerine araştırmalar yapan İskoçya asıllı araştırıcı A.Graham BELL elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi başarmış ve bu aletin adına Tele-Phone : Telefon yani uzaktan konuşma adını vermiştir. BELL ile yardımcısı Watson arasında 10 Mart 1876 da odadan odaya gerçekleşen bu buluş modern iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.
* 1877 yılında Amerikalı araştırmacı EDİSON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icat etmiştir. İlk kez köpeğinin sesini kaydettiği bu cihaz günümüzde kasetçalarların ve CD çalarların temelini yaratan buluş olmuştur.
* 1894 de Fransız LIMUERE kardeşler İlk sinema makinasını icat etmişlerdir. Böylece görüntünün kayıt edilmesi, saklanması ve yeniden gösterilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu buluş iletişimde devrim sayılmaktadır.
* 1896 yılında İtalyan Guglielmo MARCONİ ilk mors alfabesiyle yaptığı Radyo yayınını başarmıştır.
(Daha sonra 1901’de ilk okyanus aşırı radyo yayını yapılmıştır . 1907 Yılında ise Kanadalı FESSENDEN adındaki ilim adamı insan sesiyle ilk radyo yayınını yapmıştır)
* 1922 yılında KORN adlı Alman bilim adamı elektrik tellerinden fotoğraf gönderebilen ilk faks makinasını icat etmiştir.
* 1926 yılında Logie BAİRD adındaki İskoçyalı bilim adamı insan yüzünün görüntüsünü radyo dalgalarıyla çok uzaklara gönderebilen ve Tele-Vision: Televizyon denen ve uzaktan görme anlamına gelen aleti icat etmiştir.
* 1936 yılında İngiltere’de İlk kez siyah beyaz TV yayınları BBC tarafından başlatılmıştır.
* 1938 yılında CARLSON adındaki Amerikalı bilim adamı PhotoCopy : Fotokopi cihazını icat etmiştir.
* 1946 yılında Amerikalı J.ECKERT ve arkadaşı MAUCHLY adlı bilim adamları askeri amaçlı hesaplar yapmak için dünyanın ilk bilgisayarını icat etmişlerdir. ENİAC adını verdikleri bu bilgisayar 30 ton ağırlığında ve 4 apartman dairesi büyüklüğünde olup içinde 18 000 elektronik tüp (Lamba) bulunmaktaydı. Bu alet günümüzde kullanılan modern bilgisayarların babası sayılmaktadır.
* 1962 yılında Amerikalılar dünyanın ilk iletişim uydusu olan TELSTAR'ı uzaya fırlatmışlardır. Bu uyduyla kıtalar arası Telefon konuşmaları Telefaks Teleks haberleşmeleri ve TV -Radyo yayınları yapılması olanaklı hale gelmiştir.
* 1970’li yıllarda Amerika’da üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA denilen yeni bir iletişim sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle ayrı şehirlerdeki bilgisayarların birbirlerine bağlanabilmeleri mümkün olmuştur. 1974’de bu iletişime standart getirilmiş ve adına TCP/IP protokolu denmiştir. Ayni yıllarda Amerika’da IBM şirketi bilgi depolamada ve bunun farklı makinalarda kullanılmasını sağlayan ve Floppy denilen disketleri icat etmiştir.
* 1981’de Amerika’da IBM şirketi İlk kişisel bilgisayar denilen ve bugün iletişimde devrim sayılan ve PC adını verdiği bilgisayarı üretmeye başladı
* 1982’de Hollandalı PHİLİPS ve Japon SONY şirketleri Compact Disk ( CD ) denilen aleti üretmişlerdir Bu cihazlar çok düşük seviyeli LAZER ile çalışmaktadırlar
* 1983’de Amerikalı MikroSoft firması günümüzde de hala kullanılmakta olan ve iletişimde çığır açan Windows adını verdiği yazılım sistemini icat etmiştir.
* 1985 yılında Amerika’da kullanılmakta olan ARPA iletişim sisteminin adı INTERNET adıyla değiştirilmiştir. İnternet bilgi otobanı anlamına gelmektedir.
* 1990 yılında yaşadığımız çağa adını veren ve iletişimde bu gün son nokta olan WWW yani World Wide Web icat edilmiştir.
* 1990’da ilk kez yüksek netlikte televizyon (HDTV) yayını yapıldı.

NOT 1 : İletişim teknolojisi, günümüzde Uzay teknolojisine bağlı olarak gelişme göstermektedir.Uzay teknolojisinin gelişmesi İletişim teknolojisine olumlu yönde yansımaktadır.
NOT 2 :Günümüzde kitle iletişim araçları içerisinde en etkili olanları hem çok yaygın olmaları hem de birden fazla duyu organımıza hitap etmeleri nedeniyle İnternet ve Televizyon’dur.
 

K

Kayıtsız Üye

#3
açıkçası görünce hiç okuyasın gelmedi
çok sıkıcı bir yazıydı
:( :( :mad:(((((
 
K

Kayıtsız Üye

#4
Eski tarihlerde kullanılan haberleşme ve iletişim araçları sırasıyla şunlardır:


1) Dumanla haberleşme

2) Ağaçlara vurarak haberleşme

3) Güvercin eğiterek haberleşme

4) Ulakla haberleşme

5) Telgrafla haberleşme

6) Çevirmeli telefonla haberleşme

İnsanlar sosyal bir varlık olduğu için eski tarihlerden beri haberleşmek istemişlerdir. Bu amaçla bazı iletişim yöntem ve araçları icat etmişlerdir. Örneğin; Kızılderililer ateş yakıp üzerinde örtü sallayarak dumanda şekiller oluşturarak haberleşmişlerdir. Bu şekilde çok basit yöntemlerle başlayan haberleşme ve iletişim daha da gelişmiştir. Ortaya çıkan yeni gelişmelerin başında “Güvercinleri Eğiterek” haberleşme gelmiştir. Sonraları atlarla mektup gönderme yani “Ulaklık” yöntemi çıkmıştır. Uzun yıllar sonra döneminin en gelişmiş haberleşme aracı olan “Telgraf” icat edilmiştir. Özellikle bu yıllardan sonra teknolojinin hızla gelişmesi sonucu birçok yeni icat ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi olan “Telefon” icat edilmiştir. Sonrasında bu telefon geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Teknolojinin ürünlerinden olan “Radyo” ve “Televizyon”un icadıyla iletişimde yeni bir döneme girilmiştir. Bunların, bütün dünyaya yayılması sonucu haberleşme çok hızlı hale gelmiştir. “Bilgisayar”ın icadıyla haberleşmede zirveye yaklaşılmıştır. Çünkü yeni yazılımlar ve en sonunda bilgisayar üzerinden kullanılan “İnternet”in icadıyla artık canlı ve görüntülü olarak haberleşmek mümkün olmuştur. “Kıtalararası İnternet Ağları”nın kurulması ile birlikte, küçük bir hareket sonucu aynı anda tüm dünya ile görüşülebilir hale gelinmiştir. Hatta “Sanal Ortamda Sohbet Odaları” kurulmuş ve insanlar çok rahat iletişim kurabilir ve görüşebilir olmuştur.
 
G

gıa<lnm

#13
valla ben şöyle yazıyom internete haberleşme araçlarında ilk icadı ve kullanılmaya başlandığı tarihler ama burda kimin ne icat ettiğini göstarmis ya
 
K

Konuk Kullanıcı

#15
çok teşekkürler ayrıca;Kitle İletişim Araçları

Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir. Kitle iletişim araçları; "Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır."

Kitle iletişim araçlarını incelerken kitle, kitle iletişim araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, kitap gibi) aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, okuyucu, izleyici) iletilmesidir" İletişim; Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir. Kitle; "Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir. Kitle iletişim araçları her türlü iletişime olanak sağlamak üzere kurulmuş olan sosyal yapıları ve bu yapılar için gerekli araçları ifade eder. Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.

Kitle iletişimi, "Türkçede; kitle haberleşmesi" şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz. Kitle iletişim araçları 15. yüzyılda Batı Avrupa'da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg'in 1434-1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır. Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir.
buda size yardımcı olabilir.
 
K

Kayıtsız Üye

#19
allahtan bu siteler var yoksa halim yamandı bunların sayesinde tadirname aldım herkese teşekkürler 5. sınıfa gidiyom adım şevin
 
K

Kayıtsız Üye

#20
bende senin gibi geçmişten günümüze kadar kullanılan haberleşme araçlarını arıyorum...:)