Esnaflara doğrudan Sınır ticareti izni verildi

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sınır illerindeki esnaf ve tüccara, komşu ülke ile doğrudan ticaret yetkisi verecek olan "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kara sınırı bulunan komşu ülkelerle sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin kuralları belirleyecek olan Karar, Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay'ı illerini kapsıyor.

Sınır ticaretini düzenleyen Karar'a göre gümrük hattı üzerinde, Ağrı, Hakkari, Van ve Iğdır'da Sınır Ticaret Merkezleri oluşturulması öngörülüyor.

Bu Karar kapsamında yer alan 12 ilde, en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan basit veya gerçek usulde vergiye tabi gerçek kişilerin sınır ticareti yapabilmeleri için izin alıp mağaza açması gerekecek. Karara göre Sınır Ticaret Merkezleri kurulması; ilgili valiliğin talebine istinaden, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyonun oybirliğiyle yapacağı teklif üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile kararlaştırılacak.

Sınır Ticaret Merkezlerinin fiziki olarak düzenlenmesi, eşya ve stok kontrollerinin yapılması ile bu merkezlere giriş ve çıkışlara ilişkin usul ve esaslar ise Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilecek. Gıda maddelerinin stoklanmasında kullanılacak depoların asgari hijyenik ve teknik şartlarının belirlenmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın görüşü alınacak. İthalat ve ihracata ilişkin hususlarda, Vali veya Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan İl Değerlendirme Komisyonu oybirliğiyle karar verecek.

İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler, ticaret politikası önlemleri kapsamındaki kota, korunma, damping ve sübvansiyona karşı vergi önlemlerine tabi ürünler ile 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kontrole tabi ürünler sınır ticaretine konu edilemeyecek. / Anadolu Ajansı - Nusaybinim.com
 

db_47

Yeni Üye
#3
eskiden kaçağın bile tadı vardi.
kaçak çayın, kadınlarin yazmalarına takılan incik boncuklar, çakmak taşları vs.
ama önce suriye sınırını mayin ile döşediler.
madem bu kadar sınır ilişkilerinde dostane mesajlar veriliyor önce suriye sınırı boyunca
döşenen mayinlari kaldırmaları gerekmez mi?