Evlenmek sünneti

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Evlenmek sünneti

“Evlilik amacıyla bir kızın bir erkekle ölçülü bir şekilde görüşmesinde sakınca var mıdır? Dinen hangi ölçülerde ve kaç defa görüşülmesi caizdir?”


Hiç şüphesiz evlenmek sünnetine müracaat etmek ihtiyacında bulunan kimselerin uymakla yükümlü oldukları âdâp ve erkân vardır.

Her şeyden önce evlilikle dünyadan başlayıp ebediyete kadar uzanacak bir birlikteliğin temellerini atmak üzere olduğunun farkında olmalıdır. Bundandır ki sırf dünyevî ve geçici ölçüler Peygamber Efendimiz’in (asm) nazarında makbul sayılmamış dindarlık ve huy güzelliğinin güzel hasletin ve güzel ahlâkın ilk plânda nazara alınması gerektiği ısrarla vurgulanmıştır.

Evliliği güzel huy güzel hasletler ve dindarlık ekseninde kurmak için ise evlenmeyi düşündüğümüz kimse hakkında mümkün mertebe duygusallıktan uzak bir biçimde karar vermemiz şarttır. Bu noktada büyüklerimizin tecrübe sahibi ve olgun kişilerin yardımına ve tavsiyelerine ihtiyaç duyarız. Sorarız danışırız. Evlenmek için uygun muhatabı bulduğumuzda veya uygun olduğu düşünülen birisi tavsiye edildiğinde hiç şüphesiz kendisini görmek onunla ölçülü bir şekilde görüşmek kararımızı netleştirmek için önemli bir merhaledir. Hattâ bunda sakınca olmadığı gibi sünnettir de.

Görüşürken dikkat etmemiz gereken ölçüleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Görüşme baş başa değil üçüncü bir şahsın nezdinde yapılmalı.

2- Görüşmede söz vermekten ümit vermekten ısrar etmekten yalan söylemekten karşı tarafı yükümlü bırakmaktan ve acele karar vermekten kaçınmalıdır.

3- Görüşme nezaket saygı ve edep çerçevesinde yapılmalıdır.

4- Görüşme gönül eğlendirmek için değil bir sünnetin ifası için yapılmalıdır.

5- Görüşmede sayı sınırlaması bulunmamakla beraber gereksiz ve kararı değiştirmeyecek görüşmelerden kaçınmalıdır.


Süleyman Kösmene