Evliliğin Temelinden Sarsılmasi Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi nasıl yazılır
Evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi yaz


AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
����.

DAVACI :
VEKİLİ : Av.

DAVALI :

KONUSU : MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ���. velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir.
OLAYLAR :

1-Müvekkilem ve davalı ��� tarihinden bu yana evli olup tarafların müşterek dört çocukları bulunmaktadır.

2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çocukların hatırı için ve çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve müvekkilem arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir.

3-Müvekkilem , çocuklarının mutlu olabilmesi için davalının olumsuz davranışlarını yıllardır görmezden gelmiştir. Zaman zaman meydana gelen kavgalar neticesinde aile büyüklerinin araya girmesi ile evlilik birliği bugüne dek sürdürülebilmiştir. Ancak gün geçtikçe evlilik birliği daha da çekilmez bir hal almış ve evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bununla birlikte çocukların birazcıkta olsa büyümüş olmaları da müvekkilemin bu evlilik birliğinin çekilmezliği karşısında boşanmayı düşünmesine yol açmıştır.

4- Taraflar uzun süredir ayrı yaşamaktadırlar. Taraflar birbirlerini görmeye bile tahammül edemez hale gelmişlerdir. Bu ortam içinde müşterek çocuklar, psikolojik yönden olumsuz etkilenmektedir.

5-Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır.

HUKUKİ SEBEBLER : MK 166.md,HUMK ve ilgili kanun hükümleri
DELİLLERİMİZ : Nüfus kayıtları, ,tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü delil
SONUÇ : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,
- MK 166.md. uyarınca tarafların boşanmalarına,
- Reşit olmayan ���� ve ���..�ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
- Mahkeme masraflarının ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.


Tarih
Davacı Vekili
Av.

EK 1: Onanmış vekaletname örneği
EK 2: Nüfus kayıtları