Fatiha Sûresi Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fatiha Sûresi Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Fatiha Suresinin anlamı


fatihasuresi.jpg


Fatiha Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.


Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.


Fatiha Sûresinin Anlamı (Manası)


Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!)


Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.
 

Son düzenleyen: Moderatör: