Fenike Uygarlığı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
FENİKE MEDENİYETİ

* Samiler ile deniz kavimlerinin karışması sonucu MÖ XII. Yy.da tarih sahnesine çıkmışlardır.
* Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş bir medeniyettir.
* Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde (Suriye, Rodos, Malta, Sicilya, Kuzey Afrika) koloniler kurarak ticaret yapmışlardır. İngiltere'ye kadar uzanmışlardır.Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar.
* En önemli kolonileri 814 yılında kurulan Kartaca'dır.
* Ticari hayattaki başarıyı siyasi ve askeri alanda gösterememişlerdir.
* MÖ 868 yılında Asurluların, 573 yılında Babillerin egemenliğine girmişlerdir. Ancak ticari alanda varlıklarını sürdürmüşlerdir.
* Kuzey Afrika'daki Kartaca, Roma ile savaşlara devam etmiştir (MÖ 146 yılında yıkılmıştır.)
* Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI'nı (alfabe) buldular.
* Bu alfabe İbrani, Arami, Arap ve Yunanlılara geçerek gelişmiştir.
* Şehircilikte ileri gittiler. Akdeniz dünyasına kültürlerini tanıttılar.
* Camcılık, boya ve gemicilikte ileri bir uygarlık meydana getirdiler.

NOT: Fenikeliler'in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek bugünkü LATİN alfabesini oluşturmuştur.
* CAM'ı icat etmişler, Fildişi işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.