Feri Müdahele ve Asli Müdahele

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Feri Müdahele:
Bir kişinin, diğer iki kişi arasında görülmekte olan davaya, onlardan birinin kazanmasındaki yararından dolayı yardım için davaya dahil olmasıdır. Feri müdahil taraf değildir. Adeta bir taraf yardımcısı konumundadır.Feri müdahele davanın görüldüğü mahkemeye verilecek bir dilekçe ile olur. Mahkeme müdahele isteği hususunda bir karar vermelidir. Müdahele isteğinin reddine ilişkin bir karar verilirse müdahele isteği reddedilen kişi tarafından asıl hükümle birlikte temyiz edilebilir. Bu kişinin hükmü yalnız başına temyiz etme yetkisi yoktur.


Asli Müdahele:
Bu müdahele uygulamada ve öğretide kabul görmüş olmasına rağmen HUMK'da yer düzenlenmemiştir. Asli müdahele iki kişi arasındaki dava devam ederken, 3. kişinin bu dava konusu üzerinde kısmen ya da tamamen hak sahibi olduğunu iddia ederek bunu davanın görüldüğü mahkemeye karşı ileri sürmesidir. Asli müdahelede ilk davanın görüldüğü mahkemeye ayrı bir dava açılır.Asli müdahil davasını ilk davanın davacısına ve davalısına birlikte yöneltir. Yani ilk davanın davacısı ve davalısı ikinci davada zorunlu dava ortağı konumuna gelmişlerdir.