Fermantasyon Nedir - Fermantasyon Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fermantasyon - Fermantasyon Nedir?Fermantasyon Hakkında Bilgi

Fermantasyon Nedir?

Mayalanma ya da fermantasyon, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar Fermantasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif fosforilasyon olamadığı durumlarda, glikoliz yoluyla ATPzimolojidir.Fermantasyonda glikoz (veya başka bir bileşik) hidrojenlerini teker teker kaybederek enerji üretimini sağlar. Oksijen olmadığı için bu parçalanma sonucunda ortaya çıkan basit organik bileşikler hücrenin kullanabileceği nihai elektron alıcısı ve hidrojen alıcıları olurlar.


Fermantasyonun son adımı (pirüvatın fermantasyon ürünlerine dönüşmesi) enerji üretmese dahi, bu süreç anaerobik bir hücre için önemlidir çünkü glikozun pirüvata dönüşmesi sırasında harcanan nikotinamit adenin dinükleotit'in (NAD+) yenilenmesini sağlar; glikolizin devamı için bu gereklidir. Örneğin alkol fermantasyonunda pirüvattan oluşan asetaldehit, NADH + H+etanola dönüşür, bu da hücreden dışarı atılır. tarafından


Glikozun fermantasyonunda genelde en sık üretilen basit bileşik pirüvat veya ondan türemiş bir veya birkaç bileşiktir: bunlar arasında etanol, laktik asit, hidrojen, bütirik asit ve asetonalkanoik asitler, pürinler, pirimidinler ve başka bileşikler de fermente edebilir. Çeşitli fermantasyon tipleri ürettikleri ürünlere göre adlandırılırlar.Fermantasyon terimi biyokimyada oksijen yokluğunda enerji üreten reaksiyonlar için kullanılmasına karşın, gıda sanayisinde daha genel bir anlam taşır, mikroorganizmaların oksijen varlığında yaptığı parçalama reaksiyonlarını da kapsar (sirke fermantasyonu gibi). Biyoteknolojide bu terim daha da genel kullanılır ve büyük tanklarda büyütülen mikroorganizmalara yaptırılan her türlü üretime (proteinler dahil) fermantasyon denir
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
fermantasyon olayı - fermantasyon nasıl gerçekleşir - proteinlerin sindirimi - oksijenli solunum - oksijensiz solunum

Oksijen yokluğunda karbonhidratların bozulmasını ihtivâ eden enerji veren bir metebolik işlem. Bâzı bitkiler veya bitki kısımları oksijenden yoksun bırakıldıkları zaman da bir süre solunum yapmaya ve solunum sonunda dışarı CO2 vermeye devam ederler.

İşte bu şekildeki solunum, anaerob (oksijensiz) solunum olarak adlandırılır.Anaerob solunum yeşil bitkilerde kısa bir müddet için mümkündür. Halbuki birçok mikroorganizmalar için anaerob solunum normal bir olaydır.

Bunların bir kısmı havasız yerde yaşarlar (obligat anaerobiyont) diğer bir kısmı hem oksijenli, hem de oksijensiz yerlerde yaşıyabilirler (fakültatif anaerobiyont).

Alkol vs. gibi tam parçalanmamış organik maddelerin teşekkülü ile sona eren ve tabiî hallerde cereyan eden böyle anaerob solunuma fermantasyon (mayalanma) denir. Alkolik fermantasyon yapan mikroorganizmaların önemlilerinden biri biramayası mantarı (Saccharomyces cerevisiae) dır. Biramayası şekerli maddeleri alkolik mayalanma ile etil alkol ve CO2’ye çevirir. Bu olay şöyle kimyasal bir denklemle izah edilebilir:

Bira mayası C6H12O6 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 2CO2 + C2H5OH + 2 ATP Glikoz Karbondioksit + Etil Alkol + 2 ATP Bâzı mikroorganizmalar da tabiatta, özel proteinleri parçalayarak fermantasyona uğratır ve sonuç olarak azotlu ve kükürtlü daha küçük moleküller meydana getirirler. Bu küçük moleküllü ürünler fena kokulu olduklarından, proetinlerin fermantasyonuna kokuşma (Pütrifikasyon) denir. Tabiatta madde dolaşımını sağlaması bakımından da fermantasyonların bu arada kokuşmanın önemi büyüktür. Fermantasyon için çok çeşitli örnekler verilebilir.

Sütün ekşimesi, sütten yoğurt ve peynir yapılması, üzüm şırasının şaraba dönüşmesi, şarabın sirkeye dönmesi, hamurun mayalanması gibi. Hamur mayalanır ve vaktinde fırına verilirse gözenekli olur ki, bu fermantasyon ile sağlanır. Fermantasyon sindirimde de çok önemlidir. Mide öz suyunda bulunan “pepsin” ve “rennin” proteinlerin sindirimini temin eder.

Rennin sütü pıhtılaştırır. Mide öz suyunda bulunan HCl yardımcıdır.Hem de bakterileri öldürür. Asit oranı yetersiz ise hem fermentlerin etkisini azaltır, hem bakterilerin canlı kalacağı için besinler üzerine etki yaparak zararlı fermantasyonlardan dolayı sindirim bozukluğu mide rahatsızlığı meydana getirir.

alıntı