Filoloji Nedir - Filoloji Bilim Dalı Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Filoloji Nedir - Filoloji Bilim Dalı Hakkında Bilgi

Filoloji, eski Yunanca'da philos (sevgi) ve logos (kelime) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "kelime sevgisi" anlamındadır. Sözcük, bir dilin ya da dillerin arasındaki ilişkileri, o dillerin tarihsel gelişimlerini ve yapısını inceleyen bir bilgi dalının adı olarak kullanılmıştır. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır.Filoloji denilince kısaca anlaşılan,o dil hakkındaki tüm bilgileri edinmedir.


Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır. Üretildikleri dönemlerin etkileri, kaynakları araştırılır, özgün metinler çözülmeye ve yeniden oluşturulmaya, bu arada taklitlerini saptanmaya ve değerleri ölçülmeye çalışlır. TDK güncel sözlüğünde karşılığı Dil Bilim olarak verilmiştir.


Tarihi anıtlarda, alfabelerde kullanılan dilleri çözümlemede de kullanılır. Daha çok o dilin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinedir. Dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler, diller arasındaki akrabalık bağlarını , sözcük alışverişlerini araştırır.
 

#2
Filoloji nedir?

Dilbilimi; anlambilim sözdizimi ve sesbilimi alt dallarından oluşan ve uygulamalı ya da teorik olarak çalışmaları sürdürülen bir bilim dalı. Dilbilimi ile uğraşanlar ise dilbilimciler. Anlam söz ve ses incelemelerinin yanı sıra dilbiliminin çeşitlemeleri de bulunuyor. Dilbilimi; tarihsel dilbilim karşılaştırmalı dilbilimi antropolojik dilbilim eş zamanlı dilbilim yapısal dilbilim matematiksel dilbilim gibi birçok ayrıntılı ana dallara ayrılıyor.

Dilbilimi Sanskritçe’nin incelenmesi ile Demir Çağı’nda ilk olarak Hindistan’da başlıyor. Sanskritçe’ye ait bulunan en eski dilbilim çalışması Pānini adlı bir dilbilimciye ait. Pānini; fonem (phoneme) morfem (morpheme) ve kök gibi terimleri dilbilimi dünyasına kazandırıyor. 19. yüzyılda Jakob Grimm “Grimm Kanunu” olarak bilinen ünlü harflerin kayma prensibini ortaya koyuyor Ferdinand de Saussure ardından gelecek birçok dilbilimciyi etkisi altına alacak ve onlara yol gösterecek yapısal dilbilimin kurucusu oluyor Noam Chomsky ise günümüzde dilbilimi denildiğinde geliştirdiği teoriler ve mükemmel fikirleri ile akla gelen ilk isim. Noam Chomksy dil ile beynin arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Yabancı dillere meraklı ve yatkın dilleri ve gelişimlerini incelemeyi seven kişiler dilbilimci olmayı tercih edenlerden. Bu kadar bilimsel olmasa da dilbilimi birçok kişiyi ilgilendiren ve birçok kişinin de kendi kendine sorular sorup merak edebileceği bir konu. Örneğin hepimiz tek bir dünyada neden bu kadar çok dil olduğunu merak ederiz bu dillerin tek bir dilden mi ortaya çıktığını yoksa ilk insanların farklı farklı diller oluşturup oluşturmadıklarını merak ederiz kendi dilimizin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek istediğimiz başka dillerin nasıl günümüze kadar geldiğini merak ederiz.

İşte dilbilimi yani filoloji bu meraklarımızı gideren veya gidermeye çalışan bir bilim dalı.