Fosillerin Yararları Nelerdir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fosillerin YararlarıYERKÜRE'NİN OLUŞUMU VE JEOLOJİK ZAMANLAR
Dünyanın oluşumu ile ilgili değişik teoriler ileri sürülmüştür. Bunlardan en çok kabul göreni, Yer Küre'nin önce gaz katmanı olduğu, zamanla soğuyup yoğunlaşarak bugünkü durumunu aldığı görüşüdür. Yer Küre'nin kabuğu, değişik metotlarla incelenerek 4,5 milyar yaşında olduğu saptanmıştır. Dünya'nın bugüne kadar 4 jeolojik devir geçirdiği tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla:Prekambriyen Devre ( İlkel Zaman )


4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Bu devrede kıta çekirdekleri oluşmuştur. Zamanın sonlarına doğru bir hücreli bazı canlılar ( bakteriler ve su yosunları ) oluşmuştur.Birinci Zaman ( Paleozoik )

Bu zamana kadar oluşan karalar, tek kıta halinde bulunmakta idi. Bu devirde kıtalar genişlemiştir. 1. Zaman, yaklaşık 380 milyon yıl sürmüştür. Birinci zamanda canlılar oluşmuş ve türler çeşitlenmiştir. Sürüngenler karaya çıkmış ve kara hayatı başlamıştır. İklim genel olarak sıcak, nemli ve atmosferde karbondioksit oranı yüksektir. Bundan dolayı bu dönemde dev yapılı bitkiler oluşmuştur.İkinci Zaman ( Mezozoik )

Bu dönemde yeni okyanusların oluşmasıyla kara kütleleri birbirinden uzaklaşmıştır. 170 milyon yıl sürmüştür. Bu zamanda dinazorlar, sürüngenler, çiçekli bitkiler, böcekler ve kelebekler gelişme göstermiştir. Zamanın sonunda dinazorlar yok olmuş, kuşlar ortaya çıkmıştır. Yine bu devrin sonunda memeli hayvanlar ve kapalı tohumlu bitkiler de ortaya çıkmıştır.Üçüncü Zaman ( Neozoik )

Canlılar bu zamanda çeşitlenmiştir. Maymun, koyun, at ve sığır türü canlılar, bu zamanda ortaya çıkmıştır. Bu devir 60-70 milyon yıl sürmüştür.Dördüncü Zaman ( Antropozoik )

İnsanın ortaya çıktığı zamandır. Bu devrin en önemli özelliği buzullardır. Bu zamanda kutuplardan ekvatora doğru buzullar ilerlemiştir. Bu özellik dördüncü zamanı üçüncü zamandan ayırır.FOSİLLER
Jeolojik devirlerde yaşamış canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış kalıntılarına fosil denir. Fosilleri, paleontoloji adlı bilim dalı inceler.Fosilin oluşması için, canlının ölümünden sonra su ve hava ile temas etmemesi gerekir. Bu durumda canlı çürüyerek yok olur. Yanardağ külleri, kömürler, buzullar, tortul kayaçlar içinde kalan canlıların hava, suyla teması kesilir. Canlı fosilleşir.

Fosillerin Yararları

* Tortul kayaçların hangi zamanda oluştuğu hakkında bilgi verir.

* Fosiller, bulunduğu bölgenin geçmişteki, coğrafi durumu, iklimi ve bitki örtüsü hakkında bilgi verir.

* Bugün yaşamayan, soyları tükenmiş bitki ve hayvanlar hakkında bilgi verir.

* Canlıların evrimi hakkında bilgi verir.