Fotodizgi - Fotodizgi Nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fotodizgi - Fotodizgi Nedir?
Fotodizgi Nedir

Matbaacılıkta kullanılan, filmle dizme tekniği. 1960’tan îtibaren, matbaalarda kullanılan dizgi mekanizması çok değişmiştir. Dizgide Mekanik metodlar çıkıp, “monotype” ve “linotype” şeklindeki sistemler gelişmiştir. Daha sonra mekanik

sistemler yanında fotografik sistemler ort Aya çıkmıştır. Fotografik sistemlerin ilk modelleri, mekanik sistemlere benzemekteydi. Fark, fotografik işlemin kullanılmasından ileri gelmekteydi. Ancak ikinci nesil makinaların prensipleri çok değişmiş ve

Elektronik devreler kullanılarak dizgi sürati arttırılmıştır. Üçüncü nesil makinalarda ise dizgi metni bir hafızada muhafaza edilerek, ancak bunun arzu edilen bir kısmı bir ekran üzerine getirilmektedir. Bu makinalarda; elektronik teknik kullanılmakta olup, bilgisayarın ilgili özelliklerine de sahiptir. Metinde

Sponsorlu Bağlantılarekran üzerinde rahatlıkla düzeltme yapılabilmekte, bir bölüm ilave edilebilmekte veya bir bölüm tamamen kaldırılabilmektedir. Kullanılacak programla başlık ve Paragraf başı yapılması mümkün olabilmektedir. Kullanılan Bilgisayar teknolojisiyle arzu edilen karakterler kolayca toplanabilmekte, satır veya sayfa haline getirilebilmektedir.

Alıntı