Fotoelektrik - Fotoelektrik Nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fotoelektrik - Fotoelektrik Nedir?
Fotoelektrik


ışığın veya dalga boyu kısa elektromanyetik ışınımların etkisiyle Metallerin elektron salması olayı. atomun en dış yörüngesinde dolanan elektronlar, enerji kazanınca bir üst enerji seviyesine çıkarak, atom çekirdeğine olan

uzaklıkları artar. Bu enerji seviyeleri her atom için ayrı olup, kesiklilik gösterir (yâni atom her enerjiyi almaz). Bir atomun aldığı enerji, elektronu atomun çekim sahasının dışına çıkaracak büyüklükte ise elektron atomdan kurtulur.

Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Bu dalga, bir Radyasyon enerjisi taşır. Bu enerjinin devamlı değil, enerji paketleri şeklinde taşındığı kabul edilir. Bu enerji paketlerine kuantum veya ışık için foton adı verilir. Bir foton veya kuantumun taşıdığı enerji, dalganın frekansı ile orantılıdır. işte, ışık

kuantumlarının enerjisi, ışığın düştüğü yüzeyi meydana getiren atomun çekim enerjisinden (bağ enerjisinden) yüksek olduğu takdirde, her foton bu yüzeyden bir elektron ayrılmasına sebep olacaktır. Böylece elektron yayımlayan bir katot elde edilir. Bu emisyona foto Elektrik emisyon veya kısaca

Sponsorlu Bağlantılarfotoemisyon denir. Çıkış enerjisi çok düşük olan sezyum, fotokatot olarak kullanılm Aya çok elverişlidir. Bugün en çok kullanılan katotlar oksitlenmiş gümüş üzerine kaplanmış sezyum ( kızıl ötesi radyasyonlara hassas) ve antimuan (mavi ve görünen ışığa hassas) katotlardır. Güneş

ışığını emen potasyum, rubidyum, selenyum gibi maddeler foto elektrik ol aya sebeb olurlar.

Fotoselüller
Fotoelektrik hadisesine dayanarak fotoelektrik selüller çalıştırılır. Bunlar fotoelektrik akım verirler. Fotoselül olarak, meselâ potasyum tabakası, havası boşaltılmış bir Cam tüp içerisindeki iki elektrottan katot olarak kullanılır. Anot (pozitif uç) ve katot ( Negatif uç) arasına belli bir elektriksel potansiyel farkı

uygulanır. Katot yüzeyine ışık Düşünce serbest hâle geçen elektronlar, elektrikî çekim tesiri ile anoda hareket ederler. Böylece fotoelektrik akım elde edilir. Fotoselüller; Alarm cihazlarında, ışıkla otomatik çalışm ayı başlatmada, aydınlatma ölçümü âletlerinde,

sesli Film projeksiyon makinalarında, geceleri havadan fotoğraf çekimlerinde, takım tezgâhlarına kumanda etmede devre açıcı ve devre kapatıcı olarak kullanılmaktadır.

Alıntı