Fotogrametri - Fotogrametri Nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fotogrametri - Fotogrametri Nedir?
Fotogrametri Nedir


havadan çekilen fotoğraflardan faydalanarak arazinin incelenmesi. Uçaklardan ve uydulardan çekilen fotoğrafları inceleyerek Arazi hakkında bilgi edinmek mümkündür. Hatta yerden çekilen fotoğraflardan da bu konuda faydalanılabilir. Fotogrametri, tıp sahasında bile kullanılmasına rağmen, genellikle

havadan ve uz aydan çekilen fotoğraflar yardımıyla Arazinin incelenmesi manasında kullanılır. Çekilen özel filimler yardımıyle arazi üzerindeki ısı farkları kolayca tesbit edilebilir. orman içinde gizlenmiş askerî bir birliğin yerini, toprak yüzeyine yakın maden yataklarını bunlar yardımıyla tesbit

etmek imkanı vardır. Hatta özel renkli filmler sayesinde bitki hastalıklarının yayıldığı bölgeler bile tesbit edilebilir. Siyah-beyaz filmlerle çekilen fotoğraflardan, arazideki dere, tepe, yerleşim yerleri, tarım alanları, orman, otlak ve çıplak alanların büyüklükleri hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Fotoğrafların

üzerinde ölçme yapmak suretiyle bir tepenin yüksekliği, kapladığı alan ve hatta bölgelerin dağılış şekilleri anlaşılabilir. Çekilen fotoğraflar bütün araziyi örtecek şekildedir. Hatta arazi üzerindeki her nokta, en az iki fotoğraf
Sponsorlu Bağlantılar


üzerinde bulunur. Çünkü fotoğraf bir önceki fotoğrafın %60’ı tekrar çekilecek şekilde alınır. Bazen % 90’ı bile ikinci defa çekilirken, birinci şeridin % 30 kadarı tekrar çekilir. Gerçekte fotoğraflar tam düzgün çekilemez. Çünkü fotoğraf çeken bir uçak sağa sola sallanabilir veya bir hava boşluğuna rastlayınca

irtifa kaybedebilir. Bu durumda fotoğrafın kapsadığı alan ve çekiş açısı değişebilir. Uçak pilotu, haritası yapılacak arazinin bütününün fotoğrafını çekmek için arazideki belirli nirengi noktalarından faydalanarak, bu mahzurları ortadan kaldırm Aya çalışır.

Hava fotoğraflarında bina, tepe gibi yerler, fotoğraf makinasına daha yakın olduğundan, buraların fotoğraf üzerindeki ölçeği vadi gibi yerlerden daha büyüktür. Bundan dol ayı fotoğrafın ölçeği, bu ölçeklerin ortalaması alınarak tesbit edilir. Farklı açılardan çekilmiş iki hava fotoğrafı, özel aletler içine

konup üstten ışık yakılırsa, fotoğrafların ortak kısımlarının görüntüsü üç boyutlu olur. Buna stereoskopik görüntü de denir. Bu görüntü üzerindeki dereler, yollar bir küçük tablo ile takip edilirse, tabloya bağlı bir Kalem bu dere ve yolları kağıt üzerine çizer. Bundan hem savaşta hem de sulh zamanında çok faydalanılmaktadır.