Fotometre - Fotometre Nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fotometre - Fotometre Nedir?
Fotometre


Fotometrik, yani ışıkla ilgili ölçmeleri yapmakta kullanılan cihazlar. Aydınlatma tekniğinin konusuna giren ışıkla ilgili temel büyüklükler ışık şiddeti, ışık akısı, Aydınlanma şiddeti, fotografik uyarım ve parıltı gibi fotometrik

değerlerdir. Işık, gözde değerlendirilen fizyolojik- optik bir büyüklük olduğu için, bütün fotometrik ölçmelerin göze dayanması îcab eder. Göz gerçekten bir ölçme aleti değil, bir karşılaştırma aleti olduğundan, fotometrelerde kullanılan ölçme metodları da birer karşılaştırma metodudur.

Işık şiddeti ölçmelerinde kullanılan fotometreler, parıltı karşılaştırılması esasına dayanır. Eşitlik fotometreleri denilen bu tip fotometrelerde bir ışık kaynağının ışık şiddeti, ışık şiddeti bilinen bir standart yardımıyla bulunur. İki lamba arasında bir sıra boyunca kayabilen bir fotometre başı vardır.

Fotometre başı en basit halde yapılmış kama şeklinde bir parçadan ibarettir. Kamanın iki yüzü söz konu su iki kaynak tarafından aydınlatılır. Ve iki yüzdeki parıltılar karşılaştırılır. Modern fotometrede daha çok Lummer-Brodhun ve Bechstein başları kullanılır.

Sponsorlu Bağlantılar
Işık akısı ise Ulbricht küresi ile ölçülür. Ulbricht küresi, iç yüzeyi yansıtma faktörü bire yakın ve seçici olmayan mat bir boya ile boyanmış ve üzerinde ölçme penceresi bulunan bir küreden ibarettir. Kürenin içinde ışık kaynağından çıkan ışınların doğrudan doğruya ölçme penceresine gelmesini önleyen, aynı mat boya ile boyanmış bir ekran vardır.