Fotomikrografi Nedir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fotomikrografi Nedir
Fotomikrografi

Mikroskopla büyütülmüş görüntünün fotoğrafını çekmek. Cisimlerin görüntülerini çok küçülterek fotoğraf alma işlemi olan mikrofotoğrafçılıktan farklı bir işlemdir. Büyütme 10 defa ve daha az ise fotomikrografi terimi kullanılır. Mikroskoba bir fotoğraf makinası eklemek suretiyle elde edilen sistemle bu işlem yapılabilir. Bu sistemde en önemli hususlar, mikroskop ekseni ile fotoğraf makinasının ekseninin çakışık ve sistemin

hiçbir sarsıntıdan etkilenmeyecek durumda olmasıdır. Kullanılan filmler fotoğrafı alınacak numunenin istenen teferruatlarını en iyi belirtecek olan ışık kaynağından uygun şekilde etkilenmelidir. Filmin kontrastı, numunenin parlaklığına göre seçilmelidir. Parlaklıklar arasında pek fark yoksa, yüksek kontrastlı filmler, fark ederse, düşük kontrastlı filmler tercih edilir. Negatif film kullanıldığında poz süresinin uzun olması, direkt renkli slayt veren filmlerde ise kısa olması daha iyi netice verir.

Kullanılan ışık kaynağının verdiği ışık, sıcaklığına bağlı olarak değişik renklerdedir. Kaynağın sıcaklığı azaldıkça kırmızı renge, sıcaklık arttıkça mavi renge yakın ışık elde edilir. Filmler numunenin gerçek renklerini verecek şekilde imal edilirler. Kaynağın ışığı ile film arasında uyum sağlamak için istenmeyen kırmızı veya mavi ışığı önlemek üzere filtreler kullanılır.

Normal insan gözü 0.1 mm’ye kadar olan ayrıntıları ayırt edebildiği halde fotomikrografi ile 0,00015 mm’ye kadar olan ayrıntılar tespit edilebilir. Bu mikroskopun 0,1/0,00015 (yaklaşık 700) defa büyüttüğünü ifade etmektedir. Mikroskobun 700 defa büyüttüğü bir ayrıntıyı, fotoğraf filmi tespit edebilecek şekilde yapılır. Mikroskobun görünür hale getiremediği ayrıntıları, film tespit edemez. Fotomikrografi, tıp, nükleer fizik, metalürji, biyoloji, zooloji gibi pekçok sahada yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta adli sahada parmak izi, mermi, imza gibi delillerin incelenmesi de diğer bir uygulama sahasıdır.