Fotosel nedir - Kullanım Alanları Nelerdir

DeMSaL

Özel Üye
#1

Fotosel nedir - Kullanım Alanları Nelerdir konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Fotosel Hakkinda - Fotosel Nedir - Fotosel Kullanim Alanlari Nelerdir - Fotosel Kullanim Alanlari
Photo Cell dilimizde fotosel olarak da geçmektedir. Alkali metaller tercih edilir.Üzerine düşen ışığın şiddetiyle orantılı olarak voltaj üreten ışık algılayıcısıdır.
Fotoelektrik olay prensibiyle çalışır.
Fotoseldeki cam kürenin iç kısmı sodyumlityum gibi alkali metallerle kaplanır. Çünkü alkali metaller yüksek enerjili beyaz ışık alınca (güneş ışığı) elektronları kopar ve anot ucuna çekilirler.
Güneş ışığı gelince devre tamamlanmış olur ve çalışır.
Cam kürenin içi alkali metalle kaplanan fotosel sadece yüksek enerjili ışıkta çalışır ve bu özelliği sayesinde diğer metallerle kaplanan fotosellerden farklı olur.

Özelliklerine göre değişik amaçlarla kullanılır: Sokak lambalarının gün ışığına göre kontrol edilmesinde Matbaacılıkta renk ayrımında Asansörleri durduran kumanda sistemlerinde Baca duman yoğunluğunun ve sıvıların bulanıklığının ölçülmesinde Miktarı fazla olan cisimlerin sayılmasında kullanılan sayaçlarda Matbaacılıkta kâğıt kesme araçlarındaKapı otomatiklerinde MusluklardaKağıt havlu makinelerindeMerdiven lambalarında Pozometrelerde hırsız alarm sistemlerinde otomatik açılır kapanır kapı sistemlerinde otomatik çalışan gece lambalarında kullanılmaktadır.
Yeterince büyük boyutlu olanları güneş pili olarak kullanılır ve ışık enerjisiyle elektrikli aletleri doğrudan çalıştırılabilir.

FOTOSEL

Alm. Photozelle f Fr. Cellule f photoélectrique İng. Photoelectric cell. Üzerine ışık düştüğü zaman akım gerilim gibi elektrikli olaylar meydana getiren eleman. Çalışması 1887de keşfedilen fotoelektrik olayına dayanır. Morötesi ışınların kurşun arsenik antimon sülfürleri gibi maddelerin elektr...


Alm. Photozelle f Fr. Cellule f photoélectrique İng. Photoelectric cell. Üzerine ışık düştüğü zaman akım gerilim gibi elektrikli olaylar meydana getiren eleman. Çalışması 1887de keşfedilen fotoelektrik olayına dayanır. Morötesi ışınların kurşun arsenik antimon sülfürleri gibi maddelerin elektronlarını serbest bıraktırarak yayılması neticesi tesbit edilen fotoelektrik olay değişik tesirler ile kendini gösterir. Bâzı yarı iletkenlere çarpan ışık yarı iletkenin elektrik iletkenliğinin yâni direncinin değişmesine bâzı yarı iletkenlerde ise bir gerilim yâni elektromotor kuvvet meydana gelmesine sebeb olur. Sezyum potasyum tuzları gibi bâzı maddelerde maddenin elektronlarının serbest hale gelip yayılması da fotoelektrik bir olaydır. Bu fotoelektrik olayların cereyan ettiği elemanların hepsi fotosel olarak bilinir. Özelliklerine göre değişik gâyelerle kullanılır. Sokak lambalarının gün ışığına göre kontrol edilmesi kapı otomatikleri matbaacılıkta renk ayırımı asansörleri durduran kumanda sistemleri baca duman yoğunluğunun ve sıvıların bulanıklığının ölçülmesi miktarı fazla olan cisimlerin sayılmasında kullanılan
sayaçlar matbaacılıkta kâğıt kesme giyotinlerinde eller bıçak kısmına girdiğinde makinayı durduran sistemler vb. fotoselin belli başlı kullanma alanlarını teşkil eder.
Işıkla bâzı metal atomlarının serbest hâle gelmesi ışığı meydana getiren ve foton denilen enerji paketçiklerinin enerjisinin elektrona geçmesi neticesi meydana gelir. Bunun için foton enerjisinin elektronu koparacak miktarda olması gerekir. Serbest hâle gelen elektronlar ışığın şiddetine bağlıdır. Elektron sayısının çok fazla olması için elektronlarını ayırmada az enerji gereken maddeler kullanılır. Gün ışığı için en uygun madde antimon ve sezyum alaşımı aydınlatma için gümüş oksit üstüne kaplanmış sezyumdur. Serbest hale gelen elektronlar bir elektrik akımına dönüştürüldüğünde ışık şiddetini ölçmede kullanılır. Bu prensibe göre çalışan fotoseller televizyon kameralarında ışığın elektrik sinyallerine dönüştürülmesi film ses kayıtlarının okunması gibi yerlerde kullanılır.
Işıkla direncin değişmesi veya fotoiletkenlik esasına göre çalışan fotosellerde kadmiyum sülfür ve selenyum kullanılır. Böyle bir fotosel bir elektrik devresine bağlandığında fotoiletken diye de bilinen selenyum veya kadmiyum sülfür üzerine ışık düşerse bu iletkenlerin direnci değişeceğinden devrenin akımı dolayısıyla gerilimi de değişir. Fotoiletken olarak ayrıca talyum sülfür germanyum kurşun sülfür gibi maddeler de kullanılır. Bu maddeler fotodiyot olarak da bilinmektedir.
Gerilim meydana getiren fotoseller fotovoltaik diyot olarak da bilinir. Bir iletkenin selenyum germanyum ve silisyum gibi bir yarı iletkenle birleşmesiyle meydana gelir. Birleşme yerine bir ışık çarpınca küçük bir gerilim (fotogerilim) veya elektromotor kuvvet meydana gelir. Bu gerilim fotoselin bağlı olduğu devrede ışık şiddetiyle orantılı bir elektron akımına sebeb olur. Başka bir güç kaynağı gerektirmediğinden bunlar diğer fotosellerden üstündür. Kamera pozometreleri ve röleler başlıca kullanma alanlarıdır
 

#2
Fotosel ( Photo Cell ) Nedir?

Fotosel( Photo Cell) ya da endüstride kullanılan adı ile foto elektrik sensör , kısa olarak tanımlarsak voltaj üreten ışıl algılayıcısıdır.başka bir tanımla Fotopil’dir.1887 yılında bulunan fotoelektrik ile alakalıdır.

Fotosellerin üzerinde bir adet ışık kaynağı (source) için göz bulunmaktadır. Bazen hem alıcı hemde verici olmak üzere iki adet gözde bulunabilir. Çeşitli fotosel çeşitleri vardır. Hem alıcı hem verici gözü üstünde olanlar, sadece ışık kaynağı olan ve karşısında alıcısı olanlar, cisimden yansıyan ışığı kontrol fotoseller aynı zamanda renge duyarlı olanlarda bu tip sensörlerdir. Fotoseller ışık şiddetine bağlı olarak çalışırlar kapalı veya açık kontak verirler. İki ucuna gerilim verilip diğer ucundan ise kontak alınır.

Kullanım Amaçları

Özelliklerine göre değişik amaçlarla kullanılır: Sokak lambalarının gün ışığına göre kontrol edilmesinde, Matbaacılıkta renk ayrımında, Asansörleri durduran kumanda sistemlerinde, Baca duman yoğunluğunun ve sıvıların bulanıklığının ölçülmesinde, Miktarı fazla olan cisimlerin sayılmasında kullanılan sayaçlarda, Matbaacılıkta kâğıt kesme araçlarında,Kapı otomatiklerinde, Musluklarda,Kağıt havlu makinelerinde,Merdiven lambalarında ,Pozometrelerde, hırsız alarm sistemlerinde, otomatik açılır kapanır kapı sistemlerinde, otomatik çalışan gece lambalarında kullanılmaktadır.

Yeterince büyük boyutlu olanları güneş pili olarak kullanılır ve ışık enerjisiyle elektrikli aletleri doğrudan çalıştırılabilir.