Francis Bacon Sözleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Francis Bacon Düşündüren Sözleri
Francis Bacon Sözleri ve Anlamları,
Francis Bacon Sözleri

* Bilgi güç demektir.

* Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!

* En iyi yananlar, eski Odunlar; en güvenilen kimseler, eski Dostlar; en rahat okunanlar da, eski yazarlardır.

* Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.

*Topluma en büyük eserleri, çocuksuz adamların evlenmemiş olanları vermişlerdir.

* Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz.

•Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.
•Yargıç, hakkı uygular; Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.
•Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır.
•Çabuk yanlış yapan, onu çabuk da tasdik eder.
•Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.
•Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.
•En kötü isyanları, geç kalan karınlar doğurur.
•Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!
•Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz.
•Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.
•Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.
•Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.
•İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır.
•İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir.
•İnsaniyet, hakikate muhtaçtır.
•İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.
•İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.
•Kadın, kocasının; delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hastabakıcısıdır.
•Mademki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.
•Övülme, tahta kaplamaların hem parlamasını sağlayan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer.
•Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa işe yaramaz.
•Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır.
•Şöhret paraya benzer, orada çok kalırsanız, fiatlar düşer.
•Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.
•Yıllanmışlığın güzelliği dört şeyde kendini gösterir; yakmak için bekletilmiş odun, içmek için yıllanmış şarap, güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir.
•Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
•Eğer bir insan bir işe kesin olarak, "ben biliyorum" iddiası ile başlarsa, şüphe ile son bulur. Fakat eğer o şüphe ile başlamaya razı olursa, sonunda gerçeği bulacaktır.
•Eşya üzerinde çalışacak yerde, herkesin kendine göre istediği anlamı verdiği kelimeler üstünde kavga ediyoruz.
•Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.