Fransanın Cezayiri İşgali Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Fransa Cezayiri kaç yıl işgal etti
Fransanın Cezayir işgali ne kadar sürdü

Cezayir 1820dan 1962 yılına kadar toplam 132 yıl Fransanın işgalinde kaldı. Bu süre içinde cezayir çeşitli bağımsızlık savaşları verdi. 1954 ile 1962 yılları arasındaki savaşlarda 1.5 milyon cezayirli ölmüştür. Fransanın cezayir için sadece ekonomik emperyalizm uyguladığı söylenemez. Bağımsızlık yanlısı direnişe verilen halk desteğini kırmak için askeri, ekonoik siysai emperyalizm de uygulamıştır. Dini yönden hristiyanlığı hakim kılmak amacıyla misyonerlik faaliyetleri yürütmüşlerdir. Fransızcanın konuşulmasını zorlamışlardır. İşgale direnen kabilelerin topraklarına el koymuşlar ve homojen yapıyı bozmak için Avrupadan göçmen getirerek bu toprakları onlara vermişlerdir. Ülkede 1871 ve 1881 tarihlerinde iki isyan başlamıştır. Örneğin 81′de başlayan 84′te biten isyan sırasında tüm ülkedeki yargı organları askıya alınmış ve 1919a kadar sürecek olan Yerli Kanunları çıkarılmıştır. Cezayirlilerden ağır vergiler alınarak işgalin masrafları çıkartılmaya çalışılmıştır. İnsan hakları gözetilmemiş ve ırk ayrımı yapılmıştır. Bu durumdan dolayı bir çok cezayir vatandaşı ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Cezayirlilerin kendi ülkelerinde 2. sınıf insan muamelesi görmeleri onların bağımsızlık duygularını ve fransa karşıtlığını canlı tutmuştur.