Fransızca Sayılar - Fransizca'da Sayilar

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sıfır - nul
• bir - un(e)
• iki - deux
• üç - trois
• dört - quatre
• beş - cinq
• altı - six
• yedi - sept
• sekiz - huit
• dokuz - neuf
• on - dix
• on bir - onze
• on iki - douze
• on üç - treize
• on dört - quatorze
• on beş - quinze
• on altı - seize
• on yedi - dix-sept
• on sekiz - dix-huit
• on dokuz - dix-neuf
• yirmi - vingt
• yirmi bir - vingt-et-un(e)
• otuz - trente
• kırk - quarante
• elli - cinquante
• altmış - soixante
• yetmiş - soixante-dix
• seksen - quatre-vingts
• doksan - quatre-vingt-dix
• yüz - cent
• bin - mille
• bir milyon - un million