Frekans Koruma Röleleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Frekans Koruma Röleleri
Asenkron motorların stator sargılarında oluşan manyetik akının değeri, bütün yüklerde
gerilimle doğru, frekansla ters orantılıdır. Anma gerilim ve anma frekansında çalışan
motorun momenti anma değerindedir. Gerilimi sabit tutarak frekans azalırsa manyetik akı
artar, frekans artırılırsa manyetik akı azalır. Bu sebeblerden dolayı frekans koruma röleleri
kullanılmaktadır.
Aşırı Frekans Koruma
Asenkron motor, artan frekanslarda anma hızının üzerindeki hızlarda motor, anma
momenti ile yüklenmez. Artan frekanslarda demir kayıpları, hızın yükselmesinden sürtünme
ve rüzar kayıpları artar. Bunun sonucu kayıplar arttığından verim düşer. Bu gibi durumlar
için aşırı frekans koruma röleleri kullanılır.

Düşük frekans koruma
Asenkron motorun, düşük frekansta çalışmada hız azaldığından soğutma pervanesinin
soğutması yetersiz kalır ve motor ısınır. Dolayısıyla bu durum motora zarar verebilir. Bu
sakıncalı durumu önlemek için düşük frekans koruma rölesi kullanılır.