Future Perfect Tense / İngilizcede gelecekte belli bir tarihe kadar bitiril

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Future Perfect Tense
İngilizcede gelecekte belli bir tarihe kadar bitirilecek olan bir olayı anlatan Gelecek Zaman

İngilizce'de Future Perfect Tense konuşulan andan, gelecekteki belirli bir zamana kadar geçen süre içinde yapılacak olan işleri anlatır. Yapılacak olan işin, ilerideki belli bir zamana kadar bitirilecek olması önemlidir. Yani işin ne zaman yapılacağı belli değil, ne zamana kadar yapılıp bitirilmiş olacağı bellidir.
“Future Perfect Tense” cümleler “Present Perfect Tense” cümledeki özne ile yardımcı fiil “have” arasına ikinci bir yardımcı fiil olan “will” eklemek sureti ile yapılır.
I have written. (Present Perfect Tense)
Yazdım. (Yazmış bulunuyorum.)
I will have written. (Future Perfect Tense)
Yazmış olacağım.
Özne
1.yardımcı fiil
2.yardımcı fiil
Asıl fiilin 3.şekli
I
will
have
written.
Yazmış olacağım.

I will write a letter to my father next Sunday.
Babama gelecek Pazar bir mektup yazacağım.

Burada konuiulan an, diyelim ki Çarşamba ise mektubu Pazar günü yazacağım demektir. Yani kesinlikle Perşembe, Cuma, Cumartesi yazmam söz konusu değildir. Bu “The Future Tense” bir cümledir.

“Future Perfect Tense” de ise bana bir süre tanınmıştır. O süre Pazar günüdür. Ve ben istersem konuştuğum an olan Çarşamba günü, konuştuktan sonra mektubumu yazar bitiririm. İstersem Perşembe günü yazarım veya Cumartesi günü yani bana tanınan sürenin sonunda yazarım. Fakat işi tanınan süre içinde tamamlamış olurum. İşte “Future Perfect Tense”in özelliği budur.
I will have written a letter to my father by Sunday.
Pazara kadar babama bir mektup yazmış olacağım.

We will have learnt English by June.
Biz Haziran’a kadar İngilizce’yi öğrenmiş olacağız.

Ayşe will have come here by five o’clock.
Ayşe saat beşe kadar buraya gelmiş olacak.

Tom will have finished his exercises by the time of the exam.
Tom sınav zamanına kadar eksersizlerini bitirmiş olacak.

The children will have eaten the cakes by the time you bring the tea.
Sen çayı getirinceye kadar çocuklar kekleri yemiş olacaklar.

“Present Perfect Tense” te bir işin yapılmış sayılması için tanınan süre konuştuğumuz andır. Yani bir işin sonsuz geçmişten, konuştuğumuz ana kadar yapılıp yapılmadığı önemlidir.
“ Past Perfect Tense” te bir işin sonsuz geçmişten, konuştuğumuz andan daha önce belirli bir ana veya olaya kadar yapılıp yapılmadığı önemlidir.
“Future Perfect Tense” te ise bir işin konuştuğumuz andan sonra, gelecekte belirtilen bir zamana kadar yapılmış olacağı veya olmayacağı önemlidir.
I have painted my room. (Present Perfect Tense)
Ben odamı boyadım.

I had painted my room before you came. (Past Perfect Tense)
Sen gelmeden önce ben odamı boyamıştım.

I will have painted my room before you come. (Future Perfect Tense)
Sen gelmeden önce ben odamı boyamış olacağım.

Ali will have come here before Ayşe comes.
Ayşe gelmeden önce, Ali buraya gelmiş olacak.

He will have finished this by dinner time.
O, bunu
akşam yemeğine kadar bitirmiş olacak.
In two years time we will have travelled all around the world.
İki yıl içinde bütün dünyayı dolaşmış olacağız.


They will have completed the new bridge by April.
Nisan’a kadar yeni köprüyü bitirmiş olacaklar. I will have finished reading your book by the time you arrive.
Sen gelinceye kadar kitabını okumayı bitirmiş olacağım.


The mouse will have escaped from the kitchen before the cat comes.
Kedi gelmeden önce fare mutfaktan kaçmış olacak.

I will have spent all my money by the end of the month.
Ay sonuna kadar bütün paramı harcamış olacağım.

He will have solved his problem by the end of the week.
O, hafta sonuna kadar problemini halletmiş olacak.

Eğer bir cümlede birden fazla yardımcı fiil varsa, önemli olan birinci yardımcı fiildir ve gerekli değişiklikler onun üzerinde yapılır. Bu sebepten “Future Perfect Tense” cümlelerde 3. Tekil şahıslarda “has” değil “have” kullanılır.
“Future Perfect Tense”i olumsuz yapmak için, “will” yardımcı fiilinden sonra olumsuzluk eki “not” getirilir.
He will not have finished eating in five minutes time.
O, beş dakika içinde yemeğini bitirmiş olmayacak.

They will not have gone to Ankara in six hours time.
Onlar altı saat içinde Ankara’ya gitmiş olmayacaklar.

Kısaltılmış şekli:
They won’t have cleaned the house in three hours time.
Onlar üç saat içinde evi temizlemiş olmayacaklar.

“The Future Perfect Tense” soru cümlelerini kurarken de diğer “Future Tense”lerde olduğu gibi “will” veya “shall” yardımcı fiilini başa alacağız ve özne ondan sonra gelecek.
Will she have cooked the meal until we come home?
O, biz eve gelinceye kadar yemeği pişirmiş olacak mı?

Will you have finished your work by tomorrow?Siz yarına kadar işinizi bitirmiş olacak mısınız?

Will she have gone when I arrive there?
Ben oraya vardığım zaman, o gitmiş olacak mı?

Olumsuz soru,
Will you not have read this book by tomorrow?
Yarına kadar bu kitabı okumuş olmayacak mısınız?
Bu şekil genellikle kısaltılmış olarak kullanılır.
Won’t they have completed the new road by next year?
Yeni yolu gelecek yıla kadar tamamlamış olmayacaklar mı?
Won’t you have painted your room by Friday?
Cuma gününe kadar, sen odanı boyamış olmayacak mısınız?