Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ankara

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Gazi Üniversitesi - ankara Tıp Fakültesi Hastanesi
TARİHÇE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Ekim 1979'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur. Ankara'da yeni bir Tıp Fakültesi kurulması çalışmaları 1979'un ilk aylarında başlar. Çalışmalar sonucunda, Ankara'nın Balgat semtinde bulunan, Türkiye Trafik Kazaları yardım Vakfı'nın malı olan, ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından işletilen, Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi üzerinde anlaşma sağlanır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA), Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı arasında 26 Mart 1979'da yapılan bir protokol ile Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin Uygulama ve Araştırma Hastanesi olur. Hazırlıklar tamamlanınca, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tıp Fakültesi 20695 sayılı yasanın 3. Maddesi gereğince 2 Ekim 1979 tarihinde kurulur ve Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde resmen hizmete başlar. Kurulan bu yeni fakülte, Ankara'nın üçüncü, Türkiye'nin 18. Tıp Fakültesidir.

1979-1980 Eğitim ve öğretim yılına başlandığında Tıp Fakültesi'nin 7 öğretim üyesi, 17 asistanı ve 100 öğrencisi vardı.Tıp eğitimi için gerekli olan Temel Tıp Laboratuvarları ise bulunmamaktadır. Bu amaçla, Gazi Mahallesinde, Eczacılık Fakültesinin yanındaki arsa istimlak edilerek bu alanda, dershane, laboratuvar ve öğrenci yemekhanesi olarak kullanılmak üzere barakalar inşa edilir. Eğitimin üniteleri ve hastanesiyle modern bir Tıp Merkezi kurma hedefi olan Tıp Fakültesi, bunu gerçekleştirmeye elverecek bir arazi bulma çalışmalarını da sürdürmektedir. Bu çalışmalar sonucunda bu gün yerleşmiş olduğu Konya yolu, Çiftlik Kavşağı arasındaki arazi bulunur, 1984 Kasım'ayında bugünkü, modern Gazi Hastanesi'nin temeli atılır. 1985 Haziran'ına gelindiğinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verir.

30 Haziran 1986 yurt binalarında gerekli değişiklikler yapılarak inşa edilen yeni hastane binasının açılışı yapılır. Hastanenin adı Gazi Hastanesi'dir. Böylece 1979 yılından bu yana hizmet verdiği Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinden ayrılan Tıp Fakültesi, görevine artık kendi hastanesinde devam etmeye başlar. 1988' de Hastane binasının üstüne yapılan prefabrik iki kat ile öğretim üyelerinin oda sorunu çözülür. Yıl sonunda, modern dershane ve laboratuvarlarıyla eğitim bloğu bitirilerek hizmete sokulur. 1989'da 10 yıl geride kalmıştır. Öğretim elemanları sayısı 320'ye öğrenci sayısı 1378'e ulaşmıştır. İki blok halinde devam eden hastane inşaatının tamamlanması için dış kredi olanakları araştırılır. Avrupa Konseyi Sosyal kalkınma Fonu'ndan Aralık 1990 da yapılan bir anlaşma ile kredi temin edilir. Eylül 1991'de yapılan Türkiye Fransa Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında varılan diğer bir anlaşma ile de hastanenin tıbbi ve diğer donanımının sağlanması için ayrı bir kredi temin edilir. 1992 yılından sonra bütün bu gelişmeler hız kazanır. Bunun sonucu olarak, yeni Gazi Hastanesi'nin poliklinik binası 1994'de, yataklı üniteler, laboratuvar ve tıbbi görüntüleme üniteleri ise 1997 'de bitirilerek hizmete sokulur.
Kalite güvence sistemine sahip olmaktan geçmektedir. Bu amaçla Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ile görüşmeler yapılır, yapılan anlaşma sonucunda TS-EN-ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi çalışmaları 1997 yılı başında başlar. Bütün çalışanların aktif katılımı ve desteğiyle süren çalışmalar 1998 Mart'ında sona erer ve uygulamaya geçilir. TSE tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkikleri sonucunda 29 Mayıs 1998 tarihinden geçerli olmak üzere, Gazi Hastanesi TS-EN-ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi almaya hak kazanır. Yeni Acil Servis ve ek hastane blokları 10 Temmuz 2000 tarihinde açılmıştır. Öğrencilerimize yönelik olarak üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrenci Sosyal Tesisleri, 7 Mart 2000 tarihinde yapılan törenle hizmete girmiştir. Tıp Fakültesi Kampüsü içerisinde yer alan Öğrenci Sosyal Tesisleri 284 kişilik yemek salonu, kantin, 174 kişilik okuma salonu, 30 kişilik internet merkezi, bilardo, masa tenisi, satranç salonu ve fotokopi merkezi ile öğrencilere hizmet veren modern bir tesistir. Ayrıca klinik uygulamalara yardımcı olması amacıyla Eğitim Becerileri Laboratuvarı açılmıştır.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. Yılında, adını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Hastanemizin, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi almaya hak kazanmış ilk Devlet Üniversitesi Hastanesi olmasından dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bugün itibariyle fakültemiz, 235 profesör, 105 doçent, 57 yrd.doç., 16 öğretim görevlisi, 30 uzman, 520 araştırma görevlisi, 1003 öğretim elemanı ve modern araştırma ve uygulama hastanesi ile çağdaş tıp eğitiminde, 2000'li yıllarda da ülkemizin hizmetindedir.

İletişim

Gazi Hastanesi Danışma Hattı : 444 48 48
Gazi Hastanesi Santral : 202 44 44
www.med.gazi.edu.tr
Adres : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Beşevler / Ankara

Bölümlerimiz

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 64 18

Kulak Burun Boğaz A.D.
Sekreterlik Tel: 202 64 25

Radyoloji Laboratuar
Sekreterlik Tel: 202 52 49

Göz Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 63 15

Üroloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 62 29

Çocuk Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 62 19

Göğüs Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 61 19

Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D.
Sekreterlik Tel: 202 61 26

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 60 22

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Sekreterlik Tel: 202 59 19

Tüp Bebek Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 52 82

Gastroenteroloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 19

Endokrinoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 29

Diabet ve Obezite Polikliniği
Sekreterlik Tel: 202 53 79

Onkoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 28

Kemoterapi Ünitesi
Sekreterlik Tel: 202 51 41

Hematoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 63 17

Nefroloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 52 29

Hemodiyaliz Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 52 50


Transplantasyon Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 52 25

Romatoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 25

Genel Cerrahi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 57 19

Kardiyoloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 56 29

Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 56 19

Göğüs Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 56 22

Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 55 29

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 54 19
Poliklinik Tel: 202 54 22

Çocuk Ruh Sağlığı A.D.
Sekreterlik Tel: 202 54 26

Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 54 29

Nöroloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 53 29

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Sekreterlik Tel: 202 53 19

Ağrı Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 42 74

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Sekreterlik Tel: 202 52 22

Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 51 16-202 51 19

Nükleer Tıp A.D.
Sekreterlik Tel: 202 61 61

Pet Ct
Sekreterlik Tel: 202 41 03

Radyoloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 51 51

Radyasyon Onkoloji A..D.
Sekreterlik Tel: 202 65 95

Acil Tıp A.D.
Sekreterlik Tel: 202 55 17

http://www.med.gazi.edu.tr/