Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Gazi Üniversitesi myo - Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu iletişim - meslek yükseokulları - myo - uzaktan eğitim myo


Misyon

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Gazi Üniversite’sinin genel misyonu ile paralel şekilde Gazi’nin adını taşımanın onuruyla; toplumun gereksinim duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Gazi Üniversitesi, misyon olarak araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, özgün bilgi üretmeyi ve bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu da bu misyonu, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Lojistik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi bölümleri ile bölgesel ve ulusal ekonominin işlerliği için nitelikli ara kademe elemanı yetiştirmekle sürdürecektir.

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, geleneksel yüz yüze öğrenmenin sınırlılığını ortadan kaldıracak şekilde internet üzerinden öğrencilerin ders içeriklerine eş zamansız olarak ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Ders içerikleri, metin, canlandırma, ses ve video gibi çoklu ortamlarla zenginleştirilerek, öğrencilerin çoklu duyusuna hitap edecek şekilde sunulmaktadır. e-sohbet ortamında öğrencilerin zaman paylaşımlı olarak öğretim elemanları ve arkadaşları ile dersleri hakkında tartışmalarına imkan tanınmaktadır. Bu şekilde herhangi bir işte çalışma, sağlık, barınma, ulaşım vb. nedenlerle öğrenim sınırlılığı olan bireylere eğitim sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz, 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, sorumluluklarına duyarlı ve inisiyatif sahibi ara elemanların yetiştiği, alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır. Öğrenciyi merkeze alan, bilişim teknolojilerinin yaratıcı bir şekilde kullanıldığı içeriklerle, öğrencilerin içerikle etkileşimi sağlanacaktır. Aynı zamanda öğretim elemanı-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin üst seviyelere çıkarılarak öğrencilerin e-öğrenme ortamında sosyal olarak var olduğu, iletişimi yüksek, bulunduğu ortama uyum sağlayan, eleştirebilen, yaratıcı düşünen, teknolojiyi etkin kullanabilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, öğrencisiyle, öğretim elemanıyla, destek personeliyle ve yöneticisiyle gerek Gazi Üniversitesi’nde gerekse tüm Türkiye’de uzaktan eğitim kültürünün gelişmesinde öncü olmayı hedeflemektedir.

Adres1 : Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs Girişi Milas Sok. Teknikokullar
Adres2 : Beşevler / Ankara
Posta Kodu : 06500
Telefon : +90 312 202 38 38

http://uemyo.uegazi.edu.tr/