Gazi Üniversitesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Gazi ÜniversitesiGazi Üniversitesi, tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kaç üniversiteden birisidir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" nün açılmasıyla sonuçlanır.
Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilir ve bu isimle uzun yıllar hizmet verir. 1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü ismini alır.
1982 yılında 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi'ne dönüştürülür. Aslında bu, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamıdır.
Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynar.
Üniversite çatısı altına girdiğinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi zaten bir üniversite konumundaydı.
Akademi' ye bağlı olarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri, Tıp Fakültesi, daha sonra da fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile ismi daha sonra İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla ilişkiler yüksek okulu eğitim ve öğretimini sürdürmekteydi.
Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini alır.
Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artar. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 14 fakültesi, 5 yüksek okulu, 9 meslek yüksek okulu, 35 araştırma merkezi ve 5 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yanaşır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir.
Üniversiteye bağlı olarak Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve idari Bilimler, İletişim, Fen Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar alanlarında eğitim verilmektedir.
Eğitim fakülteleri yönünden ülkemizin lideri olan Gazi Üniversitesi, bünyesinde, Endüstriyel Sanatlar, Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerini barındırır.
Yurdun dört bir yanından üniversiteyi kazanarak gelen öğrenciler yanında Türk Cumhuriyetleri, akraba ve topluluklarından gelen 1500'den fazla öğrencisi ile Gazi yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitedir. Açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 5 binden fazla öğrencisi ile sadece kendisininkini değil, diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılamaktadır.
Gazi Üniversitesi farklı kampuslarda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Ankara'da Beşevler, Emek ve Maltepe olmak üzere üç ayrı kampusa sahip olan Gazi, eğitim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne serer.
50 bini aşan öğrenci sayısı ve 3000'ü geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya, ortalamasını yakalayabilmiştir.
Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden fen edebiyata, iktisattan ilahiyata kadar bir çok fakültesiyle Gazi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisidir. 1982 yılında (Ankara] kurulan Gazi Üniversitesinde 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü ile toplam 25 yüksek öğretim birimi bulunmakta idi. Su anda ise toplam 14 Fakülte, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksek Okulu ve 5 Enstitü ile toplam 33 yüksek öğretim birimi eğitim vermektedir.Bunun yani sıra bünyesinde 35 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi geniş Akademik Personel Kadrosu, öğrencileri ve fiziksel kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük Üniversitelerinden biridir.


(Ankara dışındaki fakülteler yeni açılan AhiEvran, Çorum ve Kastamonu Üniversitelerine bağlanmıştır.)
 • Fakülteler
 • Yüksekokullar
  • Beden Eğt. ve Spor Y.O.
  • Hemşirelik Y.O.
  • Kastamonu Sağlık Y.O.
  • Kastamonu Bed. Eğt. ve Spor Y.O.
  • Kırşehir Bed. Eğt. ve Spor Y.O.
  • Kırşehir Sağlık Y.O.
  • Çorum Sağlık Y.O.
 • Meslek Yüksek Okulları
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
  • Tapu-Kadastro Meslek Y.O.
  • Sungurlu Meslek Y.O.
  • Kırşehir Meslek Y.O.
  • Atatürk Meslek Y. O.
  • Gazi Meslek Y. O.
  • Ankara Meslek Y. O.
  • Beypazarı Tek. Bil. Meslek Y.O.
  • Kaman Meslek Y.O.
  • Çorum Meslek Y.O.
  • Mucur Meslek Y.O.
  • Hacı Bektaş Meslek Y.O.
  • Maliye Meslek Y.O.
 • Enstitüler
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 • Ahilik Kültürü Araştırma Merkezi
 • Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı ve Uygulama Merkezi
 • Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM)
 • Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZİBİTEM)
 • Diyaliz ve Transplantasyon Merkezi
 • Enerji Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon Araştırma Merkezi (GEÇER)
 • Gazi Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma Merkezi (GBSAM)
 • Gazi Stratejik Araştırma Merkezi (GASAM)
 • Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • İleri Malzeme ve Boya Araştırma Merkezi
 • İmmünoloji Araştırma ve Uygulama Merkez
 • İşitme, Prof.Dr. Necmettin Akyıldız Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, -Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
 • Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar Ekonomik, Sosyal Araştırma Uygulama Merkezi
 • Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM)
 • Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER)
 • Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi
 • Türk Müzik Eğitimi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi
 • Türkçe Öğrenim Merkezi (TÖMER)
 • Yabancı Diller Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADEM)
Gazi Merkez Kütüphanesi

Gazi Üniversitesi Kütüphanesi 2004 yılında Rektörlük Kampüsü içinde yer alan 11.000m²'lik yeni ve çağdaş hizmetler sunan binasında hizmete geçmiştir. Kütüphane Ankara'nın en geniş kapsamlı koleksiyonlarından birine sahiptir. Kütüphane, 150.346 adet kitap, 61.938 adet ciltli dergi, 10.474 adet yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 222.758 cilt yayın koleksiyonuna sahiptir. Süreli yayın sayısı 702’si yabancı, 583’ü Türkçe olarak toplam 1.285 adettir. 2006 yılı ile yaklaşık olarak 20.000 adet elektronik dergi ve 30 adet online veri tabanına ulaşım sağlanmaktadır. Kütüphaneye eklenen yeni yayın sayısı her yıl 10.000-15.000 arasındadır. Kütüphanede yaklaşık olarak 200 bilgisayar araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Üniversite'ye yeni başlayanlar için her eğitim yılı başında Kütüphane oryantasyon (tanıtım) programları yapılmaktadır

 • İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  • Eşli Danslar Topluluğu
 • ÇORUM İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  • Spor Kulübü,
  • İşletme Finansman Kulübü,
  • Sosyal Etkinlik ve Turizm Kulübü,
  • Kütüphane Kulübü,
  • Bilgisayar ve İnternet Kulübü,
  • Felsefe ve Tartışma Kulübü,
  • Tiyatro Kulübü,
  • Satranç Kulübü,
  • Kariyer İçin Donatım İletişim ve Tanıma Kulübü
 • ÇORUM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Topluluğu,
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Çevre ve Doğal Hayat Topluluğu,
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Türk Sanat Musikisi Topluluğu,
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Satranç Topluluğu,
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Spor Topluluğu,
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Araştırmaları Topluluğu,
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Tiyatro Topluluğu,
  • Çorum Fen Edebiyat Fakültesi Folklör Topluluğu
 • ECZACILIK FAKÜLTESİ
  • Atatürkçü Düşünce Topluluğu,
  • Tiyatro Topluluğu,
  • Müzik Kulübü,
  • Fotoğraf Sanatı Kulübü,
  • Resim Kulübü,
  • AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Topluluğu,
  • Spor Kulübü
 • ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • Endüstriyel Teknoloji Araştırma Topluluğu,
  • İşletme Araştırma Topluluğu,
  • Bilgisayar Eğitim Araştırma Topluluğu,
  • Aile Bilimleri Araştırma Topluluğu,
  • Havacılık Kulübü,
  • Eşli Danslar Kulübü
 • FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • Satranç Topluluğu,
  • Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu,
  • Doğal Hayatı Koruma Topluluğu,
  • İstatistikçiler Topluluğu,
  • Halk Oyunları Topluluğu,
  • Gazi Türk Halk Bilimi Topluluğu,
  • Bilim Kültür Merkezi (BİLİMER),
  • Tarih Araştırmaları Topluluğu,
  • Edebiyat Araştırmaları Topluluğu,
  • Tiyatro Topluluğu,
  • Spor Faaliyetleri Topluluğu,
  • Matematikçiler Topluluğu
 • GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • Halk Oyunları Topluluğu,
  • Bilimsel Düşünce ve Araştırma Topluluğu,
  • Atatürkçü Düşünce ve Türk Kültürü Topluluğu,
  • Edebiyat ve Kültür Topluluğu,
  • Halk Dansları Topluluğu,
  • Tiyatro Kulübü Topluluğu,
  • Felsefe Grubu Topluluğu,
  • Fotoğraf Sanatlary Topluluğu,
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu,
  • Sportif Faaliyetler Topluluğu,
  • Dil ve İletişim Topluluğu
 • MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • Halk Oyunları Kulübü,
  • Öğrenci Tiyatro Kulübü
 • MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
  • Felsefe Topluluğu,
  • GÜMMDAT Doğa Sporları Topluluğu,
  • Edebiyat Günleri Topluluğu,
  • Fotoğraf Topluluğu,
  • Havacılık Kolu,
  • Endüstri Topluluğu,
  • Resim Topluluğu,
  • Halk Dansları Topluluğu,
  • Klasik Gitar Topluluğu,
  • ESKİZ Şehir Planlama Öğrencileri Topluluğu,
  • TİYAGAMM Tiyatro Topluluğu,
  • Sanat Topluluğu,
  • Şiir Topluluğu,
  • Mimarlık Topluluğu,
  • Türk Sanat Musikisi Cemiyeti,
  • Biriç Kulübü Topluluğu,
  • Çevre Topluluğu,
  • Araştırma Teknolojisi Ve İletişim Topluluğu,
  • Yapı Topluluğu,
  • Makina Topluluğu,
  • KHEMAGAMM Topluluğu,
  • Bilim Ve Teknoloji Topluluğu,
  • Elektronik Topluluğu,
  • Modern Rock Topluluğu,
  • İletişim Topluluğu,
  • Bilimsel Düşünce Topluluğu,
  • Tarih Topluluğu,
  • Genç Mühendisler Birliği,
  • İnşaat Topluluğu,
  • Radyo Topluluğu,
  • Fun Club,
  • Klasik Dans Topluluğu,
  • İnternet Topluluğu,
  • Bilgisayar Topluluğu,
  • Atatürkçü Düşünce Topluluğu,
  • Satranç Topluluğu,
  • GAMA Öğrenci Topluluğu,
  • Edebiyat-Felsefe Topluluğu,
  • Bilim Kurgu Ve Fantazi Topluluğu,
  • Tenis Topluluğu,
  • Uzak Doğu Savunma Sporları Topluluğu,
  • Üniversite Lisan-Kültür Topluluğu,
  • Kültürel Dayanışma Topluluğu
 • TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
  • Turkuaz Bilim Kulübü,
  • Havacılık Kolu,
  • GÜTEF Gençlik Topluluğu,
  • Manyetik Kulübü,
  • Makina Tasarım Topluluğu,
  • Teknoloji Topluluğu,
  • Makine Teknoloji Topluluğu,
  • Gazi Robot Topluluğu,
  • Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğu
  • Gazi Üniversitesi Matbaa Araştırma Topluluğu(GAMAT)
 • TIP FAKÜLTESİ
  • Adli Tıp Kulübü,
  • Bilim ve Sanat Kulübü,
  • Bilimsel Araştırmalar Kulübü,
  • Genç Girişim Kulübü,
  • Halk Bilim Kulübü,
  • Havacılık Kulübü,
  • Klasik Danslar Kulübü,
  • Müzik Kulübü,
  • Objektif Fotoğraf ve Video Kulübü,
  • Psikiyatri Kulübü,
  • Sanat ve Kültür Ortamı,
  • Sinema ve Edebiyat Kulübü,
  • Spor Kulübü,
  • Tiyatro Kulübü
 • ÇORUM MESLEK YÜKSEKOKULU
  • İşletmecilik Kulüb