Gaziantep İsmini Nereden Almıştır - Gaziantep Adını Nereden Almıştır

#1

Gaziantep İsmini Nereden Almıştır - Gaziantep Adını Nereden Almıştır konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Gaziantep İsmini Nereden Almıştır - Gaziantep Adını Nereden Almıştır

Gaziantep, Türkiye'nin hâlâ yaşanılan en eski, Dünya'nın ise hâlâ yaşanılan 9. en eski kentidir. Dülük (Dolikhe ya da Doliche), kentteki en eski yerleşim yeri olup burada Bakır Çağı'ndan kalma eserlere rastlanmıştır. Hititler döneinde Dülük yakınlarına başka bir kent kurulmuştur. Sonra kent sırasıyla Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. Daha sonra kenti işgal eden Romalılar'ın "Torosların karşısındaki Antakya" anlamında Antiochia ad Taurum, Arapların Ayıntap' dediği kent geliştikçe Dülük eski önemini kaybeder. "Ayıntap" adının kökenine ilşikin bir çok teori vardır;


  • "Ayıntap" ismi, Hitit dilinde "han toprağı" anlamına gelen "Hantap"tan türemiştir. Bu ad söylene söylene "Ayıntap" olmuştur.
  • "Ayıntap", Farsça "pınarı bol" anlamına gelir.
  • "Ayın", Arapça bir övgü sözüdür. "Tap" Arapça ise pınar anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle Ayıntap adı oluşmuştur.
Sonra kent Bizans İmparatorluğu tarafından işgal edilir. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kent Selçuklu egemenliğine geçer. Moğol istilasından sonra kent sırasıyla, Dulkadiroğulları ve MemlükYavuz Sultan Selim'in Mercidabık Muharebesi'ndeki zaferinden sonra Antep'te OsmanlıAntep egemenliğine geçmiştir.