Gaziler günüyle ilgili konuşma metni - Gaziler günü konuşma metni

#1
Sponsorlu Bağlantılar
gaziler günü ile ilgili konuşma metni,gaziler günü konuşması,gaziler günü konuşmaları,gaziler günü ile ilgili konuşma metinleri

Gaziler Günü Konuşma Metni

Çağın koşullarına, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ancak tarih bilinciyle mümkündür.

Türk milletinin her ferdi, yaşadığı hayatın geçmişte edinilen tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilir. Bu bakış açısıyla gazilerinin ve şehitlerinin hatırasını canlı tutar. Onların yazdığı destanı sonraki nesillere aktarır. Böylece Türk olmanın şuurunu çocuğuna da öğretir.

Milletimizin kahramanlıklarının en şanlılarından birisi ve bize zaman olarak en yakını Milli Mücadelemizdir. Türk insanı kendine yakışan zaferi, burada da elde etmeyi bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında kenetlenerek, onun rehberliğine inanarak bağımsızlığına göz dikenleri vatanından kovmuştur. Bu mücadelede gazilik ve şehitlik şerefine ulaşan atalarımızın destanı hala anlatılır, kahramanlık türküleri hala söylenir.

Bulunduğumuz coğrafya tarihin en kanlı savaşlarına, en karmaşık siyasi oyunlarına sahne olmuştur. Bu olumsuzluklar etrafımızda sürüp gidiyor. Böyle olmasına rağmen milletimiz ülkesini bir istikrar ve güven ortamı haline getirmeyi başarmıştır. Gazi yahut şehit olmaya hazır milyonlarca ferdiyle bu huzur, bu sükun sürecektir.

Kahramanlığı ve hürriyet tutkusunun yanında, milletimizin bir üstün özelliği de sahip olduğu vefa duygusudur. Bize Türkiye Cumhuriyetini emanet eden gazi ve şehitlerimize gösterdiğimiz hürmet bundandır. Türk insanı gazi veya şehit olan atasını en derin duygularla anmaktadır.

Sohbetinde, işinde, ibadetinde bulduğu her fırsatı bu uğurda değerlendirmektedir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Gününü kutluyoruz.

Bu vesileyle aramızdan ayrılmış gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz”

Saygılarımla

Gaziler Günü Konulu Konuşma Metni

Bu gün 19 Eylül GAZİLER Günü Bilindiği gibi, Muharip Gazi, harbe katılıp da, harpten sağ olarak dönen savaşmış kahramanlardır. Gazilik unvanı devlet tarafından verilir. En büyük Gazi, bu unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 2002 senesinde çıkartılan yasa ile 19 Eylül günü Gaziler günü olarak kabul edilmiştir.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir.Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış bir çok insanını şehit ve gazi vermiştir

I.Dünya savaşından sonra cennet vatanın topraklarını işgal eden işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal’in önderliğinde Şerefli bir kurtuluş mücadelesi vermiştir.İşte bu kurtuluş savaşında batı cephesinde devam eden Kütahya-Eskişehir savaşlarında elde ettikleri başarıyı devam ettirerek ,Türk ordusuna son darbeyi vurup Ankara’yı işgal etmeyi düşünen Yunanlılar 13 Ağustos 1921 de yeni bir saldırı başlattılar.23 Ağustos 1921 de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya savaşında atından düşüp yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık,vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşaya 19 Eylül 1921 de TBMM tarafından Gazilik unvanı ile Mareşallık rütbesi verilmiştir.İşte bu büyük mücadele sonunda hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.Ancak dün olduğu gibi bugünde düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamaya , bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş ,mücadele etmiş ve Gazi olmuş tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor,onlara saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.

Rüştü ÖZTÜRK
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
 

#2
Gaziler Günü Konuşması

Sayın valim, komutanlarım, sayın belediye
Başkanlarım, protokolün değerli üyeleri, basın mensupları:

Türkiye büyük millet meclisinin 1921 yılında çıkardığı bir yasa
İle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk?e gazilik unvanının
Verildiği günü, yani 19 Eylül gününü gaziler günü olarak
Anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize
Hoş geldiniz der saygılarımı sunuyorum.

Yüce Türk ulusunun özünden çıkan, üç kıtada at koşturup kılıç sallayarak, zaferden zafere koşan, şimşek gibi çakıp sel gibi
Coşan, Akdenizi göl yapan ecdadını örnek alarak, Anadoluda,
Kore'de ve Kıbrıs'ta, vatanını, bayrağını, milletini canından aziz
Bilip, kahramanca savaşan o tarihlerin zıpkın gibi, bugünün ise
Hüzünlü ve yaşlı Mehmetleriyiz.

Bakmayın benim törenlerde sert ve uygun adımlarıma
Yürüyemediğime, bu beden top ve tank sesleri, uçak
Gürültüleri, kurşun vızıltıları ile harmanlanmış cehennem
Arenasında sınavdan geçti. Bu nedenlerle de bazı organlarımızın görevleri sona erdi, şehitlik rütbesi alamadım, gazilik rütbesi alabildim. İşte o nedenle yalpalıyorum. Beni ayıplama arkadaş.

Savaş alanlarında kazanılmış rütbelerin en büyüğü şehitlik,
İkincisi ise gaziliktir. Bu vesile ile şehitlerimizi yüce Türk
Milleti adına şükranla anar onlara Allah'tan rahmet dilerim.

Biz muharip gaziler, aldığımız rütbeyi hak edebilmek için,
Topyekûn ulusça kurtuluş savaşı vermiş gazi bir milletin
Çocukları olarak, yakın bir tarihte(1950?1953)deniz aşırı ülke
Olan Kore'de NATO askerlerine kahramanlık vererek, dünya milletlerine parmak ısırttık.

Yavru vatan Kıbrıs'ta soydaşlarımıza, yıllarca yapılan zulme
Karşı 1974 yılı barış harekâtı ile son vererek, adaya barış ve
Güveni getirdik.

Gazi bir milletin çocukları olarak, gazi rütbesi almış biz
Muharip gaziler vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü için,
Vatanını ve ayyıldızını al bayrağını sevmeyenler için, Atatürk
İlkeri doğrultasında, havada, karada ve denizde, her zaman
Her yerde, şehit ve gazi olmaya hazır olduğumuz gibi, hazır
Olan evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz(Ne Mutlum Türk'üm diyene)arz ederim.

İsmail Ciğer
M.G.D.2.bşk.