Gazzeye Yardım Kampanyası Başbakanlık Genelgesi

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Resmî Gazete
Sayı : 27103
GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu: Yardım Kampanyası​
GENELGE

2009/1

İsrail’in Gazze’de başlatmış olduğu askeri harekat, Filistin’de bir çok can ve mal kaybına yol açmıştır. Binlerce insan; barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemleri ile karşı karşıyadır.
Türkiye Cumhuriyeti; halkımızın da beklentileri doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak ve gerekli her türlü desteği sağlamak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız yardım faaliyetlerine başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda bir yardım kampanyası açılması uygun görülmüştür. Buna ait hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir.
Belirtilen hususta ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.
Bu doğrultuda;
1) Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ilgili Genel Müdürlüğün ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
2) Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
3) Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, Filistin Halkına ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.
4) Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
Halkımızı, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerini, sivil toplum kuruluşlarını, işçi ve işveren kuruluşlarını, meslek oda ve birliklerini, ulusal ve yerel basınımızı bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına destek vermeye davet eder gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
EK-1
FİLİSTİN İNSANİ YARDIMI MERKEZİ HESAP NUMARALARI

T.C.ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

HESAP NO : 555 555 55 ANA HESAP
- 5001 TL
- 5002 DOLAR
- 5003 EURO
T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

HESAP NO : 05000005 TL
5300003 DOLAR
2 P 000023 EURO
VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ

HESAP NO : 205 55 55 TL
405 66 66 DOLAR
405 77 77 EURO