Geçmişten Günümüze Şapkalar Tarihçe

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Şapkanın tarihçesi
Günümüze kadar kullanılan şapkalar

Osmanlı devrinde çok çeşitli başlıklar kullanılırdı. En yaygın olanları "kavuk" ve "külah"tı. Saraydaki yüksek rütbeli subayların giydiği başlık çeşidi 43'e çıkmıştı. Hükümet ve devlet görevlilerine ayrılan başlık sayısı ise 27 idi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarih olan 1826'ya kadar bu devam etti. O tarihi takip eden günlerde, Akdeniz'de seferde bulunan Kaptan-ı Derya Koca Hüsrev Paşa, Sultan İkinci Mahmud'un, Yeniçeri Ocağı'ndan geriye hiçbir alâmet ve kıyafet bırakmak istemediğini öğrenince, Tunus'tan bir miktar fes alıp tayfalara giydirdi. İstanbul'a döndüğünde, subaylarıyla birlikte Padişah'ın huzuruna başında fesle çıktı. Fes, yenilikçi Padişah'ın hoşuna gitti. Tunus'tan hemen elli bin adet fes getirtildi. Osmanlıdaki ilk fabrika sayılan İstanbul Eyüp Sultan'daki Feshane, devlet memurlarına fes başta olmak üzere başlık yetiştirmek için kurulmuştu. 1828'de çıkartılan bir kıyafet nizamnamesiyle de fes resmî başlık oldu. Zamanla moda haline geldi. O kadar ki, bir dönem kadınlar bile kullandı. Birinci Dünya Savaşı'nda Başkomutan Vekili Enver Paşa orduya bir tür siperli başlık giydirmişti. Bu başlığa halk arasında "Enveriye" adı verildi. 1925'te Atatürk'ün "Şapka Kanunu" nu çıkarması ile şapkadan başka başlık giyilmasi yasak edildi.