Gemilerde Yangını Söndürme Sistemleri Özellikleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Gemilerde Yangını Söndürme Sistemleri Özellikleri

Yangını Söndürme Sistemleri: Gemiler çeşitli kapasite, özellikle yapılarına yangın söndürme sistemleri ve cihazları ile donatılmıştır.
Yangın söndürme sistemleri genel olarak 2’ye ayrılır;
1) Portatif söndürme sistemleri: küçük ve orta çaplı yangınlara hemen müdahale edebilmek için elle taşınabilir büyüklükte yaklaşık 10 kg. ağırlığında veya daha ağır olup tekerlekli arabalarla taşınan cinsler, tüp şeklindeki söndürücülerdir. Küçük olanlarına mini max’ta denir. Kullanımı son derece kolaydır. Bunlar; su, köpüklü, kimyasal tuzlu ve karbon dioksit gazı diye çeşitlere ayrılırlar. Gemilerde kolayca görülüp ulaşılabilecek belirli bölgelerde bulunur. Portatif söndürücü tüpler kırmızı renklidir ve üzerinde kullanma kılavuzları bulunur.
2) Sabit söndürme sistemleri: Gemiler yapılırken yangınla mücadele edilmesi için geminin üzerine monte edilmiş sistemlerdir. Bu sistemler bir yangın görüldüğünde otomatik olarak veya elle devreye girerler.
Başlıca sabit söndürme sistemleri şunlardır;
a) Emergency jeneratörler, yangın pompaları veya uluslar arası kara bağlantısı ile oluşan sabit su sistemleri.
b ) Karbondioksit sistemleri.
c) Halon gazı sistemleri.
d) Püskürtme su sistemleri.
e) Köpük sistemleri.
f) Stim sistemleri.
Değişik tipte yükler taşımak için inşa edilmiş gemilerde taşıyacakları yüklerin yangın durumuna göre ayarlanmış ve korunmuş niteliklere sahip yangın söndürme sistemleri vardır. He4r gemide bulunan sabit su sistemleri, ana yangın devresi yoluyla geminin her bölümüne ulaşılabilmekte ve deniz suyuyla yangına müdahale etme imkanı vermektedir.
Her geminin belirli bölümlerinde her alana ulaşabilmeye elverişli yerlere yangın devresi, su valfları konulmuştur. Bu valfların hemen yakınında yangın istasyonu bulunur. Bu yangın istasyonları kırmızı renkte, üzerinde ”F” işareti bulunur.
Yangınla Mücadelede Yardımcı Teçhizatlar;
Yangınla mücadele için kullanılan teçhizatlar 3 bölümde toplanabilir.
1) Kişisel donanım.
2) Solunum cihazı.
3) Yanmaz kancalı halat, ve koşum takımı.

1) Kişisel donanım: Kişisel donanım gereçleri 5 türlüdür:
a) Yaygın elbise: İnsan cildini aşırı ısı, alev ve kızgın buharın oluşturacağı her türlü yanma riskin karşı korur. Bir insanın rahatlıkla giyip hareket edeceği şekilde imal edilmiştir.
b ) Yangın miğferi: İnsan kafasını koruyan sağlam kask lardır.
c) Lastik bot ve eldivenler: İnsanı elektrik çarpması ve diğer temaslara karşı koruyan eldiven ve lastik borlardır.
d) Emniyet lambaları: Su geçirmez nitelikte ve en az üç saat sürekli ışık verecek yapıdadır.
e)Yangın baltası: Yangında bölmelere girme ve kurtarma işlevlerinde kullanılabilecek, hafif ve pratik yapıdaki baltalardır.

2)Solunum cihazı: Yangın esnasında yangına müdahale edecek personelin havasız kalması için kullanılan bir oksijen tüpü ve maskeden oluşan bir aparattır.

3) Yanmaz kancalı halat ve koşum takımı: yeterli uzunlukta dayanıklı ve yangından etkilenmeyen can halatının ucunda bir kanca ile bağlanabilecek bir koşum takımı ve ayrı bir taşıma kemeri vücuttur. Yangından kazazedeleri kurtarmak için kullanılır.

Yangın Söndürmede İzlenecek Yöntemler;
Yangını ilk gören derhal yangın ihbar cihazlarını çalıştırmalı bunu yapamıyorsa “yangın var” diye bağırmalı.
Bu ikazları duyan herkes role (toplanma yerine)gitmeli ve verilecek emir göre hareket edilmelidir.
Yangının hızı, yanan madde mevsimler vb. bilgiler göz önüne alınarak hareket edilir.
Yangınla mücadelede şu konular önemlidir;
a) Yangında ilk dakikalar ve erken mücadele çok önemlidir.
b ) Yangın mahallinin elektrikleri kesilmeli ve fanları durdurulmamalıdır.
c) Yayılmaya sebep olan hava akımını engellenmelidir.
d) Yanma yerine yanma ihtimali olan eşyalar alınarak, yangının kapsamı daraltılmalıdır.
e) Yangının cinsi, çıkış sebebi, yayılma durumu,yangının hızı yangın yerinde personel kalıp kalmadığı öğrenilmelidir.
f) Etkili ve düzenli bir müdahale yapılmamalıdır.
g) Son olarak tüm bu müdahalelerden sonra, yangının söndüğüne emin olunmalı, yangın mahalli kontrol altında tutulmalıdır