Genel Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2006 Final Soruları

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Genel Mikrobiyoloji ve İmmünoloji bölümü - 2006 Final Soruları - aöf soruları


1)mantarların oluşturdukları infeksiyonlara ne ad verilir?

a-mitoz
b-parazitoz
c-miçelyum
d-hif
e-spor

2)büyütme gücü en yüksek olan mikroskop?
a-ışık
b-fluoresan
c-faz kontrast
d-elektron
e-karanlık alan

3)oksijensiz ortamda üreyebilen bakterilere ne denir?
a-aerop
b-mezofil
c-anaerop
d-fakültatif anaerop
e-mikroaerofil

4)DNA'daki genetik bilgiyi ribozomlara taşıyan molekül hangisidir?
a-tRNA
b-RRNA
c-R plasmidi
d-DNA
e-mRNA

5)bir bakteri hücresinin %70-90 ını olusturan yapı hangisidir?
a-mineraller
b-su
c-gelişme faktörleri
d-azot
e-karbon

6)gram pozitif bakteriler m,ikroskopta hangi renkte görülürler?
a-pembe
b-mavi
c-kırmızı
d-mor
e-yeşil

7)normal koşullarda aşağıdaki ortamların hangisinde bakteri bulunmaz?
a-kan
b-toprak
c-hava
d-deri
e-su

8)canlılardan alınan doku ve kadavraların uzun süre saklanmasında kullanılan madde hangisidir?
a-alkol
b-formalin
c-eter+alkol
d-ozon
e-klor

9)bilimsel anlamda ilk aşı aşağıdaki hastalıkların hangisi için uygulanmıştır?
a-tüberküloz
b-kuduz
c-brusella
d-şarbon
e-çiçek

10)antijen antikor b,ileşiğine ne ad verilir?
a-hapten
b-epitop
c-adjuvant
d-immünkompleks
e-kompleman

11)aşağıdakilerden hangisi immün cevapta rol oynayan primer( birincil) lenfoid organdır?
a-dalak
b-lenf düğümü
c-bademcikler
d-apandisk
e-kemik iliği

12)timusun görevi nedir?
a-tüm kan hücrelerinin üretildiği yerdir
b-lenf sıvısını süzen bir organdır
c-lenfosit ön hücrelerini olgun Tlengositi haline getirir
d-yaşlı eritrositleri temizler
e-lenfosit ön hücrelerini olgun B lengositi haline getirir

13)vücut salgılarında bulunan ve infeksiyonlardan korunmada önemli rolü olan Ig aşağıdakilerden hangisidir?
a-IgD
b-IgE
c-IgG
d-IgM
e-IgA

14)antikorların kimyasal yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-nükleik asit
b-protein
c-lipid
d-vitamin
e-karbonhidrat

15)hücresel tip immün cevap aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulur?
a-T-lenfosit
b-plazma hücresi
c-B-lenfosit
d-trombosit
e-makrofa

16)anaflaksi nedir?
a-immün cevap oluşmama haddidir
b-kendisi antijenik olmadığı halde birlikte verildiği maddenin antijenitesini arttıran maddedir
c-birkaç kez protein antijen verildiğinde oluşan allerjik şok tablosudur
d-geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonudur
e-bir hücre çeşididir

17) I. lizozim
II. ınterferon
III.CRP
IV.spermin
yukardakilerden hangisi yada hangileri vücut sıvılarında bulunan ve mikroplara dirençte koruyucu olan faktörlerdir?
a-yalnız I
b-yalnız II
c-I ve III
d-II veIV
e-I,II,III,IV

18)belli bir aşı ile daha önce aşılanmamış bir canlıya aşının ilk uygulanışına ne ad verilir?
a-primovaksinasyon
b-rapel
c-monovalan aşı
d-polivalan aşı
e-toksoid aşı

19)bir infeksiyon hastalığını geçirerek ona karşı direnç kazanma tipindeki bir bağışıklık tipi hangisidir?
a-doğal pasif bağışıklık
b-yapay pasif bağışıklık
c-doğal aktif bağısıklıl
d-yapay aktif bağışıklık
e-doğuştan bağışıklık

20)koruyuculuk süresi en uzun olan aşı çeşidi hangisidir?
a-toksoid aşılar
b-mikrop ürününden hazırlanan aşılar
c-ölü mikrop aşıları
d-canlı mikrop (atenüe)aşıları
e-inaktive aşılar

21)aşılarla iyi bir immünite sağlamak ve bağışıklığı pekiştirmek için belirli zaman aralıklarıyla yapılan aşı tekrarlarına ne denir?
a-primovaksinasyon
b-rapel
c-monovalan aşı
d-polivalan aşı
e-karma aşı

22)aşağıdakilerden hangisi aşıların verilme yollarından biri değildir?
a-ağızdan(oral)
b-kas içine
c-damar içine
d-deri içine
e- deri altına

23)iyi bir yıkama işlemine rağmen organik artıklardan temizlenmeyen cam malzeme hangi işleme tani tututlur?
a-çöpe atılır
b-birkaç saat asit eriyiğine batırılır,sonra yıkanır
c-öylece kullanılabilir,sakıncası yoktur
d-otoklavlanır
e-kaynatılır


24)aşağıdakilerden hangisi mikrobiyoloji labaratuvarındaki çalışma kurallarından biri değilidr?
a-ekim yaparken ve çelışırken kapı pencerenina açık tututlması
b-kolu ve boyu uzun önü iliklenmiş beyaz önlük giymek
c-düzenli bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon yapılması
d-labaratuar dışına tehlikeli kültür ve materyal cıkarılması
e-yeme ,içme ve sigara içmenin yasak olması

25)genelde jel içinde yapılan ve antijenle antikorun birleştiği yerde bir bant oluşumu ile değerlendirilen serolojik test grubunun adı nedir?
a-aglutinasyon
b-elisa
c-floresan antikor deneyi
d-presipitasyon
e-kompleman birleşme deneyi

26-aşağıdakilerden hangisi serolojik deneylerde kullanılacak,serumun niteliklerinden biri değildir?
a-üzerinde etiket ve kayıt bulunmalıdır
b-hemolizsiz olmalıdır
c-hemen dondurulmalı ve sık sık çözündürülmelidir
d-berrak ve steril olmalıdır
e-ağzı kapalı saklanmalıdır


CEVAP ANAHTARI

1-a 8-b 15-a 22-c
2-d 9-e 16-c 23-b
3-c 10-d 17-e 24-a
4-e 11-e 18- a 25-d
5-b 12-c 19- c 26-c
6-d 13-e 20-d
7-a 14-b 21-b